Szakhatóság

Magyar Mária
Létrehozva: 2017-11-30 / módosítva: 2018-07-30

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [ÁKR] alapján csak törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet írhatja elő az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára, hogy közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság kötelező állásfoglalását szerezze be. Ilyen szabályozás az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet.

A szakhatóságra a hatóságra, a szakhatóság állásfoglalására a döntésre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

Nem kell a szakhatóságot megkeresni, ha a kérelmet vissza kell utasítani.

Nem kérhető az ügyféltől szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás csatolása.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

 

Ha törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki, az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. A kérelemhez egy évnél nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás csatolható be, ha törvény vagy kormányrendelet más időtartamot nem állapít meg.

Ha a szakhatóság a keresetlevél alapján módosítja állásfoglalását, a hatóság a döntését ennek megfelelően módosítja vagy visszavonja.

 

Amennyiben egy adott ügyben a megkeresett szakhatóság, szakhatóságok a megyei kormányhivatal valamely szervezeti egysége, vagy szervezeti egységei, úgy a megkeresését a kormányhivatalhoz (kormánymegbízott, főigazgató) kell intézni.

 

 

 

scrollUp