Közintézmények energiahatékonysági feladatai

Soltész Ilona
Létrehozva: 2017-12-07 / módosítva: 2017-12-07

A közintézményeknek kiemelt szerepük van minden ország energiahatékonysági szakpolitikájában, mert példát jelentenek mindenki számára, akár használja az adott középületet vagy dolgozik benne. Ha láthatjuk, hogy takarékosan és ésszerűen gazdálkodnak iskoláinkban vagy kórházainkban, ha megfelelően vannak szigetelve az épületek, és jól karbantartott, megfelelő fűtési rendszer vagy szellőzés működik, személyes tapasztalatokat szerezhetünk arról, hogy hogyan – milyen módszerekkel – lehet energiát megtakarítani, és akkor a lakóépületekben is törekedni fogunk arra, hogy ezeket megvalósítsuk.

Az energiafogyasztás észszerű csökkentése, az energiahatékonyság javítása a 77/2011. (X. 14.) OGY. határozattal elfogadott Nemzeti Energiastratégia egyik kiemelt célja. A hazai energiahatékonysági célok teljesítése, valamint az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelvben előírt, évi 1,5%-os energiafogyasztás csökkentési kötelezettség teljesítése érdekében is elengedhetetlen a közintézmények energiahatékonyságának javítása és a tudatos takarékos épülethasználat általánossá tétele. Az előírások bevezetése az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv 5. cikke (7) bekezdésének való megfelelést is szolgálja.

Az energiahatékonyság javítása és a takarékos épülethasználat együttesen jelentős mértékben tudja az üzemeltetési költségeket is csökkenteni, ezáltal a költségvetés erre a célra fordított összegei is csökkenhetnek. Vannak olyan országok, ahol egy üzemeltető kezében vannak a középületek és mintegy öt éves időtartam alatt sikerült mintegy 30%-os energiamegtakarítást elérni szinte kizárólag ésszerű használat, szakszerű, gondos üzemeltetés és rendszeres karbantartás eredményeként.

A hazai mintegy 10–12 ezer épületből álló közintézményi épületállomány energiahatékonyságának javításában jelentős energiamegtakarítási potenciál van. Ezért nemcsak a központi kormányzati épületek, hanem a helyi önkormányzatok intézményei esetében is szükséges az energiahatékonyság javítása és az energiatakarékos épülethasználat általánossá elterjesztése.

A közintézmény fogalmát az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehat. tv.) 1. § 23. pontja definiálja, eszerint:

„24. közintézmény: a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott ajánlatkérő szervezet”.

A közfeladat fogalmát az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 3/A §-a határozza meg.

2017. január 1-jétől az Ehat. tv. 11/A §-a előírja a közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet vezetője számára, hogy ötévente megadott minta szerint készítsenek energiamegtakarítási intézkedési tervet. A tervben szereplő intézkedések megvalósításáról évente számoljanak be.

Kapcsolódik az energiamegtakarítási intézkedésekhez az épülethasználók energiatudatos épülethasználatra való ösztönzése, szemléletformálása, valamint a fogyasztási adatok gyűjtése, regisztrálása és figyelemmel kísérése.

A fogyasztási adatok gyűjtése, regisztrációja lehetőséget ad arra, hogy az épület üzemeltetője referenciaértékeket képezzen, illetve az épület fogyasztásának hasonló időszakaiban történt fogyasztási értékeket összehasonlítsa. Azonos időszakokban tapasztalt eltérő fogyasztás például műszaki hibát is jelezhet (csőtörés, szűrő eltömődése, stb.). Alkalmas arra is, hogy a megtett intézkedések eredményességét is lemérjék.

Az energiamegtakarítási intézkedési terv készítéséhez nem kell feltétlenül energetikus szakembert igénybe venni az intézmények üzemeltetőinek, mert mindkét kötelezettség ellátásában segítséget nyújtanak a Nemzeti Energetikusi Hálózat – egy regionális tanácsadó hálózat – energetikus munkatársai. Az intézkedései terv készítéséhez az energiahatékonysági tájékoztató honlapon található minta is felhasználható. A szemléletformálási kampányhoz pedig szempontrendszer áll rendelkezésére szintén a honlapon.

Az Nemzeti Energetikusi Hálózat alkalmas továbbá arra, hogy a kötelezettségek teljesítését is ellenőrizze, és az éves energiamegtakarítást összesítse.

 

scrollUp