Környezetvédelmi szabványok

Dr. Szakács György
Létrehozva: 2016-07-18 / módosítva: 2016-07-18

Fontosabb környezet- és természetvédelmi szabványok:

 

Természetvédelem

MSZ 20362:2006 Természetvédelem. Gáztartályok tájba illesztése

MSZ 20363:2010 Természetvédelmi hatósági táblák

MSZ 20364:2003 Természetvédelem. Tájékoztató és eligazító táblák

MSZ 20365:2003 Természetvédelem. Erdészeti földutak és erdészeti közelítőnyomok természetvédelmi oltalom alatt álló erdőkben

MSZ 20368:2007 Biodiverzitás-monitorozási eljárások. A természetvédelmi célú biodiverzitás-monitorozás alapelvei és programjának felépítése

MSZ 20369:2003 Természetvédelem. Műtárgyak és műszaki létesítmények természetvédelmi oltalom alatt álló erdőkben

MSZ 20370:2003 Természetvédelem. Általános tájvédelem. Fogalommeghatározások

MSZ 20371:2008 Természetvédelem. Közutakat keresztező ökológiai átjárók kialakítása

MSZ 20375:2006 Természetvédelem. Kultúrtörténeti értékek védett természeti területeken

MSZ 20376-1:1999 Természetvédelem. Épületek, építmények tájba illesztése védett természeti területeken

MSZ 20376-2:1999 Természetvédelem. Épületek, építmények tájba illesztése a Duna-Tisza köze védett természeti területein

MSZ 20376-3:1999 Természetvédelem. Épületek, építmények tájba illesztése a Balaton-felvidék és a Bakony védett természeti területein

MSZ 20376-4:1999 Természetvédelem. Épületek, építmények tájba illesztése a Kisalföld védett természeti területein

MSZ 20376-5:1999 Természetvédelem. Épületek, építmények tájba illesztése Budapest és környéke védett természeti területein

MSZ 20376-7:2007 Természetvédelem. 7. rész: Épületek, építmények tájba illesztése Nyugat-Dunántúl védett természeti területein

MSZ 20376-8:2007 Természetvédelem. 8. rész: Épületek, építmények tájba illesztése Észak-Magyarország védett természeti területein

MSZ 20376-9:2007 Természetvédelem. 9. rész: Épületek, építmények tájba illesztése az Alföld védett természeti területein

MSZ 20376-10:2007 Természetvédelem. 10. rész: Épületek, építmények tájba illesztése a Felső-Tisza-vidék védett természeti területein

MSZ 20379:1999 Természetvédelem. Nyomvonalas létesítmények és műtárgyaik tájba illesztése védett természeti területeken

MSZ 20380:1999 Utak, vasúti pályák és műtárgyaik tájbaillesztése védett természeti területeken

MSZ 20381:2009 Természetvédelem. Egyedi tájértékek kataszterezése

MSZ 20384-1:2003 Madárvédelmi berendezések. 1. rész: Fogalommeghatározások

MSZ 20384-2:2005 Madárvédelmi berendezések. 2. rész: Fészekmagasító állvány és szigetelőpapucs

MSZ 20385-1:2003 Barlangok műszaki létesítményei. 1. rész: Villamos berendezések

MSZ 20385-2:2003 Barlangok műszaki létesítményei. 2. rész: Járószintek, járdák és lépcsők kiépítése

MSZ 20385-3:2003 Barlangok műszaki létesítményei. 3. rész: Barlangi acélszerkezetek

MSZ 20385-4:2003 Barlangok műszaki létesítményei. 4. rész: Barlanglezárások

MSZ 20386:2003 Természetvédelem. Az idegenforgalom (tömegturizmus), valamint a zöld- és kalandturizmus céljára megnyitott barlangok üzemeltetési követelményei

MSZ 20389:2007 Természetvédelem. Barlangok állékonysági vizsgálatai

MSZ 20391:2007 Ökoturizmus. Turizmus a védett természeti területeken

MSZ 20392:2007 Ökoturizmus. A természetvédelmi tanösvények kialakításának szempontjai

MSZ 20393:2008 Természetvédelem. Barlangi biztosítások tervezése

MSZ 20395:2008 Természetvédelem. Lovas turizmus a védett természeti területeken

MSZ-13-202:1990 Természetvédelem. Tájak osztályozása

MSZE 12333:2010 Hegy- és dombvidéki kisvízfolyások jó ökológiai állapotának és potenciáljának kialakítása, valamint megőrzése

