Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a terc.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
további információ
Elfogadom
Nem fogadom el

Kulturális örökségvédelmi szakhatóság

Dr. Fekete J. Csaba
Létrehozva: 2015-11-23 / módosítva: 2017-01-05

A kulturális örökségvédelmet érintő hatósági eljárásban az örökségvédelmi szempontok érvényesülését szakhatósági eljárás keretében vagy szakkérdésként kell vizsgálni. A hatóság a tervezett tevékenység vagy beavatkozás elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha a tervezett beavatkozás a védett kulturális örökségi elemet veszélyezteti.  (2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 62/A. § (1)-(2))

 

A szakhatósági hatáskörében eljáró vagy örökségvédelmi szakkérdést vizsgáló hatóság a nyilvántartott régészeti lelőhelyet, a régészeti védőövezetet, a nyilvántartott műemléki értéket, a műemléket, a műemléki környezetet, a műemléki jelentőségű területet és a történeti tájat vagy világörökségi helyszínt vagy világörökségi területet érintő ügyben

  • meghatározott szempontok alapján vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység megfelel-e a Kötv.-ben és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet meghatározott követelményeknek;
  • az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki, az a kibocsátásától számított hat hónapig használható fel;
  • meghatározott esetekben örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését írhatja elő a beruházás előkészítését meghatározó feltételek tisztázása érdekében;
  • határidő kitűzésével kikéri a világörökségi hatóság (a Forster Központ, 2017. január 1-jét követően a Miniszterelnökség) véleményét, állásfoglalását ennek figyelembe vételével adja meg. (39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról 63. § (1)-(4))

 

A szakhatósági hatáskörében eljáró vagy örökségvédelmi szakkérdést vizsgáló (örökségvédelmi) hatóság vizsgálja

  • régészeti lelőhelyet érintő szakhatósági eljárásokban vagy örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során a nyilvántartott régészeti lelőhely, lelőhelyrész ismert és várható horizontális és vertikális kiterjedését az érintett ingatlan vagy ingatlanok területén

a nyilvántartott régészeti lelőhely jellegét, ezen belül:

történeti jelentőségét,

védettségi fokozatát,

tájban való elhelyezkedését, tájképi megjelenését,

állapotát, bolygatottságának mértékét,

régészeti jelenségek jellegét, különösen az ismert vagy várható épített örökségi elemek meglétét,

a nyilvántartott régészeti lelőhelyen belül a régészeti jelenségek elhelyezkedésének sűrűségét, fedettségét, intenzitását, rétegzettségét,

kutatottságát, feltártságát,

a tervezett beavatkozás jellegét és mértékét, ezek hatását a régészeti örökség elemeire, különösen:

nyomvonalas beruházás, beleértve ennek védősávját is,

sáv-, illetve pontalapozási technikákkal tervezett beruházás,

pinceszinti vagy földfelszín alatti beépítés,

elfedés esetében,

a régészeti lelőhely elkerülése lehetőségét.

  • régészeti védőövezetet érintő szakhatósági eljárásokban meghatározott szempontokon túl tekintetbe veszi a tervezett beavatkozás hatását a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyre - összhangban a védetté nyilvánítás céljával -, különös tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység, beruházás, építmény nem veszélyezteti-e a védetté nyilvánított lelőhely

tájképi megjelenését,

megközelíthetőségét,

fenntartható használatát, hosszú távú megőrzésének lehetőségét,

esetleges bemutathatóságát, vagy

rövid- és hosszú távú kutathatóságát.

