Köz- és kormánytisztviselői képzés

Létrehozva: 2015-11-21 / módosítva: 2018-07-30

A kormánytisztviselő köteles a központilag vagy az államigazgatási szerv által előírt képzésben, továbbképzésben vagy átképzésben - ideértve a közigazgatási vezetőképzést is - részt venni. A továbbképzést - kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem biztosítja. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a közszolgálati továbbképzési rendszer működtetése során

 1. ellátja
  • a továbbképzési programok fejlesztésével összefüggő feladatokat,
  • a közszolgálati továbbképzési és vezetőképzési programok megvalósításával összefüggő feladatokat,
  • a továbbképzési programok minőségügyi követelményeinek biztosításával összefüggő feladatokat,
 2. tervszerűen és rendszeresen gondoskodik a továbbképzések során közreműködő oktatók és vizsgáztatók szakmai, oktatás-módszertani és felnőttoktatói továbbképzéséről,
 3. működteti a továbbképzési programok minősítésének rendszerét.
 4. a továbbképzési programok fejlesztésével összefüggő feladata körében kifejleszti, minősítésre benyújtja és fenntartja a KTK által meghatározott követelményrendszer szerinti közszolgálati továbbképzési programokat;
 5. a továbbképzési tervezéssel összefüggő feladatai körében:
  • működteti a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének országos tervezési rendszerét,
  • kialakítja és működteti a továbbképzésekkel összefüggő tervkészítési feladatok ellátását támogató informatikai alkalmazást,
  • kidolgozza a tervkészítéshez és az értékeléshez szükséges módszertani eljárásokat,
  • elvégzi a továbbképzési tervek összesítését,
  • a tervek végrehajtása alapján éves összefoglaló jelentést készít a miniszter részére a tárgyévet követő év április 30-áig;
 6. a közszolgálati továbbképzési programok megvalósításával összefüggő feladatai körében:
  • az éves továbbképzési tervek alapján kialakítja oktatási programját, meghirdeti és megszervezi a továbbképzéseket,
  • a továbbképzések megvalósításáról nyilvántartást vezet, statisztikai célú adatszolgáltatást végez a miniszter részére,
  • éves összefoglaló jelentést készít a miniszter részére a tárgyévet követő év április 30-áig a megvalósított közszolgálati továbbképzésekről, valamint az ezek megvalósításához felhasznált pénzügyi forrásokról;
 7. a továbbképzési programok minőségügyi követelményeinek biztosítása érdekében:
  • fejleszti és működteti a továbbképzés minőségirányítási rendszerét a miniszter által kiadott továbbképzés minőségirányítási szabályzata alapján,
  • a továbbképzési programok minőségének megfelelősége érdekében minőségügyi ellenőrzéseket végez,
  • biztosítja a továbbképzésekkel összefüggő képzésmenedzsment feladatokhoz szükséges informatikai alkalmazást, valamint fejleszti és működteti az elektronikus képzési programok és vizsgák igénybevételéhez szükséges központi oktatásinformatikai rendszert,
  • a továbbképzési programok minőségügyi követelményeinek biztosítása érdekében módszertani irányelveket határoz meg, előkészíti a továbbképzés minőségirányítási szabályzatát;
 8. tervszerűen és rendszeresen gondoskodik a továbbképzések során közreműködő oktatók és vizsgáztatók szakmai, oktatás-módszertani és felnőtt-oktatói továbbképzéséről;
 9. közreműködik a továbbképzési programok minősítésében.

 

A kormánytisztviselő, köztisztviselő továbbképzési kötelezettsége a közszolgálati, valamint belső továbbképzési programokkal teljesíthető. A továbbképzések teljesítésének mérése tanulmányi pontrendszerrel történik. A felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselőnek, köztisztviselőnek a továbbképzési időszak alatt legalább 128 tanulmányi pontot, a középfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselőnek, köztisztviselőnek legalább 64 pontot kell teljesíteni.

 

A kormánytisztviselő, köztisztviselő továbbképzési kötelezettsége a közigazgatási alapvizsga letételének napjával kezdődik. Amennyiben a kormánytisztviselő, köztisztviselő közigazgatási alapvizsga letétele alól mentesül, akkor a továbbképzési kötelezettség a próbaidő leteltét követő napon kezdődik.

A kormánytisztviselő, köztisztviselő továbbképzési időszakának időtartama négy év.

 

scrollUp