 

Hulladék

MSZ EN 12574-1:2006 Helyhez kötött hulladékgyűjtő tartályok. 1. rész: Legfeljebb 10 000 liter űrtartalmú tartályok lapos vagy domború fedéllel (fedelekkel), emelőkaros, dupla emelőkaros vagy zsebes emelőszerkezetekhez. Méretek és kivitelezés (angol nyelvű)

MSZ EN 12574-2:2006 Helyhez kötött hulladékgyűjtő tartályok. 2. rész: Műszaki követelmények és vizsgálati módszerek (angol nyelvű)

MSZ EN 12574-3:2006 Helyhez kötött hulladékgyűjtő tartályok. 3. rész: Biztonsági és egészségügyi követelmények (angol nyelvű)

MSZ EN 13071-1:2008 Legfeljebb 5000 l űrtartalmú, felül emelhető és alsó ürítésű, helyhez kötött hulladékgyűjtő tartályok. 1. rész: Általános követelmények (angol nyelvű)

MSZ EN 13071-2:2008+A1:2014 Legfeljebb 5000 l űrtartalmú, felül emelhető és alsó ürítésű, helyhez kötött hulladékgyűjtő tartályok. 2. rész: Földbe süllyesztett vagy részben földbe süllyesztett rendszerek kiegészítő követelményei (angol nyelvű)

MSZ EN 13071-3:2012 Legfeljebb 5000 l űrtartalmú, felül emelhető és alsó ürítésű, helyhez kötött hulladékgyűjtő tartályok. 3. rész: Ajánlott beürítő csatlakozások (angol nyelvű)

MSZ EN 13920-1:2003 Alumínium és alumíniumötvözetek. Hulladék. 1. rész: Általános követelmények, mintavétel és vizsgálatok (angol nyelvű)

MSZ EN 13920-3:2003 Alumínium és alumíniumötvözetek. Hulladék. 3. rész: Huzal- és kábelhulladék (angol nyelvű)

MSZ EN 13920-11:2003 Alumínium és alumíniumötvözetek. Hulladék. 11. rész: Alumínium-réz radiátorokat tartalmazó hulladék (angol nyelvű)

MSZ EN 15132:2007 Legfeljebb 1700 l térfogatú mobil hulladékgyűjtő tartályok tárolószekrényei. Műszaki követelmények és vizsgálati módszerek (angol nyelvű)

 

Levegőminőség

MSZ EN 1540:2012 Munkahelyi levegő. Fogalommeghatározások (angol nyelvű)

MSZ ISO 4225:1995 Levegőminőség. Általános szempontok. Fogalommeghatározások

MSZ ISO 8756:1995 Levegőminőség. A hőmérséklet-, a légnyomás- és a légnedvességi adatok figyelembevétele

MSZ EN ISO 11771:2011 Levegőminőség. Időátlagolt kibocsátások és emissziós tényezők meghatározása. Általános megközelítés (ISO 11771:2010) (angol nyelvű)

MSZ EN ISO 13138:2012 Levegőminőség. Mintavételi megállapodások a levegőben lévő részecskéknek az emberi légzőszervekben való kiülepedéséről (ISO 13138:2012) (angol nyelvű)

MSZ EN ISO 14644-1:2016 Tisztaszobák és kapcsolódó szabályozott környezetek. 1. rész: A levegőtisztaság osztályozása részecskekoncentráció alapján (ISO 14644-1:2015) (angol nyelvű)

MSZ EN ISO 14644-2:2016 Tisztaszobák és kapcsolódó szabályozott környezetek. 2. rész: Monitorozás a tisztaszobák részecskekoncentráció alapján megállapított levegőtisztasági teljesítőképességének bizonyítására (ISO 14644-2:2015) (angol nyelvű)

MSZ EN ISO 14644-3:2006 Tisztaszobák és kapcsolódó szabályozott környezetek. 3. rész: Vizsgálati módszerek (ISO 14644-3:2005) (angol nyelvű)

MSZ EN ISO 14644-4:2001 Tiszta helyiségek és szabályozott környezetek. 4. rész: Tervezés, szerkezeti kialakítás és beindítás (ISO 14644-4:2001) (angol nyelvű)