  • műemléki környezetet vagy a műemléki jelentőségű területet érintően a műemlék érvényesülése, illetve a terület védetté nyilvánításának alapjául szolgáló értékek megőrzése és hangsúlyos érvényesülése érdekében, hogy a tervezett tevékenység megfelel-e az e rendeletben meghatározott követelménynek;
  • a történeti tájat vagy világörökségi helyszínt vagy világörökségi területet érintő szakhatósági eljárásokban

azon jellemzők fennmaradásának és érvényesülésének biztosítását, amelyek a védetté nyilvánítás céljaként meghatározásra kerültek,

a tervezett tevékenység, különösen a tájhasználat megváltozása következtében potenciális hatásviselővé váló, a védett műemléki értéket megtestesítő környezeti elem vagy rendszer érintettségét, illetve a környezetveszélyeztetés előfordulásának valószínűségét és mértékét. (39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról 66. § (2))

 

A szakhatóságként közreműködő vagy örökségvédelmi szakkérdést vizsgáló hatóság a tervezett tevékenység engedélyezéséhez történő hozzájárulást megtagadja, ha az eljárás során megállapítható, hogy az e rendeletben meghatározott követelmények nem teljesülnek. (39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról 66. § (3))

Ha valamely hatóság illetékessége több megyére terjed ki, az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatát a tervezett tevékenység helye szerinti örökségvédelmi hatóság végzi. (39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról 65/A. §)

 

A hatályos kulturális örökségvédelmi szakhatósági kijelölések és szakkérdés vizsgálatok:

esetkör

szakkérdés

eljárás típus

eljáró hatóság

(312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) A kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő
nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen
- új épület építése,
- a meglévő épület terepszint alatti vagy terepszintet is érintő bővítése, bontása esetén.

Annak elbírálása kérdésében, hogy az építési, bontási tevékenység a régészeti örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

a) építési,
b) bontási,
c) összevont (elvi építési keretengedélyezési szakaszában),
d) az engedély hatályának meghosszabbítási,
e) fennmaradási engedélyezési eljárás

örökségvédelmi hatáskörben eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala, kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter

fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

(312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) A kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő műemléki jelentőségű területen, műemlék történeti tájon vagy világörökségi helyszínen vagy világörökségi területen új épület építése vagy meglévő épület építésügyi hatósági engedélyhez kötött bővítése, átalakítása vagy bontása esetén.

Annak elbírálása kérdésében, hogy az építési tevékenység a kulturális örökség vagy a világörökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

a) építési,
b) bontási,
c) összevont (elvi építési keretengedélyezési szakaszában),
d) az engedély hatályának meghosszabbítási,
e) használatbavételi,
f) fennmaradási engedélyezési eljárás

örökségvédelmi hatáskörben eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala, kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter

fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

(312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet)

 

összevont telepítési eljárásban régészeti feltárás engedélyezési eljárása

fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

(223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet) Ha az eljárás a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen megvalósuló vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben nyilvántartott műemléki értéket vagy műemléket érintő tevékenység engedélyezésére irányul

 

(A vízjogi üzemeltetési engedélyezés, valamint a fúrt kút engedélyezéseinek kivételével) elvi vízjogi engedélyezési, vízjogi létesítési engedélyezési, vízjogi megszüntetési engedélyezési, vízjogi üzemeltetési engedélyezési és vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásában, valamint azok módosítására irányuló eljárásban, amennyiben a szakhatóság által vizsgálandó szakkérdés az eljárásban felmerül

a kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatal

a kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal

(157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet) Ha a hőtermelő létesítményt vagy a távhővezetéket a kulturális örökségvédelmi nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon valósítják meg.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény vagy vezeték megvalósítása a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárásában

fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

(157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet) Ha a távhővezetéket a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén valósítják meg.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény vagy vezeték megvalósítása a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A vezetékjog engedélyezési eljárásában

kulturális örökségvédelmi hatáskörében a Budapest Főváros Kormányhivatala;
kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter

(40/2002. (III. 21). Korm. rendelet) Ha az építményt a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon valósítják meg.

Annak elbírálása kérdésében, hogy az építmény a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban

a kulturális örökségvédelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala

a kulturális örökségvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala

(362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet) Összevont engedélyezési, építési, bontási és építési engedélytől való eltérés engedélyezésére irányuló eljárásban, ha az építményt vagy egyéb műtárgyat a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki értéket, vagy műemléket érintő módon valósítják meg.

