Közlekedési építmények építésfelügyeleti hatósága

Létrehozva: 2015-11-23 / módosítva: 2018-07-30

A közlekedési építmények a sajátos építményfajták körébe tartoznak.

 

Közút

A közlekedési sajátos építményfajták építésfelügyeleti feladatait elsőfokú építésfelügyeleti hatóságként meghatározott ügyekben

a) a Budapest Főváros Kormányhivatala,

b) a megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal, Pest megyében az Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala,

c) a megyei kormányhivatal járási hivatal,

d) Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatal

látja el.

 

Az országos közutak tekintetében az építésfelügyeleti ellenőrzési tevékenységet a közlekedési hatóságok: a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatóságai a külön jogszabályban meghatározott engedélyezési hatáskör szerint látják el.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatóságának hatáskörébe tartozik az országos közúthálózatba tartozó autópályák, autóutak és a közúti határátkelőhelyek közlekedési építményei, továbbá a 30 méter szabad nyílást meghaladó hidak, valamint az alagutak építésfelügyelete.

 

Légiközlekedés

A légiközlekedési építmények vonatkozásában, építésfelügyeleti hatóságként, továbbá a repülőtér területén lévő, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építményekkel kapcsolatos eljárásokban - az állami repülések céljára szolgáló honvédelmi és katonai célú építmények kivételével - építésfelügyeleti hatóságként a miniszter jár el.

 

Vasút

A vasúti közlekedési építmények, valamint a vasútnak nem minősülő kötöttpályás közlekedési rendszerek építményeinek vonatkozásában építésfelügyeleti hatóságként a miniszter jár el.

 

Hajózás

Építésfelügyeleti hatóságként az országos közforgalmú kikötők, valamint a vám- és határkikötők továbbá a nemzetközi személy- vagy áruforgalmat lebonyolító vagy azokhoz kapcsolódó hajózási létesítmények tekintetében a miniszter jár el. A további víziközlekedési építmények vonatkozásában elsőfokú építésfelügyeleti hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

Másodfokú építésfelügyeleti hatóságként - ha törvény a fellebbezést lehetővé teszi -

a) a miniszter, vagy

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal

jár el.

 

scrollUp