Kéményseprő

Dr. Bedő Katalin
Létrehozva: 2015-11-23 / módosítva: 2018-07-30

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény több olyan fogalmat is meghatároz, melyeket a kéményseprőipari szolgáltatás teljesítéséhez ismerni szükséges. Ezek a következők:

égéstermék-elvezető: az épített kémény, az épített vagy szerelt, héjból vagy héjakból álló szerkezet, amely egy vagy több járatot képez, és a tüzelőberendezésben keletkezett égésterméket a tüzelőberendezés égéstermék kiléptetésre szolgáló kivezetésétől a szabadba vezetheti; 

kéményseprő-ipari szolgáltató: az a gazdálkodó szervezet, amelynek a gazdálkodó szervezet-típusra irányadó hivatalos nyilvántartásban bejegyzett tevékenységei között a kéményseprő-ipari tevékenység szerepel, és amelyet a tűzvédelmi hatóság a 7. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartásába felvett;

önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van;

 

A törvény szerint a kéményseprő-ipari tevékenységet

a) a Kormány által kijelölt szervezet (kéményseprő-ipari szerv) közfeladatként,

aa) a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan esetében, ideértve a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (NETtv.) alapján az állam tulajdonát képező, a NETtv. 22. § (1) bekezdése szerinti bérlő használatában lévő ingatlant is,

ab) a kizárólag az aa) alpont szerinti ingatlanokból álló társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében, amelyben az égéstermék-elvezető társasházi osztatlan közös tulajdonban van,

ac) az ab) alpont alá nem tartozó társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében,

valamint

b) a kéményseprő-ipari szolgáltató az a) pontban foglaltakon kívüli ingatlanok esetében

látja el.

 

A kéményseprő-ipari tevékenységet végző szervezet feladatait

 • sormunka keretében
  • az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását;
  • az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát;
  • a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését, figyelembe véve a levegő utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, beavatkozások hatását is;
  • az égéstermék paramétereinek ellenőrzését;
  • az összekötő elem ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását;
  • a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről szóló miniszteri rendeletnek megfelelő szén-monoxid érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének, valamint az érzékelő működőképességének ellenőrzését
 • sormunka keretén kívül, megrendelésre
  • az ingatlan használójának felróható okból elmaradt, sormunkában meghatározott feladatokat;
  • az időszakos ellenőrzések között esetileg felmerülő, sormunkában meghatározott feladatokat;
  • az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetését;
  • a közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék- elvezetőjének ellenőrzését, tisztítását;
  • a 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzését, tisztítását, ha annak feltételei adottak;
  • az égéstermék-elvezetővel kapcsolatos műszaki vizsgálatokat;
  • a tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő tervfelülvizsgálatot a benyújtott tervdokumentáció alapján;
  • az egy lakásos ingatlanok esetében a sormunkában meghatározott feladatokat.

végzi.

 

Nem tartozik a kéményseprő-ipari tevékenység körébe

 • az épített cserépkályha, kandalló, kemence csak bontással oldható összekötő eleme vagy annak bekötőnyílása,
 • a használaton kívüli égéstermék-elvezető, valamint
 • az az égéstermék-elvezető, amelynek elhelyezésére szolgáló épületrészt, épületet végleges hatósági döntéssel lezártak vagy életveszélyesnek nyilvánítottak, a döntés visszavonásáig.

 

scrollUp