Közterületalakítás

Létrehozva: 2015-11-20 / módosítva: 2018-07-30

Az Étv. a településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézményként bevezette a közterület egységes kialakítása érdekében a települési önkormányzat - szabadtér-építészetet, kertépítészetet, gyalogos és gépjármű közlekedést, közmű- és felszíni vízelvezetést, hírközlést is magába foglaló - közterület-alakítási tervet, amelyet az önkormányzat készíttethet, és a képviselő-testülete hagyja jóvá.

A közterület-alakítási terv nem településrendezési eszköz, így nem tartozik a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet hatálya alá, azaz elkészítésére vonatkozóan nincs jogszabályi előírás. Ugyanakkor az engedélyezési tervek közé sem tartozik.

A közterületek egységes kialakítása érdekében - mint tulajdonosnak – az önkormányzatnak eddig is lehetősége volt ilyen terv elkészíttetésére. 

 

scrollUp