Mit kell figyelembe venni a telek beépítettségével kapcsolatban?

Létrehozva: 2016-10-28 / módosítva: 2018-07-30

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 13. § szerint az egyszerű bejelentés alapján épülő lakóépület létesítésekor a helyi építési szabályzatban meghatározott övezetre, építési övezetre vonatkozóan a megengedett legnagyobb beépítettséget kell figyelembe venni. 

 

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet [OTÉK] szerint a telek legnagyobb beépítettsége: a telek beépített területének a telek teljes - nyúlványos telek esetében a teleknyúlvány területével csökkentett - területéhez viszonyított megengedett mértéke. Más szóval a telek megengedett beépítési %-a.

 

A telek legnagyobb beépítettségének mértékét általában a HÉSZ határozza meg, ennek hiányában az OTÉK előírásai és az illeszkedés szabályai az irányadóak.

scrollUp