Kapcsolódó jog

Létrehozva: 2015-11-24 / módosítva: 2018-08-23

KÖZBESZERZÉS

 

2015. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

 

 

LAKÁS

2004. évi CXV. törvény

a lakásszövetkezetekről

 

2003. évi CXXXIII. törvény

a társasházakról

 

1993. évi LXXVIII. törvény

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

 

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

 

2016. évi CL. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról

 

2013. évi CLXV. törvény

a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről

 

2011. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 

2009. évi LXXVI. törvény

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

 

 

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS

 

2015. évi CCXXII. törvény

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

 

 

SZERZŐI JOG

 

2017. évi XXVIII. törvény

a nemzetközi magánjogról

 

2016. évi XCIII. törvény

a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről

 

2013. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

 

1999. évi LXXVI. törvény

a szerzői jogról

 

 

KÖRNYEZET-, TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

 

2011. évi LXXXV. törvény

a környezetvédelmi termékdíjról

 

2003. évi LXXXIX. törvény

a környezetterhelési díjról

 

1995. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

 

1996. évi LIII. törvény

a természet védelméről

 

1995. évi XCIII. törvény

a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról

 

 

FÖLD- ÉS TALAJVÉDELEM

 

2007. évi CXXIX. törvény

a termőföld védelméről

 

 

KATASZTRÓFAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM

 

2011. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

 

1996. évi XXXI. törvény

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS  

 

2013. évi CXXV. törvény

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

 

2012. évi CLXXXV. törvény

a hulladékról

 

2008. évi V. törvény

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 
Stockholmi Egyezmény kihirdetéséről

 

MUNKAVÉDELEM  

 

2000. évi LXXX. törvény

az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi kérdésekről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1988. évi 75. ülésszakán elfogadott 167. számú Egyezmény kihirdetéséről

 

1993. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről

 

 

TERÜLETFEJLESZTÉS, - RENDEZÉS  

 

2005. évi LXIV. törvény

a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről

 

2003. évi XXVI. törvény

az Országos Területrendezési Tervről

 

1996. évi XXI. törvény

a területfejlesztésről és a területrendezésről

 

 

ILLETÉK, DÍJ  

 

2013. évi XXXVII. törvény

az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

 

1996. évi LXXXV. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

 

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

 

 

KISAJÁTÍTÁS

 

2007. évi CXXIII. törvény

a kisajátításról

 

 

RÉGÉSZET 

 

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről

 

 

INGATLANNYILVÁNTARTÁS

 

2012. évi XLVI. törvény

a földmérési és térképészeti tevékenységről

 

1997. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

 

 

 

scrollUp