Kormányablakok, okmányirodák

Létrehozva: 2015-11-20 / módosítva: 2018-07-30

A fővárosi és megyei kormányhivatal a járási (fővárosi kerületi) hivatalokban integrált ügyfélszolgálatot (kormányablak) működtet. A kormányablak egyes eljárások során országos illetékességgel jár el.

 

A járási hivatalok települési ügysegédei közreműködnek a kormányablak feladatai ellátásában. Az ügysegéd ügyfélfogadást a www.kormanyhivatal.hu honlapon, a kormányzati telefonos ügyfélszolgálattól lekérdezhető, illetve a helyben szokásos módon közzétett helyszínen és időpontban biztosít az ügyfelek számára.

 

A kormányablak

 • az ügyek többségében kizárólagos hatáskörben jár el.
 • az ügyek egy részében azonnali ügyintézésre is lehetőség van.
 •  
 • -ban előterjeszthetőek olyan beadványok is, amelyeket a kormányablak haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon további ügyintézés végett az eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz továbbít.
 • tájékoztatja az ügyfelet a hiányosságokról,
 • biztosítja az azonnali javítás vagy hiánypótlás lehetőségét és amennyiben a hiányok jellege ezt lehetővé teszi.
 •  
 • a beadványt - az ügyfél kérésére - a hiányoktól függetlenül továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.
 • a hiánypótlás teljesítését követően haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül a dokumentumokat továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak. 
 • részletes tájékoztatást nyújt az ügyekben az ügyfél kérésére az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről,
 • szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány kitöltésében.

 

A kormányablakban azonnal intézhető építésügyi vagy ahhoz kapcsolódó ügyek

 1. Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)
 2. Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)
 3. Értesítési cím bejelentése
 4. Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése
 5. Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem
 6. Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem

 

A kormányablak saját hatáskörében intézhető építésügyi vagy ahhoz kapcsolódó ügyek

 1. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránti kérelem

 

A kormányablakban továbbítás céljából előterjeszthető építésügyi vagy ahhoz kapcsolódó beadványok

 1. Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem
 2. Rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
 3. Rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről
 4. Építési engedély kiadása iránti kérelem
 5. Bontási engedély kiadása iránti kérelem
 6. Fennmaradási engedély kiadása iránti kérelem
 7. Összevont engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem
 8. Építésügyi hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
 9. Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem
 10. Bontás tudomásulvétele iránti kérelem
 11. Építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
 12. Építésügyi hatósági eljárásokban jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem
 13. Használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem
 14. Használatbavételi engedély iránti kérelem
 15. Építésügyi hatósági engedélyek hatályának meghosszabbítása iránti kérelem
 16. Összevont telepítési eljárás iránti kérelem
 17. Veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétele iránti kérelem
 18. Építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem
 19. Műemlékre kiterjedő, az államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelem
 20. Az építőipari vállalkozói kivitelezői tevékenység bejelentése
 21. Előzetes építésügyi szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem
 22. Otthonteremtési támogatás iránti kérelem
 23. Lakáscélú állami támogatásokat igénylők hitelintézeti elutasítása miatt a támogatásra való jogosultság feltételeinek a megállapítása iránti kérelem
 24. Lakáscélú állami támogatás visszafizetési kötelezettségének felfüggesztése iránti kérelem
 25. Hatósági közvetítői nyilvántartásba vétel iránti kérelem
 26. Hatósági közvetítői nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem
 27. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti panasz, kivéve az állami adó- és vámhatóság elleni panaszokat
 28. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti közérdekű bejelentés, kivéve az állami adó- és vámhatósághoz intézett közérdekű bejelentéseket
 29. Családi gazdaság nyilvántartásba vétele, nyilvántartásból való törlése iránti kérelem, nyilvántartásba vételének alapjául szolgáló szerződésben rögzített adatokban történt változás bejelentése és igazolása
 30. Állatmenhely létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem
 31. Állatpanzió létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem
 32. Természetes fürdőhely kijelölése iránti kérelem
 33. Üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem
 34. Vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
 35. Vásár üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem
 36. Piac üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem
 37. Bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés
 38. Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése
 39. Szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
 40. Panzió szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
 41. Kemping szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
 42. Üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
 43. Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
 44. Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

 

scrollUp