MSZ EN ISO 14644-5:2005 Tisztaszobák és kapcsolódó szabályozott környezetek. 5. rész: Üzemeltetés (ISO 14644-5:2004) (angol nyelvű)

MSZ EN ISO 14644-7:2005 Tisztaszobák és kapcsolódó szabályozott környezetek. 7. rész: Térelválasztó eszközök [tiszta levegős fülkék, kesztyűs munkakamrák (boxok), izolátorok és minikörnyezetek] (ISO 14644-7:2004) (angol nyelvű)

MSZ EN ISO 14644-8:2013 Tiszta helyiségek és szabályozott környezetek. 8. rész: A levegőtisztaság osztályozása kémiai koncentráció alapján (ACC) (ISO 14644-8:2013) (angol nyelvű)

MSZ EN ISO 14644-9:2013 Tisztaszobák és kapcsolódó szabályozott környezetek. 9. rész: A felületek tisztaságának osztályozása részecskekoncentráció alapján (ISO 14644-9:2012) (angol nyelvű)

MSZ EN ISO 14644-10:2013 Tiszta helyiségek és szabályozott környezetek. 10. rész: A felületi tisztaság osztályozása kémiai koncentráció alapján (ISO 14644-10:2013) (angol nyelvű)

MSZ EN ISO 14698-1:2004 Tiszta helyiségek és szabályozott környezetek. A biológiai szennyezettség szabályozása. 1. rész: Általános alapelvek és módszerek (ISO 14698-1:2003) (angol nyelvű)

MSZ EN ISO 14698-2:2004 Tiszta helyiségek és szabályozott környezetek. A biológiai szennyezettség szabályozása. 2. rész: Értékelés és a biológiai szennyezettségi adatok értelmezése (ISO 14698-2:2003) (angol nyelvű)

MSZ EN ISO 14956:2003 Levegőminőség. Egy mérési eljárás alkalmasságának értékelése az előírt mérési bizonytalansággal való összehasonlítás alapján (ISO 14956:2002)

MSZ EN ISO 16000-32:2014 Beltéri levegő. 32. rész: Az épületek vizsgálata szennyező anyagok előfordulására (ISO 16000-32:2014) (angol nyelvű)

MSZ EN ISO 20988:2008 Levegőminőség. Irányelvek a mérési bizonytalanság becsléséhez (ISO 20988:2007) (angol nyelvű)

 

MSZ 21460-1:1988 Levegőtisztaság-védelmi fogalommeghatározások. Általános fogalommeghatározások

MSZ 21460-2:1978 Levegőtisztaság-védelmi fogalommeghatározások. Légszennyező anyagok transzmissziójának alapfogalmai

MSZ 21460-3:1978 Levegőtisztaság-védelmi fogalommeghatározások. Portechnikai alapfogalmak

MSZ 21460-5:1983 Levegőtisztaság-védelmi fogalommeghatározások. Légszennyező források fogalommeghatározásai

MSZ 21854:1990 A környezeti levegő tisztasági követelményei

MSZ 21854:1990/1M:1993 A környezeti levegő tisztasági követelményei

MSZ 21854:1990/2M:1994 A környezeti levegő tisztasági követelményei

MSZ 21854:1990/3M:1994 A környezeti levegő tisztasági követelményei

MSZ 21854:1990/4M:1995 A környezeti levegő tisztasági követelményei

MSZ 21854:1990/5M:1995 A környezeti levegő tisztasági követelményei

 

Vízminőség

MSZ EN 805:2000 Vízellátás. Az épületeken kívül lévő rendszerek és elemek követelményei

MSZ EN 858-1:2002 Könnyű folyadékok (pl. olaj és benzin) leválasztórendszerei. 1. rész: A termék tervezésének, működésének és vizsgálatának elvei, megjelölés és minőség-ellenőrzés (angol nyelvű)

MSZ EN 858-1:2002/A1:2005 Könnyű folyadékok (pl. olaj és benzin) leválasztórendszerei. 1. rész: A termék tervezésének, működésének és vizsgálatának elvei, megjelölés és minőség-ellenőrzés (angol nyelvű)

MSZ EN 858-2:2003 Könnyű folyadékok (pl. olaj és benzin) leválasztórendszerei. 2. rész: A névleges méret kiválasztása, beépítés, üzemelés és karbantartás (angol nyelvű)

MSZ EN 1508:2000 Vízellátás. A víztároló rendszerek és elemek követelményei

MSZ EN 1717:2001 Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei (angol nyelvű)

