Közműépítmények

Létrehozva: 2015-11-23 / módosítva: 2018-07-31

A közmű fogalmát nem az Étv. határozza meg, hanem az OTÉK, és ezek a sajátos építményekre vonatkozó előírások nem különülnek el élesen, mint például a közlekedési sajátos építmények esetében. Ugyanis a közművekhez tartozik a víz- és szennyvízelvezetési vezeték, amely egyben vízilétesítmény is, és a vízilétesítményre vonatkozó előírások szerint kell őket engedélyezetni. Vagy a hő- és villamosenergia-ellátási vezetékek, amelyekre az energia előállításával kapcsolatos építményekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, és aszerint kell engedélyeztetni őket. A fenti szabályok most nem kerülnek részletesen ismertetésre, hiszen mind a vízilétesítmény szabályai, mind az energia előállításával kapcsolatos szabályok részletesen kifejtésre kerültek másik címszó alatt. 

 

scrollUp