Közlekedési építmények

Létrehozva: 2016-11-29 / módosítva: 2019-03-07

Közúti közlekedés építményei

 

TÖRVÉNYEK

 

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

 

1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

 

1996. évi LVIII. törvény

a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

 

2003. évi CXXVIII. törvény

a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről

 

2006. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

2019. március 15-től:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103144.362963

 

 

KORMÁNYRENDELETEK

 

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

 

18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet

a transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévő alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről

 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

 

176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről

 

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet

az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről

 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

 

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

 

310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet

a tervpályázati eljárásokról

 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

 

 

MINISZTERI RENDELETEK

 

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)

 

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet

az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

 

12/1988. (XII. 27.) ÉVM–IpM–KM–MÉM–KVM rendelet

az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről

 

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet

a közutak igazgatásáról

 

1/1999. (I. 14.) KHVM rendelet

a közúti hidak nyilvántartásáról és műszaki felügyeletéről

 

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet

a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről

 

4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet

a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről

 

11/2001. (III. 13.) KöViM rendelet

az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól

 

40/2001. (XI. 23.) KöViM rendelet

a közúti útbaigazítás rendszerének és jelzéseinek követelményeiről

 

41/2003. (VI. 20.) GKM rendelet

a forgalomirányító jelzőlámpák követelményeiről, tervezési, telepítési és üzemeltetési előírásairól

 

91/2003. (XII. 16.) GKM rendelet

az országos közutak építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásáról és az eljárással összefüggő szakmai vizsgálatról

 

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet

a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

 

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet

a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

 

29/2010. (IV. 7.) KHEM rendelet

az országos közutak építésével kapcsolatos minőségi követelmények megvalósulásának ellenőrzéséről 

 

15/2017. (VI. 7.) MvM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékéről

 

 

scrollUp