Ökotervezés

Létrehozva: 2016-06-20 / módosítva: 2017-12-04

Ma már a termékek gyártóival és importőreivel szemben is elvárás, hogy intézkedéseket tegyenek az energiafogyasztás csökkentéséért, és üzleti tevékenységük minden szakaszában törekedjenek az energiahatékonyságra. A termékek környezetbarát szempontok szerinti megtervezése jelentős mértékben hozzájárulhat környezetünk védelméhez. A környezeti előnyök maximalizálása és a felhasználókat érő esetleges kedvezőtlen gazdasági hatások minimalizálása érdekében meghatározzák egyes termékek, termékcsoportok esetében azokat a követelményeket, amelyek a termékek forgalomba hozatalának feltételét jelentik.

Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésével foglalkozó 2009/125/EK irányelvet[1] (az ún. ökotervezési irányelv) a 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet vezette be a magyar jogrendbe. Ennek 2. §-a 4. pontjának fogalommeghatározása szerint:

„4. energiával kapcsolatos termék: az a forgalomba hozatalra szánt, illetve használatba vett termék, amely rendeltetése szerinti használata során hatást gyakorol az energiafogyasztásra, továbbá azon energiával kapcsolatos termékekbe beépítendő alkatrész vagy részegység, amelyet a végfelhasználók részére szánt egyedi alkatrészként hoznak forgalomba vagy vesznek használatba, és amelynek környezetre gyakorolt hatását önállóan lehet értékelni;”

Az irányelv, és így a hazai jogszabály is keretjellegű – csak az általános szabályokat rögzíti, – az egyes termékcsoportokra vonatkozóan a követelményeket külön szabályozói munkabizottságokban eseti alapon határozzák meg, az adott termék használati, tervezési, gyártási jellemzőinek figyelembevételével. Ezeket a specifikus tervezési követelményeket végrehajtási intézkedésekben, – többségében uniós rendeletben – teszik közzé. A 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet „harmonizációs szabályok”-nak nevezi ezeket az uniós jogszabályokat.

A keretjogszabályok előírása szerint azoknál a termékeknél, ahol már elfogadásra került részletes ökotervezési követelményt tartalmazó uniós végrehajtási jogszabály (harmonizációs szabály), csak a követelményeknek megfelelő, a gyártó által megfelelőségi nyilatkozattal és CE jelöléssel ellátott termék hozható forgalomba. A végrehajtási jogszabályok kétféle típusú követelményt tartalmaznak:

  • különös (egyedi) követelményeket: amelyek adott esetben műszaki paramétereket, határértékeket állapítanak meg (pl. a termék maximális energiafogyasztására vagy az újrahasznosított anyagok minimális részarányára stb.),
  • általános követelményeket határoznak meg, amelyek nem állapítanak meg határértékeket, de
    • előírják, hogy a termék „energiahatékony” vagy „újrahasznosítható” legyen,
    • vagy karbantartási és használati tanácsokat kell biztosítani, hogy a termék, berendezés használatának a lehető legkisebb környezeti hatása legyen,
    • vagy életciklus-elemzést kell végezni, meghatározva, milyen alternatív tervezési megoldások jöhetnek szóba, illetve hogyan lehet jobb terméket létrehozni.

Azok a termékek, amelyekre elfogadtak európai harmonizált szabványt és a gyártó nyilatkozik, hogy a harmonizált szabványnak megfelelő terméket gyártott, akkor az a termék automatikusan úgy tekinthető, hogy megfelel a környezetbarát tervezési előírásoknak is.

Az ökotervezésre vonatkozó 2009/125/EK irányelvhez kapcsolódó eddig elfogadott uniós végrehajtási intézkedések listája az 1. táblázatban látható.

1. táblázat: Az ökotervezési irányelvhez kiadott végrehajtási intézkedések

a jogszabály száma

cím/termékkör

1253/2014/EU bizottsági rendelet

a szellőztető berendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények

548/2014/EU bizottsági rendelet

a kis, közepes és nagy teljesítményű transzformátorok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények

66/2014/EU bizottsági rendelet

a háztartási sütők, tűzhelyek és páraelszívók környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények

814/2013/EU bizottsági rendelet

a vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények

813/2013/EU bizottsági rendelet

a helyiségfűtő berendezések és kombinált fűtő berendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények

666/2013/EU bizottsági rendelet

a porszívók környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények

617/2013/EU bizottsági rendelet

a számítógépek és kiszolgáló számítógépek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények

932/2012/EU bizottsági rendelet

a háztartási szárítógépek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények

641/2009/EK bizottsági rendelet, módosítva a 622/2012/EU bizottsági rendelettel

a tömszelence nélküli önálló keringető szivattyúkra, illetve termékbe beépített tömszelence nélküli keringetőszivattyúkra vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények

