Miért érdemes szerződést kötni?

Létrehozva: 2015-11-25 / módosítva: 2015-11-27

A két fél szóbeli megállapodása régebben erősebb volt bármely írásos dokumentumnál, az adott szónak ereje volt. Napjainkban sajnos már nem ez a helyzet. Ma már utólag csak azt lehet követelni, amiben előre megállapodtak a felek.

Ha a megállapodás írásban történt, utólag az abban leírtakhoz mindkét fél kötve van, így a határidőkhöz, a munka tartalmához, fizetési határidőkhöz és feltételekhez, stb.. Sajnos nagyon sok esetben utólag kell a vállalkozónak bizonyítania, hogy mire szólt a megrendelés, mik voltak a fizetési feltételek. Annak érdekében, hogy a munka határidőben, vagy egyáltalán kifizetésre kerüljön, írásban kell megállapodni, az írásos árajánlatot, költségvetést egyértelműen elfogadtatni – szerződést kötni.

Ugyanez vonatkozik alvállalkozók igénybe vételének esetére is. A vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozók munkájáért, teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát ő végezte volna el. Ajánlott az alvállalkozói szerződésben pontosan rögzíteni, hogy az alvállalkozó igénybevétele mire vonatkozik (mi munkájának a műszaki tartalma), ki biztosítja az anyagot, mi a teljesítési határidő. Ha a fővállalkozói szerződésben volt kötbér kikötve, feltétlenül az alvállalkozónál is ki kell kötni, hiszen ha csúszik az átadás, és ez nincs beépítve a megállapodásba, akkor az alvállalkozó késedelmes teljesítéséért a vállalkozó fog felelni.

 

Szerződéskötéskor fokozott figyelemmel kell lenni a következőkre.

  • mi a kölcsönösen kialkudott ár tartalma?
  • új munkaigény felmerültekor az engedélyezett terv szükség szerinti módosítása hogyan történik?
  • az új munka felmerülésekor annak tisztázása, hogy mi minősül pótmunkának?
  • A határidők pontosítására, részhatáridők meghatározására, amelyhez részszámlázási feltételek tartozzanak!
  • A részmunkáknál is kerüljön sor átadás-átvételre, valamint részszámla-igazolásra!
  • A munkaterület átadásának (birtokba adásának) ténye legyen pontosan előre rögzítve.
  • A vállalt kötbér ne legyen túlzott mértékű, és minden esetben kerüljön maximálásra a vállalási ár %-ában!
  • A jótállás, garancia pontosan kerüljön meghatározásra, pl. ha a megrendelő szállítja az anyagot, azért ő vállalja a felelősséget!
  • A garanciális visszatartás legyen bankgaranciával kiváltható, ha nem, akkor maximum egy év legyen, úgy, hogy a végszámla nettó részéből kerül visszatartásra.

 

Természetesen minden szerződés más, de bizonyos pontok minden szerződésben szerepelnek, ezekre érdemes már előre figyelmet fordítani.

 

A szerződés kétoldalú jogügylet, melynek közvetlen célja valamilyen jogi hatás (jogkövetkezmény) elérése. A gyakorlatban a jogi hatás a vállalkozás eredményében, áruszállításban, valamely szellemi szolgáltatásban stb. realizálódik. A szerződést jogalanyok hozzák létre, őket feleknek nevezzük, az egyik fél a jogosult, a másik fél a kötelezett. Az állam jogi eszközökkel segíti a felek szerződéseinek megvalósulását, a nem-teljesítésnek vagy nem szerződésszerű teljesítésnek polgári jogi szankció alkalmazása lehet a következménye.

scrollUp