Annak elbírálása kérdésében, hogy az építmény vagy egyéb műtárgy megvalósítása a régészeti örökség és a műemléki érték védelmének jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és egyéb műtárgyakkal kapcsolatos eljárásában

kulturális örökségvédelmi hatáskörben eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala, kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter

fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

(57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet) Ha az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan a kulturális örökségvédelmi nyilvántartásban szereplő nyilvántartott műemléki érték, vagy műemlék

annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek

telepengedély kiadása iránti eljárásban

területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal

a kulturális örökségvédelmi feladatkörében eljáró illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal

(22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet) A kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő - a NÉBIH részére átadott - EOV vetületű vektoros térképfedvényen lehatárolt nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, vagy műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték, műemlék területén

a tevékenység, a beruházás vagy a terv a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e

az erdészeti magánút, műtárgy, csatorna, tározó létesítésére, bővítésére, helyreállítására, korszerűsítésére, megszüntetésére, illetve használatbavételére, fennmaradására irányuló eljárásban; az erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban; az erdőterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárásban; az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően telepített faállomány fennmaradásának engedélyezésére irányuló eljárásban, valamint az erdőtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása iránti eljárásban

 

(71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme a hatáskörébe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály a feladat- és hatáskörébe utalja és az egységes környezet-
használati engedély megszerzésér e irányuló eljárás nyilvántartott régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet vagy műemléki területet érint.

Kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően

Az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban valamint a felülvizsgálati eljárásban (szakkérdés vizsgálata)

kulturális örökségvédelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala
 kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter

(71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) Gyorsforgalmi út esetén, ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme a hatáskörébe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály a feladat-
és hatáskörébe utalja és ha az egységes környezet-
használati engedély megszerzésér e irányuló eljárás nyilvántartott régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet vagy műemléki területet érint

Kulturális örökség
(nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően

Az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban valamint a felülvizsgálati eljárásban

fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

(263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet) A (Nemzeti Közlekedési) Hatóság hatáskörébe tartozó ügyek esetén, ha az út a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén valósul meg.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a tervezett út, építmény, tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A közlekedési hatóság útügyi eljárásaiban (szakkérdés vizsgálata)

a kulturális örökség-
védelmi hatáskörben eljáró Budapest Főváros Kormányhivatal a, kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős
miniszter

a fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

(263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet) Ha a hajózási létesítmény nyilvántartott régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén valósul meg.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a hajózási létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A kikötő, valamint a komp- és révátkelőhely elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárásban

örökségvédelmi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala

fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

(263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet) Ha a hajózási létesítmény nyilvántartott régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén valósul meg.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a hajózási létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A csak csónakok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől eltérés engedélyezési eljárásában

Ha a hajózási létesítmény nyilvántartott régészeti lelőhelyen vagy régészeti védőövezet területén valósul meg, örökségvédelmi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala, ha a hajózási létesítmény műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén valósul meg, a fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala

fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

(263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet) Ha a hajózási létesítmény nyilvántartott régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén valósul meg.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a hajózási létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglőhelyre, vízisportpályára és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedélyezési eljárásaiban, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől eltérés engedélyezési eljárásban

Ha a hajózási létesítmény nyilvántartott régészeti lelőhelyen vagy régészeti védőövezet területén valósul meg, örökségvédelmi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala, ha a hajózási létesítmény műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén valósul meg, a fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala

fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

(321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet) A kulturális örökségvédelmi hatósági
nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén megvalósuló létesítési vagy használatbavételi eljárás vagy műemléki területen megvalósuló vagy nyilvántartott műemléki értéket vagy műemlék telkét érintő tevékenység engedélyezésére irányuló eljárás.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a tervezett tárolótartály a régészeti örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályainak és tároló létesítményeinek létesítési, használatbavételi és átalakítási engedélyezési eljárásában (szakkérdés vizsgálata)

Budapest Főváros Kormányhivatala; kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter

(76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet)

A területrendezési tervekben rögzített régészeti örökséggel és műemléki értékkel kapcsolatos szabályozás, továbbá a régészeti örökség és a műemléki érték védelme jogszabályban rögzített követelményeinek érvényesülése.

