Kivitelezésben résztvevők feladatai

Dr. Szakács György
Létrehozva: 2015-11-19 / módosítva: 2017-06-07

Az építési termékek építménybe való beépítésének előfeltétele (néhány kivételtől eltekintve), hogy rendelkezzenek teljesítménynyilatkozattal. A teljesítménynyilatkozattal a Forgalomba hozatal címben, a kivételekkel a Beépítési feltételek és Bontott építőanyagok újrafelhasználása címekben, valamint a Természetes építőanyagok forgalmazása és felhasználása című szakmai tájékoztatóban, a tervezők szerepével a Tervezői feladatok címben foglalkozunk részletesen.

A kivitelezés különböző szereplőinek – építési termékekkel kapcsolatos – feladatait a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet[1] 3. § (1) b) és (2) b) pontjai, 7. § (1) és (3) bekezdései, továbbá a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet[2] 12. § (2) h) pontja, 13. § (3) o), p) pontjai, 13. § (4) bekezdése, 16. § (3) j) pontja, 22/A. § (2), (3), (4) bekezdései és a 27. § (5) c) pontja tartalmazzák.

A kivitelezőnek az építési termék beépítése során a tervezői előírások és a gyártói teljesítménynyilatkozat mellett figyelembe kell vennie a gyártó tárolásra, szállításra, beépítésre vonatkozó előírásait is. Ez azért nagyon lényeges, mert számos termék esetén a szakszerűtlen beépítés – más hibák mellett – olyan következménnyel is jár, hogy a termék nem fogja azt a teljesítményt nyújtani, mint amely a teljesítménynyilatkozatban szerepel.

A kivitelezőnek az építési tevékenység megvalósítása során legalább a tervdokumentációban meghatározott, elvárt műszaki teljesítménnyel rendelkező építési terméket kell beépítenie. Annak az építési terméknek a kiválasztásáról, amelynek a tervdokumentációban nem került meghatározásra az elvárt teljesítménye, az építményre vonatkozó alapvető követelmények teljesülése mellett a tervező, a kivitelező és az építtető közösen gondoskodik.

A felelős műszaki vezető feladata többek között – a tervező által – a kivitelezési dokumentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztása – a tervező jóváhagyásával és az építtető egyetértésével. Erre szükség lehet például akkor, ha a kivitelezés idején esetleg már nem lehet a kereskedelemben beszerezni a kiviteli tervben megjelölt valamely konkrét építési terméket. Erről a döntésről a felelős műszaki vezetőnek bejegyzést kell tennie az építési naplóban.

Ha a kivitelezésen építési műszaki ellenőrt alkalmaznak, akkor kifejezetten a feladatai közé tartozik a beépített építési termékek teljesítménynyilatkozatai meglétének ellenőrzése. A kivitelező kötelessége a teljesítménynyilatkozatok rendelkezésre bocsátása. Az építési termékek teljesítménynyilatkozatait az elektronikus építési napló ún. gyűjtőnapló mellékleteibe kell feltölteni.

Mind a 305/2011/EU rendelet[3], mind a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet meghatároz bizonyos kivételeket, amikor nem kötelező vagy nem értelmezhető a teljesítménynyilatkozat (egyedi, helyszínen gyártott, hagyományos, természetes, bontott vagy műemléki épületbe beépített építési termék). Ezekben az esetekben azonban az építési termék elvárt műszaki teljesítménynek való megfelelését a felelős műszaki vezetőnek az építési naplóban tett nyilatkozattal kell igazolnia. Ehhez a nyilatkozathoz a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti esetekben szakértő, szakértői intézet vagy akkreditált vizsgálólaboratórium közreműködését kell igénybe vennie.

 


[1] az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

[2] az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

[3] az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelete (2011. március 9.)

 

scrollUp