Lakás fogalomkör

Létrehozva: 2015-11-19 / módosítva: 2018-07-30

A lakás fogalmát több jogszabály is tartalmazza [lásd: FOGALOMTÁR], ezek közül a jelentősebbek, illetve a gyakrabban alkalmazottak az alábbiak: 

 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástv.) szerint a lakások üzemeltetésével, fenntartáávali, használatával összefüggésben:

Lakás az olyan összefüggő helyiségcsoport, amely a

 • helyiségei;
 • közművesítettsége;
 • melegvíz-ellátása; és
 • fűtési módja

alapján valamelyik komfortfokozatba (összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli) sorolható.

A komfortfokozatokat az alábbiak szerint sorolja be [Ezeket a lakásokkal kapcsolatos üzemeltetési, fenntartási, használattal összefüggő valamint a tulajdonnal kapcsolatos ügyletekben, szerződésekben alkalmazzák]

Összkomfortos az a lakás, amely legalább

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és WC-vel;
 • közművesítettséggel (villany- és vízellátással, szennyvíz-elvezetéssel);
 • melegvíz-ellátással (táv-, tömb-, egyedi központi, etage melegvíz-ellátással, villanybojlerrel, gáz vízmelegítővel); és
 • központos fűtési móddal (táv-, egyedi központi vagy etage fűtéssel)

rendelkezik.

Komfortos az a lakás, amely legalább

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és WC-vel;
 • közművesítettséggel;
 • melegvíz-ellátással; és
 • egyedi fűtési móddal (szilárd- vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával, gázfűtéssel)

rendelkezik.

Félkomfortos az a lakás, amely a komfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), továbbá fürdőhelyiséggel vagy WC-vel;
 • közművesítettséggel (legalább villany- és vízellátással); és
 • egyedi fűtési móddal

rendelkezik.

Komfort nélküli az a lakás, amely a félkomfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), WC használatával, és
 • egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint
 • a vízvétel lehetősége biztosított.

Szükséglakás az olyan helyiség (helyiségcsoport), amelynek (amelyben legalább egy helyiségnek)

 • alapterülete 6 négyzetmétert meghaladja;
 • külső határoló fala legalább 12 centiméter vastag téglafal vagy más anyagból épült ezzel egyenértékű fal;
 • ablaka vagy üvegezett ajtaja van; továbbá
 • fűthető; és
 • WC használata, valamint a vízvétel lehetősége biztosított.

 

A jogszabály felsorolja a lakás helyiségeit is az alábbiak szerint:

A lakás helyiségei általában

 • a lakóhelyiségek: lakószoba, félszoba, hálófülke, hall, étkező, lakóelőtér;
 • a főzőhelyiségek: konyha, főzőfülke;
 • az egészségügyi helyiségek: fürdőhelyiség (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozófülke), WC;
 • a közlekedési helyiségek: előszoba, előtér, zárt veranda, átjáró, belépő (szélfogó);
 • tárolóhelyiségek: éléskamra (lomkamra), öltöző (garderobe).

Lakószoba az a lakóhelyiség, amelynek

 • alapterülete a 12 négyzetmétert meghaladja;
 • külső határoló fala legalább 25 centiméter vastag téglafal vagy más anyagból épült ezzel egyenértékű fal;
 • ablaka közterületre, udvarra, kertre vagy üvegezett verandára (folyosóra) nyílik;
 • melegpadlója van; továbbá
 • fűthető; végül
 • legalább egy kétméteres – ajtó és ablak nélküli – falfelülettel rendelkezik.

Félszoba az a lakóhelyiség, amelynek alapterülete 6 négyzetméternél nagyobb, de nem haladja meg a 12 négyzetmétert és megfelel a 8. b)-f) pontokban meghatározott követelményeknek.”

 

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) az építési követelmények szempontjából az alábbiakban definiálja a lakás fogalmát:

A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

 • a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
 • a főzést, mosogatást és az étkezést,
 • a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
 • az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).”

 

Az OTÉK szerint a lakószoba fogalma (amely eltér a Lakástv. meghatározásától):

A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi a felsorolt tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.”

A nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény (NOKtv.) az új lakóingatlan fogalmát definiálja 2016. május 21-től. Itt a lakás definíciója legjobban a Lakástv. meghatározásához hasonlít, értelemszerűen kikötve, hogy csak újonnan épített lakásokra alkalmazható. A NOKtv. meghatározásának érdekessége, hogy az új lakóingatlanként való minősítés feltétele az egyedi fűtés. Ez tehát azokban az esetekben, ahol a többlakásos új lakóépületet rákötik a helyi távfűtési hálózatra kizárhatja a NOKtv. alkalmazását.

Tetőtérben vagy emeletráépítéssel létesülő új lakás csak abban az esetben tartozik a NOKtv. hatálya alá, ha önálló albetét kerül kialakításra, továbbá ha a keletkező új lakás lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető. A törvény hatálya alá tartoznak még azok az ingatlanok, amelyet gazdálkodó szervezet – ideértve az egyéni vállalkozót is – természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek.

 

scrollUp