Mit kell figyelembe venni a közművesítési előírásokból?

Magyar Mária
Létrehozva: 2016-10-28 / módosítva: 2018-07-30

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet [OTÉK] 8. § (1) bekezdése szerint a közműellátás építési övezetenkénti mértékét és módját a helyi építési szabályzatban kell megállapítani. A beépítésre szánt területfelhasználási egységekre vonatkozóan pedig a HÉSZ-nek meg kell határoznia a a közüzemi közművesítettség mértékét

 

A közműellátás építési övezetenkénti mértékét és módját a helyi építési szabályzatban kell megállapítani. A közművesítettség szempontjából az építési övezet

a) teljesen közművesített, ha

aa) az energia (villamos energia, gáz vagy távhő),

ab) az ivóvíz,

ac) a szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint

ad) a közterületi csapadékvíz-elvezetés

együttesen közüzemi vagy közcélú szolgáltatással történik;

b) részlegesen közművesített, ha

ba) a villamos energia,

bb) az ivóvíz,

bc) a közterületi csapadékvíz-elvezetés közüzemi vagy közcélú szolgáltatással,

bd) a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel, vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban

történik;

c) hiányosan közművesített, ha a részleges közművesítettségre előírt feltételek valamelyike nem áll fenn;

d) közművesítetlen, ha nincs közüzemi vagy közcélú szolgáltatás.

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 13. § szerint egyszerű bejelentés alapján történő lakóépület létesítésekor a helyi építési szabályzatban meghatározott övezetre, építési övezetre vonatkozóan a védelemmel és korlátozásokkal érintett területeken a szennyvízelvezetés vagy tisztítás szabályait közegészségügyi szempont szerint kell figyelembe venni.

 

A szennyvízelvezetés vagy tisztítás szabályait a törvényi előírás szerint csak és kizárólag a védelemmel és korlátozásokkal érintett területeken kell figyelembe venni, de ott is csak oly módon, hogy a szakhatóság eljárását nem lehet igénybe venni és csakis a közegészségügyi szempontok vehetőek figyelembe (pl. a környezetszennyezési szempontok nem).

 

scrollUp