547/2012/EU bizottsági rendelet

a vízszivattyúk környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények

206/2012/EU bizottsági rendelet

a légkondicionáló berendezések és a háztartási ventilátorok környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények

327/2011/EU bizottsági rendelet

a 125 W és 500 kW közötti bemeneti elektromos teljesítményű motorral hajtott ventilátorok környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények

1016/2010/EU bizottsági rendelet

a háztartási mosogatógépekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények

1015/2010/EU bizottsági rendelet

a háztartási mosógépekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények

1194/2012/EU bizottsági rendelet

az irányított fényű lámpák és a fénykibocsátó diódás lámpák, valamint a kapcsolódó eszközök környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények

245/2009/EK bizottsági rendelet, módosítva a

347/2010/EU bizottsági rendelettel

a beépített előtét nélküli fénycsövek, nagy intenzitású kisülőlámpák és az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtétek és lámpatestek környezetbarát tervezési követelményei

244/2009/EK bizottsági rendelet

a nem irányított fényű háztartási lámpákra vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények

859/2009/EK bizottsági rendelet

244/2009/EK rendeletnek a nem irányított fényű háztartási lámpák ultraibolya sugárzására vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő módosításáról

643/2009/EK bizottsági rendelet

a háztartási hűtőkészülékekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények

642/2009/EK bizottsági rendelet

a televíziókészülékekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények

640/2009/EK bizottsági rendelet

módosítva a

4/2014/EU bizottsági rendelettel

az elektromos motorok környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények

278/2009/EK bizottsági rendelet

a külső tápegységek üresjáratú üzemmódban fellépő elektromosáram-fogyasztására és aktív üzemmódban mért átlagos hatékonyságára vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények

107/2009/EK bizottsági rendelet

az egyszerű set-top boxokra vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények

1275/2008/EK bizottsági rendelet, módosítva a

801/2013/EU bizottsági rendelettel

elektromos és elektronikus háztartási és irodai berendezések készenléti és kikapcsolt üzemmódban fellépő elektromosáram-fogyasztására vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények

92/42/EK tanácsi irányelv

 

a folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvízkazánok hatásfok-követelményeiről

Az irányelvet részlegesen hatályon kívül helyezte a Bizottság 813/2013/EU rendelete. Hatályos a 7. cikk (2) bekezdése a 8. cikk és a III., IV., V. melléklet az irányelv többi része hatálytalan 2013. szeptember 26-tól.

2015/1428 (EU) bizottsági rendelet

a nem irányított fényű háztartási lámpák környezettudatos tervezésének követelményeit megállapító 244/2009/EK bizottsági rendelet, a beépített előtét nélküli fénycsövek és a nagy intenzitású kisülőlámpák, valamint az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtétek és lámpatestek környezettudatos tervezésének követelményeit megállapító és a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet hatályon kívül helyező 245/2009/EK bizottsági rendelet, valamint az irányított fényű lámpák és a fénykibocsátó diódás lámpák, valamint a kapcsolódó eszközök környezettudatos tervezésének követelményeit megállapító 1194/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról

2015/1188 (EU) bizottsági rendelet

az egyedi helyiségfűtő berendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeiről

2015/1185 (EU) bizottsági rendelet

a szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeiről

2015/1189 (EU) bizottsági rendelet

a szilárd tüzelésű kazánok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeiről

2015/1095 (EU) bizottsági rendelet

a professzionális hűtőbútorok, sokkolóhűtők, kondenzációs egységek és technológiai hűtők környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeiről

2016/2281 (EU) bizottsági rendelet

a légfűtő eszközök, a hűtőeszközök, a magas hőmérsékletű technológiai hűtők és a ventilátoros konvektorok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeiről

2016/2282 (EU) bizottsági rendelet

az 1275/2008/EK, a 107/2009/EK, a 278/2009/EK, a 640/2009/EK, a 641/2009/EK, a 642/2009/EK, a 643/2009/EK, az 1015/2010/EU, az 1016/2010/EU, a 327/2011/EU, a 206/2012/EU, az 547/2012/EU, a 932/2012/EU, a 617/2013/EU, a 666/2013/EU, a 813/2013/EU, a 814/2013/EU, a 66/2014/EU, az 548/2014/EU, az 1253/2014/EU, az (EU) 2015/1095, az (EU) 2015/1185, az (EU) 2015/1188, az (EU) 2015/1189 és az (EU) 2016/2281 rendeletnek az ellenőrzési eljárásokban alkalmazott tűrések figyelembevétele tekintetében történő módosításáról

 

 

 


[1] Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2009. október 21.)

 

scrollUp