Kapcsolódó jog

Létrehozva: 2015-11-24

Építésügyhöz kapcsolódó jog


Az építésügyi joghoz kapcsolódó joganyag határait igen nehéz meghúzni. Gyakorlatilag azokról a jogszabályokról van szó, amelyek ismerete a szakmagyakorlás, jogalkalmazás során szükséges vagy hasznos lehet szakembernek, ügyfélnek, állampolgárnak, de akár még az ügy hatósági intézőjének is. A szorosan kapcsolódó jogszabályokra sokszor lehet szüksége a tematikus oldalakat használónak akár egy ügy elintézésében, egy eset megoldásában, akár a rendszeres szakmagyakorlásban. Ezek azok a törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek, amelyeket az építési folyamat és építési tevékenységek végzésével kapcsolatban az építési folyamat szereplői az építésügyi jogszabályok mellett alkalmaznak.


Az építésügy kapcsolódása az oldalon található legtöbb jogszabállyal egyszerűen felfedezhető. Az építésügyi hatósági ügyintézőnek és az ügyfélnek is szüksége van a Ket-re (a közigazgatási hatósági eljárásokról szóló törvény), az építtetőnek az engedélyezési eljárás kapcsán az elektronikus ügyintézési szabályokra, az építési terméket eladónak és vevőnek a fogyasztóvédelmi szabályozásra, vagy a panasztörvény passzusaira bárkinek.

A tervezőnek hasznos ismernie a szerzői jogról szóló törvényt, szükséges forgatnia a szabványok előírásait, fontos az illeték törvény a fellebbezőnek, az új közbeszerzési szabályozás a beruházónak…


A kapcsolódó joganyag egyik legfontosabb és legtöbbször használt jogszabálya a Ptk jól példázza, hogy a szakmagyakorlás során miért lehet szükség más jogágak szabályainak ismeretére is.
 

  • A szerzői jogról szóló törvényben nem szabályozott kérdésekben a Ptk a háttér jogszabály, vagyis a polgári jog szabályait kell alkalmazni, ha a szerzői jogi törvény nem szabályoz azokban.
     
  • A szakmagyakorlók az építési tevékenységet végzők többnyire céges formában működnek. A társasági jogi szabályozás az eddigi külön törvényből a Ptk-ba került.
     
  • Alapvető tulajdonjogi ismeretekre a tervezőnek, szakmagyakorlónak is szüksége van. A Ptk dologi jogában találjuk többek közt az ingatlan-nyilvántartás alapvető szabályait és olyan jogintézményeket, mint a hozzáépítés, az átépítés, a beépítés és a ráépítés.
     
  • A kötelmi jogban tárgyalt általános szerződési szabályozás, a vállalkozási szerződés és a nevesített tervezési és kivitelezési szerződések szabályai, a többletmunka és pótmunka fogalmának meghatározása szintén alapvetőek egy építési vállalkozás számára.


A következő oldalon a kapcsolódó jogszabályok a jogszabályi hierarchia szerinti csoportosításban találhatóak. A törvények, a kormányrendeletek, a miniszteri rendeletek listáján a kiválasztott jogszabály címére kattintva olvasható a jogszabály szövege.

 

scrollUp