Közlekedési építmények

Létrehozva: 2016-11-29 / módosítva: 2017-06-07

Közúti közlekedés építményei

 

TÖRVÉNYEK

 

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

1996. évi LVIII. törvény

a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

2006. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

 

KORMÁNYRENDELETEK

 

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet

az építésfelügyeleti bírságról

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet

az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

 

MINISZTERI RENDELETEK

 

12/1988. (XII. 27.) ÉVM–IpM–KM–MÉM–KVM rendelet

az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről

26/2003. (IV. 28.) GKM rendelet

a kötélvontatású személyszállító vasutakról és az Országos Vasúti Szabályzat III. kötetének kiadásáról

29/2010. (IV. 7.) KHEM rendelet

az országos közutak építésével kapcsolatos minőségi követelmények megvalósulásának ellenőrzéséről

 

 

Légiközlekedés építményei

 

TÖRVÉNYEK

 

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

1995. évi XCVII. törvény

a légiközlekedésről

2006. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

 

KORMÁNYRENDELETEK

 

141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet

a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet

a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet

a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

 

MINISZTERI RENDELETEK

 

18/1997. (X. 11.) KHVM–KTM együttes rendelet

a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól

68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet

a léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről

 

 

Viziközlekedés építményei

 

TÖRVÉNYEK

 

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

2000. évi XLII. törvény

a víziközlekedésről

2006. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

 

KORMÁNYRENDELETEK

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

 

MINISZTERI RENDELETEK

 

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

41/2005. (XI. 24.) HM–GKM együttes rendelet

a katonai célú víziközlekedésről

24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet

a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról

 

 

Vasúti közlekedés építményei

 

TÖRVÉNYEK

 

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

2005. évi CLXXXIII. törvény

a vasúti közlekedésről

2006. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

 

KORMÁNYRENDELETEK

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet

a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

 

scrollUp