A területrendezési hatósági minden eljárásánál (szakkérdés vizsgálata)

állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

(267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet) Ha a létesítményt a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén valósítják meg, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

A létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek melletti megfelelősége.

A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárásában (szakkérdés vizsgálata)

kulturális örökségvédelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala

(267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet) Ha az eljárás a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezet területét, műemléki területet vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkét érint, és az eljárással érintett tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításhoz környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

A régészeti örökség és a műemléki érték védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek melletti megfelelősége.

A bányafelügyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos első- és másodfokú engedélyezési eljárásaiban kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyása (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása is); bányatelek
megállapítása; védőpillér kijelölése, módosítása, meggyengítése és lefejtése; föld alatti bánya-
térségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása jóváhagyása (szakkérdés vizsgálata)

kulturális örökségvédelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala

(267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet) Ha az eljárás a kulturális
örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezet területét, műemléki területet vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkét érint, és az eljárással érintett tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a kérelem a régészeti örökség és a műemléki érték védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A Hivatalnak a szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárásaiban széndioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése; széndioxid geológiai tárolásának engedélyezése; szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítása (szakkérdés vizsgálata)

fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi feladatkörében, eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

(382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet) A kulturális örökségvédelmi hatósági
nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen megvalósuló vagy nyilvántartott műemléki értéket vagy műemlék telkét érintő építmény engedélyezésére irányuló eljárás.

Annak elbírálása kérdésében, hogy az építmény vagy tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárásokban (szakkérdés vizsgálata)

Budapest Főváros Kormányhivatala; kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter

(373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet) Ha az újrahasznosítást olyan földrészleten valósítják meg, amelynek helyrajzi száma a nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket, nyilvántartott műemléki értékeket és műemlékeket tartalmazó kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szerepel.

Építésügyi és kulturális örökségvédelmi szakkérdés: annak elbírálása, hogy az újrahasznosítás a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Az ingatlanügyi hatóságnak a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott egyes eljárásaiban (Újrahasznosítási eljárásban) (szakkérdés vizsgálata)

Budapest Főváros Kormányhivatala, kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter

(373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet) Ha a más célú hasznosítást olyan földrészleten tervezik megvalósítani, amelynek helyrajzi száma a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket, nyilvántartott műemléki értékeket és műemlékeket tartalmazó kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szerepel.

Építésügyi és kulturális örökségvédelmi szakkérdés: annak elbírálása, hogy a más célú hasznosítás a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

Az ingatlanügyi hatóságnak a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott egyes eljárásaiban (Termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban; A termőföld időleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban; A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása miatt indult eljárásban) (szakkérdés vizsgálata)

Budapest Főváros Kormányhivatala, kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter

(373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet) Ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelynek helyrajzi száma a nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket, régészeti égés védőövezeteket tartalmazó kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szerepel.

Kulturális örökségvédelmi szakkérdés: annak elbírálása, hogy a telekalakítás a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A telekalakítási eljárásban (szakkérdés vizsgálata)

Budapest Főváros Kormányhivatala, kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter

(373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet) Ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelynek helyrajzi száma műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szerepel.

Kulturális örökségvédelmi szakkérdés: annak elbírálása, hogy a telekalakítás a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A telekalakítási eljárásban (szakkérdés vizsgálata)

Budapest Főváros Kormányhivatala, kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter

(314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet) Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme a hatáskörébe tartozik, azt érinti, vagy olyan környezet-veszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály a feladat- és hatáskörébe utalja

Kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően

A környezethasználó által kezdeményezett előzetes konzultáció során a környezethasználati engedélyezési eljárást megelőzően (szakkérdés vizsgálata)

kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró, Budapest Főváros Kormányhivatala, kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter

 

scrollUp