Kivel kell egyeztetni az egyszerű bejelentésnél?

Magyar Mária
Létrehozva: 2016-10-28 / módosítva: 2017-01-16

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII, törvény (Étv.) 33/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint, ha a tervező az egyszerű bejelentéshez szükséges tervezési tevékenysége során a közműellátás és az égéstermék-elvezető megvalósítása érdekében az arra jogosult szolgáltató hozzájárulását vagy jóváhagyását kéri, és arra nyolc napon belül nem kap érdemi választ, a hozzájárulást vagy jóváhagyást megadottnak kell tekinteni.

 

*Kell-e közműengedély és „kéményseprő-engedély”?

Jogszabály nem írja elő közműszolgáltatói vagy kéményseprő-ipari szolgáltatói hozzájárulás megszerzésének kötelezettségét és az egyszerű bejelentéshez való csatolását. Nincs ilyen kötelezettsége sem az építtetőnek, sem a tervezőnek! Az egyszerű bejelentéshez csatolandó kivitelezési dokumentáció készítéséhez még előzetes egyeztetési kötelezettsége sincs a tervezőnek. A szabályozási környezet csak azt tartalmazza, hogyha a tervező önszántából egyeztetést kezdeményez a szolgáltatóknál, akkor a szolgáltatónak az egyeztetés eredményeképpen legkésőbb 8 napon belül ki kell alakítania álláspontját, mert ellenkező esetben hallgatása hozzájárulásnak minősül. Ennek viszont nem a bejelentés során, hanem pl. egy polgári peres eljárás keretében lehet jelentősége, amikor egy esetlegesesen felmerülő műszaki probléma okát szükséges tisztázni.

 

*Kell-e szakhatósági egyeztetés?

Egyszerű bejelentésnél nincsenek szakhatóságok, így szakhatósági vélemény sem segíti az építésügyi hatóságot, vagy a tercezőt. Azonban azokat a követelményeket, melyek megtartását egyébként egy hatósági eljárásban a szakhatóságok írnának elő véleményükben, ajánlatos a tervezőnek a tervezés során előzetesen egyeztetnie a szakhatósági hatóságokkal, mert viszont ezen „szakkövetelmények” betartását is ellenőrzik majd a kivitelezés folyamán vagy a befejezéskor az illetékes hatóságok.

 

Ezért a tervező „felelőssége” megnövekszik, hiszen az Étv. 47. § (2) bekezdés b) és c) pontja alapján a hatóságnak – ha ez az építkezés beleesik a hatósági ellenőrzés körébe – szabálytalanság esetén intézkednie kell még akkor is, ha a felépítés megtörténtét hatósági bizonyítvány már igazolta.

 

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (SzakgyakR.) 15. § (7) bekezdése szerint az építészeti-műszaki tervező felelős az Étv. 33. §-ában foglaltak betartásáért.

scrollUp