Mit vizsgál az építési engedély kiadásakor az eljáró hatóság?

Dr. Hegedűs Annamária
Létrehozva: 2017-01-30 / módosítva: 2018-07-30

Az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelem elbírálása során, helyszíni szemle megtartása mellett vizsgálja, hogy 

 • a tervezett építmény elhelyezése megfelel-e az Étv.-ben előírtaknak,
 • az építési tevékenységgel érintett telek kialakítása az új építmény építése vagy meglévő építmény bővítése esetén – kivéve az összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési szakaszában – az Étv.-ben, a településrendezési tervekben és a jogszabályokban meghatározottak szerint megtörtént-e, a telek rendezett-e,
 • a tervezett építmény és az alkalmazott építészeti-műszaki megoldás megfelel-e
 • az általános érvényű szakmai és a jogszabályokban meghatározott követelményeknek,
 • az egyes építményekre, területekre védettséget elrendelő jogszabályoknak és az építési tevékenységre vonatkozó, az építésügyi hatósági eljárást megelőzően lefolytatott más hatósági eljárásokban meghatározott követelményeknek,
 • az építészeti minőség- és értékvédelem jogszabályban meghatározott szempontjainak,
 • az építmény megépítése, rendeltetése, használata, fenntartása nem okoz-e a környezetében olyan káros hatást, amely
 • a terület rendeltetésének megfelelő és jogszabályban meghatározott mértéket meghaladná,
 • az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné,
 • az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságához szükséges
 • járulékos építmények telken belül,
 • közlekedési hálózathoz való csatlakozás és
 • a közműellátás

a használatbavételi engedély megkéréséig biztosítható-e,

 • a tervezőként megjelölt személy (ideértve a társtervezőt, szakági tervezőt is), vállalkozás jogosult-e a kérelemben megjelölt építési tevékenységgel kapcsolatos építészeti-műszaki tervezésre,
 • az építésügyi hatósági engedélykérelem jogszabályban előírt mellékletei rendelkezésre állnak-e és tartalmuk megfelel-e az a)–e) pont előírásainak,
 • a tervezett építészeti-műszaki megoldásnak az országos építési követelményektől való eltérése engedélyezett-e vagy engedélyezhető-e, valamint
 • az építménnyel összefüggő tervezett tereprendezési munkálatok megvalósíthatóak-e.

 

scrollUp