Rezsióradíj

Létrehozva: 2015-11-20 / módosítva: 2018-07-30

Az építőipari termelés során gyakori eset, hogy az adott kivitelező vállalkozó adott szakembere időráfordítás alapján elszámolandó munkát végez – még a legszigorúbb átalányáras elszámolások során is adódik ilyen helyzet, egyes meglévő épületeken végzendő kivitelezés során nem is ritkán. Ezen körülmény miatt fontos, hogy mind az építtető, mind a kivitelező szakemberei ismerjék a rezsióradíjjal kapcsolatos alapvető tudnivalókat.

 

A generálkivitelező és alvállalkozó kapcsolatában viszonylag sokszor előfordul az ilyesfajta munkavégzés; gondoljunk például arra, hogy

  • a generálkivitelező vállalása teljesítéséhez olyan munkákra van szükség, amelyet a megrendelője nem tekint pótmunkának – neki viszont meg kell rendelnie a szakkivitelezőnél, aki anyagköltség + rezsióradíj konstrukcióban vállalja azt kivitelezni,
  • a generálkivitelező felel a teljes munkaterület rendjéért, veszélymentességéért – előfordulhat, hogy valamelyik alvállalkozójánál rendeli meg az adott időszakban esedékes munkahelyi nagytakarítást, aminek az ellenértéke a generálkivitelező számára a fedezetében jelenik meg.

 

A rezsióradíjas foglalkoztatás általában produktív anyagmentes tevékenységet jelent, amelyet a ténylegesen munkával töltött idő alapján számol el a munkáslétszámot biztosító vállalkozó. A rezsióradíj mértéke a vállalkozó saját költségfeltételei alapján számítható, ám érvényesítésének bizonyos határt szabhat a rezsióradíj adott (rész)piacon általában elfogadott nagysága.

 

Létezik az építőipari rezsióradíjnak pontos jogszabályi meghatározása is; az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2.§ h) pontja definíciója szerint:

„építőipari rezsióradíj: a vállalkozó kivitelező vagy az alvállalkozó kivitelező szakági építési-szerelési termelő tevékenységének elvégzéséhez szükséges, egy aktív munkaórára vetített – a kivitelező tényköltségei alapján számított vagy tervezett – összes költsége. Az építőipari rezsióradíj nem tartalmazza a beépítésre kerülő betervezett és az üzemszerű használathoz szükséges beépítésre kerülő építési anyagok, szerkezetek és berendezések közvetlen költségeit, a közvetlen anyagok fuvarozási és rakodási költségeit, a közvetlen gépköltségeket, a kivitelezési dokumentáció tervezési díját, a hatósági eljárások díját, a szükségessé váló minőség-ellenőrzések díját, az üzempróba, beüzemelés szolgáltatási díját. Az építőipari rezsióradíj számítási alapját az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő minimális szakmunkás alapbér alapján kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített órabér és a jogszabályokban meghatározott közterhek képezik. Az építőipari rezsióradíj tartalmazza a személyi jellegű költségeket, az ellátási költségeket, a fizikai dolgozók rezsi jellegű költségeit, az irányítási és az ügyviteli költségeket.”

 

A jelen szócikk mellékleteként közreadjuk az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége által készített részletes minimális rezsióradíj-számítást. Az ezen alapon megahatározott értéket a Miniszterelnökséget vezető miniszter 40/2015. (IX. 14.) MvM rendelete a minimális építőipari rezsióradíj 2015. évi mértékéről tette közzé (a Magyar Közlöny 2015. évi 127. számában).

 

Az egyes sorok magyarázataként fontos tudni a következőket:

 

  • ad 1. sor

a 2014. évi adatoknál havi 118.000 Ft alapbérrel (2014. évi garantált bérminimum) és 174 munkaórával, míg a 2015. évi adatoknál havi 122.000 Ft alapbérrel (2015. évi garantált bérminimum) és 174 munkaórával számoltak;

  • ad 2. és 3. sor

jogszabályok által előírt mértékek;

  • ad 4 – 21. sor

a vállalkozó saját (a tárgyévre tervezett vagy az előző évi tényleges) költségadatai alapján számított értékek;

  • ad 23. sor

a produktivitási érték megmutatja, hogy az éves összes munkaidőből annak mekkora hányadát tölti ténylegesen munkával a dolgozó, azaz az egy év alatt elvileg teljesíthető munkanapok számát csökkenteni kell a naptár szerinti tényleges fizetett ünnepnapok, a fizetett szabadságon tölthető idő és a táppénzen töltött napok számával.

Ebben a példában 2014. évre: 261 nap elvi munkaidő – 8 fizetett ünnepnap – 22 fizetett szabadságnap – 4,5 nap átlagos táppénzen töltött idő = 226,5 nap a tényleges munkával töltött idő; ennek aránya az elvi munkaidőhöz: 86,78 %.

