Szabálytalanság esetén

Magyar Mária
Létrehozva: 2018-05-18 / módosítva: 2018-07-30

Szabálytalan

 • jogszerűtlenül,
 • jogosulatlanul vagy
 • szakszerűtlenül

megkezdett és végzett tevékenység.

 

Jogszerűtlen az építési tevékenység, ha

 • az egyszerű/bejelentéshez kötött építési tevékenységet
  • bejelentés nélkül,
  • bejelentéstől eltérően,
 • a tevékenységet építési napló hiányában!

végzik.

 

Jogosulatlan a tevékenység, ha végzéséhez az építési folyamat résztvevői nem rendelkeznek, vagy nem megfelelő jogosultsággal vagy szakképesítéssel rendelkeznek.

 

Szakszerűtlen a tevékenység, ha

 • egyszerű bejelentés esetén az előírt követelményektől eltérően végzik,
 • az alapvető követelmények, a szakmai szabályok, előírások megsértésével végzik,
 • a tevékenység végzése az életet, az egészséget, a közbiztonságot veszélyeztető állapotot vagy használatot eredményez.

 

Ha az egyszerű bejelentés esetén a bejelentő építtető nem felel meg az előírt feltételeknek, az építésfelügyeleti hatóság haladéktalanul tájékoztatja a bejelentőt, hogy bejelentése alapján nem jogosult az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésére, és arról, hogy amennyiben mégis megkezdené, az építésfelügyeleti hatóság vele szemben az engedély nélküli építési tevékenyégre vonatkozó szabályokat fogja alkalmazni.

 

Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet a bejelentéstől eltérően kívánják folytatni, akkor ezt a szándékot az eltérő megvalósítás kezdő napját megelőző napon, a változást bemutató tartalmú kivitelezési dokumentáció elektronikus építési naplóba történő feltöltésével, eseti bejegyzéssel egyidejűleg kell megtenni, ha a változás

 1. az épület alaprajzi méretét,
 2. az épület beépítési magasságát,
 3. a lakások, önálló rendeltetési egységek számát vagy
 4. az épület telken belüli elhelyezkedését

érinti.

 

Ha

 1. az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet bejelentés nélkül végzik (jogszerűtlenül),
 2. az egyszerű bejelentéssel megkezdett építési tevékenység esetén az elkészült lakóépület hasznos alapterülete – a feltételek teljesülése hiányában - meghaladta a 300 m2 összes hasznos alapterületet, kivéve, vagy
 3. az egyszerű bejelentéssel megkezdett építési tevékenységet nem természetes személy építtető vagy nem saját lakhatásának biztosítása céljából végzi,

és a fennmaradási engedélyezés feltételei teljesülnek, az építtető az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (R.) szerint fennmaradási engedély iránti kérelmet terjeszthet elő.

Ha az építtető a fennmaradási engedély iránti kérelmet a lakóépület rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válása előtt nyújtja be, az épületet a végleges fennmaradási engedély birtokában az e rendelet szerinti bejelentést követően lehet továbbépíteni.

Ha a bejelentés alapján megvalósult építményt le kell bontani, és a terep felszínének eredeti állapotát vissza kell állítani, az építésfelügyeleti hatóság a bontás és a terep felszíne eredeti állapota visszaállításának elrendelése során az R. szerint jár el.

 

Az egyszerű bejelentéshez kötött és bejelentett, hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező új vagy meglévő lakóépület 300 m2-t meghaladó összes hasznos alapterületűre történő bővítéséhez építési engedélyt kell kérni, amennyiben az építtető nem természetes személy és az építési tevékenységet nem a saját lakhatása céljából folytatja. Az építési engedély iránti kérelmet az R. szerint kell előterjeszteni. A kérelemben az építésügyi hatóság az építési engedély megadásának feltételeit az épület egésze tekintetében, az R. szabályai szerint vizsgálja. Ennek során az építési engedély megadását - az egyszerű bejelentéssel érintett rész vonatkozásában is - feltételekhez kötheti.

 

Egyszerű bejelentés alapján folyó építési tevékenységen elkövetett szabálytalanság esetén az építési folyamat szereplői felé az eljáró hatóságok a szabálytalan építkezés szankcióit alkalmazhatják.

scrollUp