MSZ EN 1825-1:2005 Zsírleválasztók. 1. rész: Tervezési elvek, teljesítőképesség és vizsgálatok, jelölés és minőség-ellenőrzés (angol nyelvű)

MSZ EN 1825-2:2002 Zsírleválasztók. 2. rész: A névleges méret kiválasztása, beépítés, üzemeltetés és karbantartás (angol nyelvű)

MSZ EN 12255-1:2002 Szennyvíztisztító telepek. 1. rész: Általános építési alapelvek

MSZ EN 12255-3:2001 Szennyvíztisztító telepek. 3. rész: Előtisztítás

MSZ EN 12255-4:2002 Szennyvíztisztító telepek. 4. rész: Előülepítés

MSZ EN 12255-5:2001 Szennyvíztisztító telepek. 5. rész: Tavas szennyvíztisztítás

MSZ EN 12255-6:2002 Szennyvíztisztító telepek. 6. rész: Eleveniszapos tisztítás

MSZ EN 12255-7:2002 Szennyvíztisztító telepek. 7. rész: Biológiai fixfilmes reaktorok

MSZ EN 12255-8:2001 Szennyvíztisztító telepek. 8. rész: Iszapkezelés és -tárolás

MSZ EN 12255-9:2002 Szennyvíztisztító telepek. 9. rész: Szageltávolítás és szellőztetés

MSZ EN 12255-10:2001 Szennyvíztisztító telepek. 10. rész: Biztonsági irányelvek

MSZ EN 12255-11:2001 Szennyvíztisztító telepek. 11. rész: A szükséges általános adatok

MSZ EN 12255-12:2004 Szennyvíztisztító telepek. 12. rész: Vezérlés és automatizálás (angol nyelvű)

MSZ EN 12255-13:2003 Szennyvíztisztító telepek. 13. rész: Vegyszeres szennyvíztisztítás. Szennyvíztisztítás kicsapatással/pelyhesítéssel

MSZ EN 12255-14:2004 Szennyvíztisztító telepek. 14. rész: Fertőtlenítés (angol nyelvű)

MSZ EN 12255-15:2004 Szennyvíztisztító telepek. 15. rész: Az oxigénbevitel mérése tiszta vízben, az eleven iszapos telepek levegőztető medencéiben (angol nyelvű)

MSZ EN 12255-16:2006 Szennyvíztisztító telepek. 16. rész: Fizikai (mechanikus) szűrés (angol nyelvű)

MSZ EN 12566-1:2001 Szennyvíztisztító kisberendezések 50 összes lakosegyenértékig (LE). 1. rész: Előre gyártott oldómedencék

MSZ EN 12566-3:2005+A2:2013 Szennyvíztisztító kisberendezések 50 lakosegyenértékig. 3. rész: Készre gyártott és/vagy helyszínen összeszerelt házi szennyvíztisztító berendezések (angol nyelvű)

MSZ EN 12566-4:2008 Szennyvíztisztító kisberendezések 50 összes lakosegyenértékig. 4. rész: Előre gyártott elemekből a helyszínen összeszerelt oldómedencék (angol nyelvű)

MSZ EN 12566-6:2013 Szennyvíztisztító kisberendezések 50 összes lakosegyenértékig. 6. rész: Előre gyártott tisztítóegységek az oldómedencékből elfolyó szennyvízhez (angol nyelvű)

MSZ EN 12566-7:2013 Szennyvíztisztító kisberendezések 50 lakos egyenértékig. 7. rész: Előre gyártott harmadfokú tisztítóegységek (angol nyelvű)

MSZ EN 12952-12:2003 Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik. 12. rész: A táp- és a kazánvíz minőségi követelményei (angol nyelvű)

MSZ EN 12953-10:2004 Nagy vízterű kazánok. 10. rész: A táp- és a kazánvíz minőségi követelményei (angol nyelvű)

MSZ EN 13443-1:2002+A1:2008 Épületen belüli ivóvíz-hálózati vízkezelő berendezés. Mechanikus szűrők. 1. rész: Részecskeméret-tartomány: 80 –150 µm. Működési, biztonsági és vizsgálati követelmények (angol nyelvű)

