közműépítmények

Létrehozva: 2018-02-09 / módosítva: 2019-03-07

TÖRVÉNYEK

 

2013. évi XXII. törvény

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról

 

2011. évi CCIX. törvény

a víziközmű-szolgáltatásról

 

2006. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerűsítéséről

2019. március 15-től:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103144.362963

 

2000. évi CXII. törvény

a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról

 

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

 

 

KORMÁNYRENDELETEK

 

324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet

az egységes elektronikus közműnyilvántartásról

 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

 

 

MINISZTERI RENDELETEK

 

15/2017. (VI. 7.) MvM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékéről

 

scrollUp