Jogi szabályozás

Létrehozva: 2017-02-14 / módosítva: 2018-07-30

Az uniós hulladékgazdálkodási politika keretrendszerét a hulladékokról szóló, 1975. július 15-i 75/442/EGK tanácsi irányelv hozta létre, amelynek központi elemei közé tartozott a hulladék keletkezésének megelőzése, újrafelhasználásának elősegítése, a szennyező fizet elv bevezetése

A 75/442/EGK tanácsi irányelv elveit fejlesztette tovább az Európai Parlament és a Tanács 2008. november 19-én elfogadott, a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK irányelv (a továbbiakban: HKI), amely meghatározza az Európai Unió, így hazánk hulladékgazdálkodását is. A HKI előírása alapján a tagállamoknak 2010. december 12-ig kellett hatályba léptetni azokat nemzeti szabályokat, amelyek biztosítják a HKI előírásainak végrehajtását.

A magyar kormány a HKI rendelkezéseinek ismeretében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény hatálybalépése óta szerzett hazai gyakorlati tapasztalatok alapján a hulladékgazdálkodási terület áttekinthetőbb újraszabályozása mellett határozott. Az akkor hatályos Hgt. módosítása helyett egy új hulladékgazdálkodási törvény megalkotásáról döntöttek, amely átülteti a HKI szabályait.

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hulladéktörvény) 2013. január elsején lépett hatályba.

A HKI mellett több hulladékgazdálkodással kapcsolatos uniós jogszabály előírásai vonatkoznak a tagállamokra. Ezek közé tartozik többek között a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv; a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EGK irányelv; a hulladékok égetéséről szóló 2000/76/EK irányelv; a hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK számú Bizottsági határozat, a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK rendelet.

 

scrollUp