MSZ EN 13443-2:2005+A1:2008 Épületen belüli ivóvíz-hálózati vízkezelő berendezés. Mechanikus szűrők. 2. rész: Részecskeméret-tartomány: 1 µm – kisebb mint 80 µm. Működési, biztonsági és vizsgálati követelmények (angol nyelvű)

MSZ EN 14451:2005 Eszközök az ivóvíz visszaáramlás okozta szennyeződésének megakadályozására. Beépített vákummentes szelepek DN 8-tól DN 80-ig. D-család, A-típus (angol nyelvű)

MSZ EN 14452:2005 Eszközök az ivóvíz visszaáramlás okozta szennyeződésének megakadályozására. Csőszakaszoló atmoszférikus szellőzővel és mozgó elemmel DN 10-től DN 20-ig. D-család, B-típus (angol nyelvű)

MSZ EN 14453:2005 Eszközök az ivóvíz visszaáramlás okozta szennyeződésének megakadályozására. Csőszakaszoló állandó atmoszférikus szellőzővel DN 10-től DN 20-ig. D-család, C-típus (angol nyelvű)

MSZ EN 14454:2005 Eszközök az ivóvíz visszaáramlás okozta szennyeződésének megakadályozására. Visszaáramlást gátló tömlőcsatlakozó DN 15-től DN 32-ig. H-család, A-típus (angol nyelvű)

MSZ EN 14455:2005 Eszközök az ivóvíz visszaáramlás okozta szennyeződésének megakadályozására. Túlnyomásos levegőbemenetes szelepek DN 15-től DN 50-ig. L-család, A- és B-típus (angol nyelvű)

MSZ EN 14506:2005 Eszközök az ivóvíz visszaáramlás okozta szennyeződésének megakadályozására. Automatikus terelőlap. H-család, C-típus (angol nyelvű)

MSZ EN 14622:2005 Eszközök az ivóvíz visszaáramlás okozta szennyeződésének megakadályozására. Légrés túlfolyásos keringetéssel (szűkített) A-család, F-típus (angol nyelvű)

MSZ EN 14623:2005 Eszközök az ivóvíz visszaáramlás okozta szennyeződésének megakadályozására. Légrés túlfolyásos keringetéssel (vizsgálattal vagy méréssel igazolva) A-család, G-típus (angol nyelvű)

MSZ EN 14652:2005+A1:2008 Épületen belüli ivóvíz-hálózati vízkezelő berendezés. Membránszűrős berendezések. Működési, biztonsági és vizsgálati követelmények (angol nyelvű)

MSZ EN 14812:2005+A1:2008 Épületen belüli ivóvíz-hálózati vízkezelő berendezés. Vegyszeradagoló rendszerek. Előre beállított adagolórendszerek. Működési, biztonsági és vizsgálati követelmények (angol nyelvű)

MSZ EN 14897:2006+A1:2008 Épületen belüli ivóvíz-hálózati vízkezelő berendezés. Kisnyomású higanygőzös ultraibolya-sugárzókat használó eszközök. Működési, biztonsági és vizsgálati követelmények (angol nyelvű)

MSZ EN 14898:2006+A1:2008 Épületen belüli ivóvíz-hálózati vízkezelő berendezés. Aktív szűrőközeges szűrők. Működési, biztonsági és vizsgálati követelmények (angol nyelvű)

MSZ EN 15848:2010 Épületeken belüli vízkezelő berendezés. Szabályozható vegyszeradagoló rendszerek. Működési, biztonsági és vizsgálati követelmények (angol nyelvű)

MSZ EN 15975-1:2011+A1:2016 Az ivóvízellátás biztonsága. A kockázat- és válságkezelés irányelvei. 1. rész: Válságkezelés (angol nyelvű)

MSZ EN 15975-2:2013 Az ivóvízellátás biztonsága. A kockázat- és a válságkezelés irányelvei 2. rész: Kockázatkezelés (angol nyelvű)

MSZ EN 16323:2014 Szennyvíztechnológiai szakkifejezések gyűjteménye (angol nyelvű)

 

MSZ 787:1979 Közcélú vízellátás víznyerőhelyeinek kiválasztása és értékelése

MSZ-10-433-1:1984 Felszín alatti vizek minősége. Értékelési és minősítési rendszer

MSZ-10-620:1988 Természetvédelem. Vízvédelem. Felszíni és felszín alatti vizek növényvédő szer szennyeződés elleni védelmének követelményei

