Kommunikációs és információs paradigmaváltás az építőipari kivitelezésben

Létrehozva: 2015-11-25 / módosítva: 2015-11-27

Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig való történések, az építési folyamatban keletkezett információk dokumentuma, az építési folyamatban résztvevők egymással való kommunikálásának eszköze.

A kommunikáció, az információátadás legősibb formája a közvetlen, „test”közeli párbeszéden alapul.

 

A kommunikációs formák az idők folyamán jelentősen változtak, néha nem kis ellenérzést kiváltva a kor jeles képviselőiből is. Az ókorban Szókratész a természetes szóbeliséget felváltó kezdő írásbeliség ellen harcos indulattal lépett fel, mert az emberi emlékezőképességet féltette az új kultúrától.

 

Most hasonló váltásnak lehetünk tanúi, mely sokkal gyorsabban zajlik, s az idősebb generációk félelmeinek oka, hogy úgy érzik, nehezebben tudnak lépést tartani e fejlődéssel.

Ma már az ember csak kapkodja a fejét, mikor az e-mail, az e-aláírás, az internet, az információs technológia jelen és jövő csodás eszközei süvítenek el mellette.

Gondoljunk csak az elektronikus mérlegbeszámolóra, a kormányablakok tevékenységére, az e-dokumentumkezelő rendszerekre, az e-nyilvántartási rendszerekre, az elektronizált cégbírósági és polgári peres eljárásokra, az útdíj-rendszerre, az elektronikus pénztárgépekre, az elektronikus könyvtár-rendszerre, az elektronikus folyószámla vezetésre, az ÉTDR építésügyi hatósági engedélyezési rendszerére.

 

Az információs társadalomról és az Internetről, valamint annak mindennapi életünkre gyakorolt hatásáról szinte mindenkinek van véleménye, akár anélkül, hogy valaha is használt volna számítógépet.

 

Fekete Gábor szerint:

„ha azt akarjuk, hogy a közigazgatás ne a papírgyártás és a bürokrácia fellegvára legyen, akkor olyan elektronikus megoldásokkal kell dolgoznunk, ami ahhoz vezet, hogy egyrészt precízebben intézzük az ügyeket, másrészt ne kényszerítsünk rá olyan beadványokat, kérelmeket az állampolgárokra és a vállalkozókra, ami megkerülhető lenne egy jobban szervezett, elektronizált közigazgatással.

Európai összehasonlításban hazánk a középmezőnyben található informatikai szempontból. A cél, hogy olyan tagországok példáját követve valósítsunk meg fejlesztéseket, melyek már sikerrel megalkották keretrendszereiket, illetve gyakorlottan működtetik az e-közigazgatási megoldásaikat, mint Portugália, Észtország és Ausztria.”

 

A digitális világ ma már adottság. Ténykérdés, melyet jobb, ha tudomásul veszünk. Nem harcolni kell ellene, hanem megismerni előnyeit, és felkészülni a kihívásokra.

 

2013. évben az építésügy területén nagy előrelépések történtek az elektronikus kommunikáció és információcsere lehetővé tétele érdekében.

Megkezdte működését a Lechner Lajos Tudásközpontban az Országos Építésügyi Nyilvántartás, melynek több más elektronikus alkalmazás mellett része az elektronikus építési napló is.

Az építési napló vezetésében nagy változást jelent, hogy számítógépet kell használni hozzá.

 

Azok, akik a számítógép használatától idegenkednek, valamint az 50 év felettiek kevéssé nyitottak a technikai újdonságokra, ezért az e-építési napló alkalmazásának elsajátításában nagy szerepet játszik az ő oktatásuk, megfelelő tájékoztatásuk, képzésük, mert e félelmeket és hátrányokat le kell küzdeni annak érdekében, hogy az e-építési napló alkalmazásával járó előnyöket éppúgy élvezhessék, mint gyakorlottabb társaik.

 

Vélhetően az idegenkedésüket leküzdött és az alapkészségeket elsajátított vállalkozókat családjuk, rokonságuk fiatalabb tagjai is ellátják (használt) számítógéppel, információkkal, okos tanácsokkal és nem ritkán a naplóvezetésben is segítséggel.

 

scrollUp