logo

Közlekedési építmények

Létrehozva: 2015-11-21 / módosítva: 2018-07-31

A sajátos építményfajták tekintetében az építésügyi hatósági feladatokat ellátó hatóságot külön jogszabály jelöli ki. Ilyen jogszabály hiányában ezen építményfajtákat és építményeket érintő építésügyi hatósági ügyekben az általános építmények kiemelt építésügyi hatósága jár el. 

 

Az építmény létesítési céljának megfelelő fő rendeltetése szerinti építésügyi hatóság jár el engedélyező hatóságként (építésügyi főhatóság) - az atomenergia alkalmazására szolgáló sajátos technológiájú építmények kivételével -,

  • ha többcélú felhasználás céljára új építmény épül és az ezen építményben létesülő önálló rendeltetési egységek engedélyezésére több - nem építésügyi főhatóságnak minősülő - építésügyi hatóság is hatáskörrel rendelkezik, vagy
  • ha a meglévő építmény többcélú felhasználása érdekében az építmény vagy annak részeként létesülő önálló rendeltetési egység építésének, kialakításának engedélyezésére több építésügyi hatóság is hatáskörrel rendelkezik.

 

Építésügyi hatóságot közlekedési építménytípusonként határoz meg a jogszabály, mint:

  • közúti közlekedési
  • hajózási
  • vasúti közlekedési
  • légiforgalmi közlekedési

építmények építésügyi hatósága.

 

A következő oldalakon a fenti közlekedési építmények hatóságait vizsgáljuk meg.

scrollUp