A hasonló adatok 2015. évre: 261 nap elvi munkaidő – 7 fizetett ünnepnap – 22 fizetett szabadságnap – 4,5 nap átlagos táppénzen töltött idő = 227,5 nap a tényleges munkával töltött idő; ennek aránya az elvi munkaidőhöz: 87,16 %.

Nyilvánvaló, hogy a fizetett szabadságon tölthető napok és a táppénzes napok száma függ a munkáltató (vállalkozó) munkaszervezetétől, dolgozóitól (életkor, egészségi állapot, stb.), amit tervezni kell;

  • ad 25. sor

az építőipari termelés sajátosságaiból fakadóan indokolt a tényleges munkával töltött idő kiszámítása során az építési technológiai és munkaszervezési megoldásokból fakadó elkerülhetetlen állásidőket, veszteségidőket (például technológiai szünet, útidő, átállások időszükséglete, stb.) is számításba venni; ebben a példában ez a veszteségidő 6,5 %-os mértékű;

  • ad 27. sor

az elvárt eredmény a vállalkozó saját gazdálkodási tervétől függő adat, amely függ a piaci helyzettől.

 

Az előző példa alapján is nyilvánvaló: a közvetlen bérköltségre és járulékaira vetítve kell az odajutó vállalati fedezet (általános költségek és nyereség összege) arányát meghatározni: ebben az arányban kell a teljes bérköltségnek fedezetet termelnie, ha rezsióradíjas elszámolásról beszélünk. Megjegyezzük, hogy ebben a kalkulációs példákban nem számoltunk semmiféle kockázati elemmel – úgy véljük, hogy a rezsióradíjas, lényegében tételes elszámolás esetében az efféle a kockázat-felszámításra nem lehet különösebb indoka a vállalkozónak, ajánlatadónak. Más a helyzet, ha a közölt rezsióradíj alapján bizonytalan műszaki tartalom egyösszegű, átalányáras megvalósítására kívánna szerződést kötni az ajánlatkérő – ebben (vagy hasonló) esetekben a kockázati tényezők természetesen mérlegelendők és indokolt esetben számításba is kell őket venni.

 

A rezsióradíj számításának példaszerű bemutatása után is felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ilyen módon kiszámított ellenérték az adott (rész)piacon méretik meg – vagy akceptálja azt a megrendelő, vagy tud olcsóbbat, kedvezőbbet és ha teheti, akkor azt választja.

 

Forrás: Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, illetve

 

Wéber László: Mennyiért vállaljam?  Kézikönyv az építőipari árak képzéséről – Terc Kiadó, 2008.

 

Melléklet

 

 Megnevezés

A vállalkozások tényadataiból egy munkaórára számított érték, Ft/óra

 

                      2014. év                                               2015. év

1.

Alapbér

678*

    701**

2.

Pótlékok, kiegészítő fizetés

105

110

3.

Foglalkoztatói járulékok:

- Szociális hozzájárulási adó 27 %

- Szakképzési hozzájárulás 1,5 %

211

12

219

12

4.

Szállásköltség

9

9

5.

Csoportos személyszállítás

145

145

6.

Védőruha, védőfelszerelés

15

15

7.

Munkahelyi szociális szolgáltatás

52

52

8.

Munkaegészségügyi szolgáltatás

70

70

9.

Munkavédelmi költség

18

18

10.

Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége

460

465

11.

Rezsianyag, munkahelyi energia költség

42

42

12.

Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége

7

7

13.

Szerszámhasználat

16

16

14.

Értékcsökkenési leírás

60

60

15.

Nyomtatvány, írószer

3

3

16.

Postaköltség

2

2

17.

Telefonköltség

2

2

18.

Bankköltség

7

9

19.

Egyéb szolgáltatás:

- minőségbiztosítás, környezetvédelem

2

2

20.

Kötelező adók, járulékok:

- iparűzési adó 2 %

- innovációs járulék 0,3 %

80

2

80

1

21.

Biztosítások

5

5

22.

1-21. Összesen

2.003

2.045

23.

Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján)

86,78 %

87,16 %

24.

Improduktív órák költsége

(22. sor összesen x 1,00 – 23. sor)

265

263

25.

Veszteségidő aránya

6,50 %

6,50 %

26.

Veszteségidő költsége

(22. sor összesen x 0,065)

130

133

27.

Elvárt eredmény

2,00 %

2,00 %

28.

Elvárt eredmény értéke

(22+24+26. sor összesen x 0,02)

48

49

29.

22-24-26-28. Mindösszesen

2.446 Ft

2.490 Ft

 

scrollUp