Önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Magyar Mária
Létrehozva: 2018-06-27 / módosítva: 2018-06-27

Az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásokban a közigazgatási és munkaügyi bíróság jár el.

Az eljárást indítvánnyal kell megindítani, amelyre a keresetlevél szabályait kell alkalmazni. Az indítványt a Kúriánál kell benyújtani. A Kúria az indítványt tárgyaláson kívül bírálja el, indokolt esetben dönthet az indítvány tárgyaláson történő elbírálásáról.

A Kúria az indítvány beérkezésétől számított kilencven napon belül dönt. E határidőt indokolt esetben egyszer, legfeljebb harminc nappal meg lehet hosszabbítani, kivéve, ha ideiglenes alkalmazási tilalmat rendelt el.

A Kúria az indítvány érdemében határozattal, az eljárás során felmerült minden más kérdésben végzéssel dönt. A határozatra az ítéletre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

Ha az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközése nem állapítható meg, a Kúria az indítványt elutasítja.

 

Az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárást törvény által feljogosított szerv (Kormányhivatal) indítványozhatja.

Az indítvány tartalmazza

  • a Kúria által vizsgálandó önkormányzati rendeletet,
  • az önkormányzati rendelet jogszabálysértőnek talált rendelkezésének megjelölését,
  • azon jogszabályi rendelkezés megjelölését, amelyet az önkormányzati rendelet sért, és
  • annak okát, hogy az indítványozó az adott rendelkezést miért tartja jogszabálysértőnek.

 

Ha a bíróságnak az előtte folyamatban lévő eljárásban önkormányzati rendelet olyan rendelkezését kell alkalmaznia, amelynek más jogszabályba ütközését észleli, a bírósági eljárás felfüggesztése mellett a Kúriánál indítványozza az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárást. A bírósági eljárást felfüggesztő végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.

A Kúria - az azonnali jogvédelemre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával - kérelemre vagy hivatalból elrendelheti az önkormányzati rendelet alkalmazásának ideiglenes tilalmát.

Ha a Kúria megállapítja, hogy az önkormányzati rendelet vagy annak valamely rendelkezése más jogszabályba ütközik,

  • az önkormányzati rendeletet vagy annak rendelkezését megsemmisíti,
  • az eljárás megindítását követően hatályon kívül helyezett önkormányzati rendelet vagy rendelkezése más jogszabályba ütközését állapítja meg vagy
  • kimondja, hogy a kihirdetett, de még hatályba nem lépett önkormányzati rendelet vagy annak rendelkezése nem lép hatályba.

 

A megsemmisített önkormányzati rendelet vagy annak rendelkezése a bíróság határozatának a hivatalos lapban való közzétételét követő napon hatályát veszti, és e naptól nem alkalmazható, a kihirdetett, de hatályba nem lépett önkormányzati rendelet vagy annak rendelkezése pedig nem lép hatályba.

scrollUp