Közigazgatási jogorvoslat

Magyar Mária
Létrehozva: 2018-06-27 / módosítva: 2018-06-27

Az Alaptörvény rendelkezéseinek megfelelően a közigazgatási hatósági ügyekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (ÁKR) biztosítja a jogorvoslat több formáját az alábbi elvek szerint:

- A jogszerűség elve

A közigazgatási hatóság a hatásköre gyakorlása során

  • a szakszerűség, az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a jóhiszeműség követelményeinek megfelelően,
  • a törvény előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül,
  • a jogszabályban meghatározott határidőn belül, észszerű időben

jár el.

- Az ügyfélre vonatkozó alapelvek

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél számára, hogy jogait és kötelezettségeit megismerhesse, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

A jogorvoslathoz való jog

A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

 

Az ÁKR megkülönbözteti a jogorvoslati eljárásokat az alábbiak szerint:

  1. Kérelemre induló jogorvoslati eljárások
  • a közigazgatási per,
  • a fellebbezési eljárás.
  1. Hivatalból induló jogorvoslati eljárások
  • a döntés módosítása vagy visszavonása a hatóság saját hatáskörében,
  • a felügyeleti eljárás,
  • az ügyészségről szóló törvény szerinti ügyészi felhívás és fellépés nyomán indított eljárás.

 

scrollUp