Közigazgatási ügyben eljáró bíróság

Magyar Mária
Létrehozva: 2018-06-27 / módosítva: 2018-07-30

Elsőfokon ítélkezik

 • a közigazgatási és munkaügyi bíróság,
 • törvényben meghatározott esetben a törvényszék vagy a Kúria.

 

Másodfokon ítélkezik

 • a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz tartozó ügyekben a törvényszék és
 • a törvényszékhez tartozó ügyekben a Kúria.

 

Felülvizsgálati ügyekben a Kúria jár el.

 

A bíróság összetétele

A bíróság három hivatásos bíróból álló tanácsban jár el, azonban a bíróság tanácsa az előkészítő tanácsülésen elrendelheti, hogy a tanács tagja egyesbíróként járjon el, ha az ügy mind ténybeli, mind jogi szempontból egyszerű megítélésű.

 

Egyesbíró jár el elsőfokon, aki megtehet minden intézkedést, és meghozhat minden határozatot, amelyet törvény a bíróság, a bíróság tanácsa vagy az elnök hatáskörébe utal.

 • a kétfokú közigazgatási eljárásban hozott közigazgatási cselekmény vizsgálatára indított perben,
 • az ötmillió forintot meg nem haladó alapösszegű fizetési kötelezettséget vitató kereset alapján indult perben,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával, valamint a menedékjoggal kapcsolatos perben,
 • a hatósági igazolvánnyal, hatósági bizonyítvánnyal, illetve hatósági nyilvántartás vezetésével kapcsolatos perben,
 • a hatósági határozattal szemben kizárólag a hatósági eljárás egyéb résztvevőjének keresete alapján indult perben,
 • a járulékos közigazgatási cselekménnyel kapcsolatos perben,
 • a mulasztási perben,
 • a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perben,
 • az e törvényben meghatározott egyéb perben.

 

Az elsőfokú bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben az egyesbíró, az elnök vagy az általa kijelölt bíró helyett tárgyaláson kívül bírósági titkár is eljárhat. Ebben az esetben a bírósági önálló aláírási joga van. A bírósági titkár megteheti mindazokat az intézkedéseket és - az ítélet kivételével - meghozhatja mindazokat a határozatokat, amelyeket a törvény a bíróság vagy az elnök hatáskörébe utal. Az eljárást befejező végzést - az egyszerűsített perben hozott végzés kivételével - a bírósági titkár az elnök vagy az általa kijelölt bíró jóváhagyásával hozhatja meg. A bírósági titkár azonnali jogvédelem tárgyában nem határozhat.

Törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben, önálló aláírási joggal, tárgyaláson kívül - a bíró irányítása és felügyelete mellett - bírósági ügyintéző is eljárhat. A bíróság eljárására irányadó, törvényben meghatározott rendelkezéseket ilyen esetben a bírósági ügyintéző eljárására kell alkalmazni.

 

A törvényszék másodfokon három hivatásos bíróból álló tanácsban jár el.

A törvényszék dönt

 • a közigazgatási szerv kijelölésére irányuló eljárásban,
 • a gyülekezési jog gyakorlásával kapcsolatos bírósági eljárásban,
 • a minősített adatok megismerésével kapcsolatos perben, továbbá
 • a köztestületi jogvitában.

 

A Kúria három hivatásos bíróból álló tanácsban jár el. Ha az ügy különös bonyolultsága vagy kiemelt társadalmi jelentősége indokolja, a Kúria elrendelheti, hogy az ügyben öt hivatásos bíróból álló tanács járjon el. Ha az ügy jellege ezt indokolja, az öt hivatásos bíróból álló tanács legfeljebb két tagja olyan hivatásos bíró lehet, aki közigazgatási ügyben eljáró bírónak nincs kijelölve.

A Kúria hatáskörébe tartozik

 • a helyi önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárás,
 • a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettségének elmulasztása miatti eljárás és
 • az alkotmányjogi panasz orvoslása eljárási eszközének megállapítására irányuló eljárás.

 

Ha más bíróság kizárólagos illetékessége megállapítva nincs, a perre az a bíróság illetékes, amelynek illetékességi területén a per tárgyává tett közigazgatási tevékenység megvalósult. Ha a vitatott közigazgatási cselekményt többfokú eljárásban valósították meg, a perre az a bíróság illetékes, amelynek illetékességi területén az elsőfokú közigazgatási cselekmény megvalósult.

A perre

 • a Budapest főváros területén megvalósult közigazgatási tevékenység esetében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság;
 • a Nógrád megye és Pest megye területén megvalósult közigazgatási tevékenység esetében a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság;
 • a Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén megvalósult közigazgatási tevékenység esetében a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság;
 • a Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Vas megye területén megvalósult közigazgatási tevékenység esetében a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság;
 • a Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Heves megye területén megvalósult közigazgatási tevékenység esetében a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság;
 • a Baranya megye, Somogy megye és Tolna megye területén megvalósult közigazgatási tevékenység esetében a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság;
 • a Bács-Kiskun megye, a Békés megye, és Csongrád megye területén megvalósult közigazgatási tevékenység esetében a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság;
 • a Fejér megye, Veszprém megye és Zala megye területén megvalósult közigazgatási tevékenység esetében a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

illetékes.

 

A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságot

 • illetékességi összeütközés esetén, valamint akkor, ha az illetékes bíróság nem állapítható meg, vagy kizárás miatt nem járhat el a Fővárosi Törvényszék,
 • hatásköri összeütközés esetén a Kúria

jelöli ki és utasítja az eljárás lefolytatására.

 

scrollUp