Mechanikai szilárdság és állékonyság

Soltész Ilona
Létrehozva: 2017-01-18 / módosítva: 2017-06-07

Az építményekre vonatkozó alapvető követelmények közül a legfontosabb. Ez azt jelenti, hogy egy építménnyel szemben a legfontosabb követelmény az, hogy a megvalósítás és a használat során várhatóan fellépő terhek ne eredményezzék az építmény teljes vagy részleges összeomlását. A használat szempontjából lényeges az is, hogy a terhelés következtében ne alakuljanak ki a szerkezeten megengedhetetlen mértékű alakváltozások, torzulások vagy lehajlások. Emellett ne lépjen fel az építmény teherhordó szerkezetének jelentős deformációja miatt a beépített berendezések és szerelvények károsodása. Általános értelemben, ne jöjjön létre a kiváltó okhoz képest túlzott mértékű károsodás.

Az építmény rendeltetésszerű használatából eredő különleges hatások (fokozott nedvesség, jelentős hőmérséklet-változások, különösen magas vagy alacsony hőmérséklet, a tervezési célnak megfelelő vegyi környezet stb.) nem okozhatnak élettartam, teherhordó képesség, hang- vagy hőszigetelő képesség csökkenést a tartószerkezetekben.

A tűzvédelmi követelményeknek is van hatása az állékonysági követelményre, ugyanis fontos szempont, hogy az adott építmény állékonysága fennmaradjon, amíg az épületben tartózkodók ki tudnak menekülni és biztosítani kell a mentőegységek kijutását is. Ugyanígy az energetikai követelmények esetében is lényeges követelmény, hogy hőmérsékletváltozás vagy a szerkezetben a páralecsapódás ne eredményezze a tartószerkezet károsodását vagy tönkremenetelét.

Az alapvető követelmény teljesítését részletesen előírja az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet (OTÉK) 51. §-a. A tartószerkezetek tervezésekor a használat során előre látható minden hatást figyelembe kell venni, az építmény szerkezeteiben (túlzott hőmozgás vagy páralecsapódás, korrózió stb.), sem környezetében vagy a talajban az építményre káros állapotváltozás (kifagyás, talajmozgás stb.) nem következhet be.

Az építmény alapozását, továbbá a terepszint alatti szerkezeteket szilárd, víznek ellenálló anyagból, a helyszíni adottságok figyelembe vételével úgy kell kialakítani, hogy az építményből származó terheket biztonsággal adják át a teherbíró talajrétegnek, és ellenálljon a fagy hatásának. Sem az építés ideje alatt sem a kész épület használata során nem megengedett, hogy a talajmozgás, vagy a talajvízszint változása az építmény tartószerkezetében kárt okozzon. A teherhordó alapozási síknak legalább a mértékadó fagyhatáron vagy az alatt kell lennie. A mértékadó fagyhatár általában 0,80 m, iszap és finomhomok talajokban, továbbá a tengerszint felett 500 m-nél magasabb területen 1,0 m.

Az építmény lábazatát a terepcsatlakozás felett legalább 0,30 m magasságig szilárd, fagyálló anyagból kell készíteni, vagy fagyálló burkolattal kell ellátni.

Az OTÉK előírja, hogy a tartószerkezeteket mértezni kell. A méretezést a tartószerkezeti szabványok szerint kell elvégezni. A különböző anyagú tartószerkezetek méretezésére az európai szinten harmonizált Eurocode szabványsorozat összefüggő számítási módszerét kell használni. Az Eurocode szabványsorozat használata Európában kötelező.

Az Európai Unió Bizottsága és az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) különleges megállapodásában azt rögzítette, hogy a tagországok szabályozó szervei az Eurocode-okat elismerik olyan dokumentumként,

  •  
    •  

A tartószerkezeti tervezésben az alapvető követelmények teljesítése szempontjából kiemelt szerepe van az Eurocode-oknak. Ezt támasztja alá, hogy az Európai Bizottság önálló weboldalt működtet, ahol megtalálhatók a szabványsorozattal kapcsolatos lényeges információk: https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/eurocodes_en

Itt részletes ismertetések, kézikönyvek érhetők el, amelyek az egyes Eurocode szabványok alkalmazásához készültek, továbbá tervezési segédletek és magyarázó anyagok is találhatók.

Az Eurocode-ok számos, a tervezéshez vagy a vizsgálatokhoz nélkülözhetetlen paramétert csak tartalmukban írnak le, illetve egy általános értékkel adnak meg, ezek pontos értékeit az egyes tagállamok állapítják meg. Ezeket nemzeti szinten meghatározott paramétereknek (Nationally Determined Parameter, NDP) nevezik, és ezeket az értékeket, valamint az Eurocode-ok használatához szükséges magyarázatokat „Nemzeti Melléklet”-ben kell kidolgozni.

Az Európai Bizottság megbízása alapján, az Egyesített Kutató Központ Főigazgatóság (DG JRC, DG Joint Research Center) a különböző országok Eurocode-okban levő nemzeti paramétereit és a nemzeti mellékleteket egy adatbázisban tartja nyilván. A Közös Kutató Központ nemzeti paraméterek adatbázisáról is találhatók információk a következő weboldalon: http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/showpage.php?id=37

A Közös Kutató Központ kiemelt feladata az Eurocode-ok alkalmazásának elterjesztése és támogatása, így például szoftverek kidolgozása, továbbá képzések szervezése is.

Az Eurocode-ok felsorolását és csoportjait részletesebben a „Szabványosítás” témakörben, az egyes kiemelt szabványok között lehet megtalálni.

scrollUp