MSZ-10-623:1984 Természetvédelem. Hidroszféra. Felszíni és felszín alatti vizek védelme a műtrágyák által okozott szennyezéssel szemben

MSZ-10-640:1989 Vízgazdálkodás. Vízminőség. Az öntözővíz minőségével szemben támasztott követelmények

MSZ-10-626:1986 Környezetvédelem. Hidroszféra. Általános követelmények a felszín és felszín alatti vizek kőolaj és kőolajtermékek közúti szállításából eredő szennyeződése elleni védelmére

MSZ-10-3078:1983 Környezetvédelem. Hidroszféra. Felszíni és felszín alatti vizek kőolaj és kőolajtermékek által okozott szennyeződés elleni védelmének általános követelményei

MSZ-10-3079:1983 Környezetvédelem. Hidroszféra. Felszín alatti vizek védelmének általános követelményei

MSZ-10-3545:1983 Környezetvédelem, hidroszféra. Vizek védelme kőolaj, valamint termékei által okozott szennyezéssel szemben. Szállítás távvezetéken

MSZE 12333:2010 Hegy- és dombvidéki kisvízfolyások jó ökológiai állapotának és potenciáljának kialakítása, valamint megőrzése

MSZ 15287:2000 Településekről származó szennyvizek tisztítótelepei. Szennyvíztisztító kisműtárgyak és kisberendezések

MSZ 18094-12:1979 Talajkorróziós vizsgálatok. A talajvíz összes keménységének meghatározása

 

Talajminőség

MSZ EN ISO 11074:2015 Talajminőség. Szakszótár (ISO 11074:2015) (angol nyelvű)

MSZ EN ISO 15175:2012 Talajminőség. A talaj jellemzése a talajvédelem szempontjából (ISO 15175:2004) (angol nyelvű)

MSZ EN ISO 16133:2012 Talajminőség. Útmutató monitoringprogramok kialakítására és fenntartására (ISO 16133:2004) (angol nyelvű)

MSZ EN ISO 17402:2012 Követelmények és útmutató a talajokban és talajanyagokban található szennyező anyagok biológiai hozzáférhetőségének értékelésére alkalmazott módszerek kiválasztására és alkalmazására (ISO 17402:2008) (angol nyelvű)

MSZ EN ISO 19258:2012 Talajminőség. Útmutató a háttérértékek meghatározásához (ISO 19258:2005) (angol nyelvű)

MSZ EN ISO 19901-4:2004 Ásványolaj- és földgázipar. Partmenti létesítmények jellegzetes követelményei. 4. rész: Geotechnikai és elsődleges kivitelezési szempontok (ISO 19901-4:2003) (angol nyelvű)

MSZ EN ISO 25177:2012 Talajminőség. A szántóföldi talaj leírása (ISO 25177:2008) (angol nyelvű)

MSZ EN ISO 28258:2014 Talajminőség. Talajjal kapcsolatos adatok digitális cseréje (ISO 28258:2013) (angol nyelvű)

 

MSZ 1397:1998 Lejtős területek vízerózió elleni védelme. Általános irányelvek

MSZ 1398:1998 Talajszelvény kijelölése, feltárása és leírása talajtérkép készítéséhez

MSZ 20132:1999 Mezőgazdasági tereprendezések tervezési irányelvei

MSZ-08-0228-1:1980 Talajjavítás. Homok, savanyú és szikes talajok javításához a talajvizsgálatok, vizsgálati módszerek

MSZ-08-0228-2:1980 Talajjavítás. Homok, savanyú és szikes talajok javítása. A talajjavító anyagok mennyiségeinek megállapítása

MSZ-08-0480-1:1981 Kertészeti földkeverékek. Minőségi követelmények

MSZ-08-0480-2:1982 Kertészeti földkeverékek. Laboratóriumi vizsgálatok

MSZ-08-1932-1:1984 Talajjavítás. Bázikus hatású, kettős komponensű (Ca, Mg) talajjavító anyagok mintavétele, minősítése

MSZ-08-1932-3:1984 Talajjavítás. Bázikus hatású, kettős komponensű (Ca, Mg) talajjavító anyagok laboratóriumi vizsgálata

MSZ-08-1932-4:1984 Talajjavítás. Talajjavítás bázikus hatású kettős komponensű (Ca, Mg) talajjavító anyagokkal savanyú, Mg-hiányos talajokon. A talajjavítás indokoltságának meghatározása

 

scrollUp