Műemléki védelem alatt álló építmények

Dr. Kapuváry Magdolna
Létrehozva: 2017-11-22 / módosítva: 2019-03-07

TÖRVÉNYEK

 

2011. évi LXXVII. törvény

a világörökségről

 

2006. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

2019. március 15-től:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103144.362963

 

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről 

 

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

 

1996. évi LVIII. törvény

a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

 

KORMÁNYRENDELETEK

 

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

 

310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet

a tervpályázati eljárásokról

 

487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról

 

439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet

a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről

 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

 

144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet

a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról

 

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 

303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a történelmi emlékhelyekről

 

302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a nemzeti emlékhelyek használati rendjéről

 

315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet

a világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről

 

258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelet

a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról

 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

 

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

 

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

 

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet

az építésfelügyeleti bírságról

 

191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet

az örökségvédelmi bírságról

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

 

MINISZTERI RENDELETEK

 

15/2017. (VI. 7.) MvM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékéről

 

52/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet

a régészeti leletek elsődleges leletfeldolgozásáról és muzeális intézménybe történő végleges befogadásáról

 

10/2016. (IV. 13.) MvM rendelet

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás megfigyeléséhez kapcsolódó egyes eljárási szabályokról

 

14/2015. (III. 11.) MvM rendelet

a nagyberuházást megelőző régészeti feltárás végzésére jogosult intézmények és a feltárásban alvállalkozóként részt vevő szervezetek akkreditálásának szabályairól és eljárásrendjéről

 

13/2015. (III. 11.) MvM rendelet

a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól

 

57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet

a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól

 

45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet

a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról

 

32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet

a világörökségi gondnokságról  

 

1/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet

az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő okleveles építészmérnöki oklevelek megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos  jogállású személyek köréről

 

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

 

KORMÁNYHATÁROZAT

 

1601/2016. (XI. 8.) Korm. határozat 

a népi műemlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program létrehozásáról

 

 

scrollUp