Légiforgalmi közlekedési építmények

Létrehozva: 2017-04-07 / módosítva: 2018-07-30

A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint a Kormány légiközlekedési hatóságként a minisztert jelöli ki. A légiközlekedési hatóság hatásköre kiterjed Magyarország területén

  • a polgári légiközlekedési és légiközlekedéssel kapcsolatos tevékenységre,
  • az állami repülések céljára szolgáló és a közös felhasználású repülőterek kivételével minden repülőtérre és leszállóhelyre, valamint
  • a polgári célú légiközlekedés földi létesítményeire és a polgári léginavigációs földi berendezésekre.

 

A légiközlekedési hatóság építésügyi hatósági feladatai a következők:

  • a 139/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá nem tartozó repülőterek állapotának és üzemben tartásának vizsgálata és ellenőrzése, valamint a repülőtér üzemben tartási engedélyének kiadása és időbeli hatályának meghosszabbítása, a repülőtérrendek jóváhagyása,
  • eljár az állami repülések céljára szolgáló és a közös felhasználású repülőterek kivételével a repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, megszüntetésére és fejlesztésére irányuló eljárásban,
  • eljár a leszállóhely létesítésére irányuló eljárásban és a létesítés megtiltásában,
  • építésügyi hatóságként eljár a repülőtér területén lévő, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építményekkel kapcsolatos eljárásokban.

 

Légiközlekedési akadálynak minősül minden olyan, a környezetéből kiemelkedő természeti objektum, építmény vagy mozgó tárgy, amely a légiközlekedés számára veszélyt jelenthet, ezért nyilvántartása és jelzéssel való ellátása indokolt.

Ha

  • a repülőtér zajgátló védőövezetének kijelölésére irányuló,
  • a légijármű üzemben tartási feltételeinek vizsgálatára, ellenőrzésére, valamint a légijármű üzemben tartási engedély kiadására, időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló
  • eljárás során az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a légiközlekedési hatóság tizenöt napon belül bocsátja ki a hiánypótlási felhívást.

 

scrollUp