Sajátos jogintézmények

Létrehozva: 2015-11-19 / módosítva: 2018-07-30

A településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények 

A települési önkormányzatnak a település fejlesztése és rendezése érdekében meghozott, a településfejlesztési koncepcióban és a településrendezési eszközökben rögzített döntéseinek a megvalósítását több, az Étv.-ben található ún. „sajátos jogintézmény” alkalmazása segíti.

A településrendezési döntések a rendezéssel érintett területen tulajdonosi jogokkal rendelkezőket előnyösen vagy hátrányosan érinthetik.


Meg kell említeni, hogy a tulajdonosi jog nem csak jogosítványokkal (tulajdonvédelem, rendelkezési jog, szomszédjog stb.), de kötelezettségekkel (lásd Magyarország Alaptörvénye XIII. cikk (1) bekezdés – társadalmi felelősség stb.) is jár.

Előnyösen érinti a tulajdonosi jogot, ha a településrendezési döntés például több építési jogot (nagyobb építhető alapterület, több szintszám stb.) biztosít a korábbihoz képest.

Hátrányos, ha a településrendezési döntés következménye kisajátítás, lejegyzés, tilalom vagy korlátozás, illetve, ha a korábbiakhoz képest kevesebb építési jogot ad (kisebb alapterület, kevesebb szint stb.). A sajátos jogintézmények egyben a tulajdonosi jogokat is védik.


A sajátos jogintézmények:

- építésjogi követelmények,

   - a tilalmak,

- telekalakítás,

- az elővásárlási jog,

- a kisajátítás,

- a helyi közút céljára történő lejegyzés,

- az útépítési és közművesítési hozzájárulás,

- a településrendezési kötelezések,

- a kártalanítás,

- a településrendezési szerződés,

- az összevont telepítési eljárás,

- a településképi véleményezési eljárás,

- a településképi bejelentési eljárás,

- a közterület-alakítás.


A sajátos jogintézményeket, illetőleg az azokkal kapcsolatos alapvető szabályokat az Étv. 18-3o/E.§-ai és más ágazati jogszabályok tartalmazzák.

A továbbiakban ezekről lesz szó.

scrollUp