Országos Főépítész

Létrehozva: 2015-11-21

A miniszter egyes feladatait az országos főépítész útján látja el. Az országos főépítészt a miniszter - az általa vezetett minisztérium állományába tartozó személyek közül - bízza meg.

 

Az országos főépítész foglalkoztatási feltétele:

 • meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség,
 • főépítészi vizsga,
 • szakmai gyakorlat teljesítése,

 

A főépítészi feladatkör betöltéséhez szükséges szakirányú felsőfokú végzettség az országos főépítészi feladatkör esetében a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendeletben meghatározott szakképzettség. Az országos főépítészi feladatkör főépítészi vizsga nélkül legfeljebb a foglalkoztatásra irányuló jogviszony kezdetétől számított hat hónapig látható el.

 

Az országos főépítész

 • szakmailag összehangolja az állami és az önkormányzati főépítészek tevékenységét,
 • ellátja az állami főépítészi vizsga lebonyolítási feladatait,
 • ellátja a központi építészeti-műszaki tervtanács működtetésével kapcsolatos feladatokat,
 • kidolgozza az építészet átfogó stratégiáját, a nemzeti építészetpolitikát, rövid, közép- és hosszú távú céljainak meghatározását,
 • képviseli az építészeti érdekeket a különböző szakmai és társadalmi fórumokon,
 • ellátja a Kormány által meghatározott kiemelkedő munkásságukkal jelentős értéket létrehozó építészek életművének gondozásával kapcsolatos feladatokat.

 

Az országos főépítész feladatai ellátásáról a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával gondoskodik.

 

Az építésügyért felelős miniszter gondoskodik az országos főépítész által vezetett központi tervtanács üléseinek és nyilvántartásának működtetéséről.

 

Az országos főépítészi tevékenység körében a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerinti pártatlan, befolyástól mentes tevékenységet veszélyeztető tevékenységnek minősül különösen, ha a főépítész olyan területen lát el főépítészi feladatokat, amellyel összefüggésben

 • településtervezői,
 • településrendezési szakértői

tevékenységet végez.

scrollUp