Számítási elv

Dr. Hegedűs Annamária
Létrehozva: 2017-01-05 / módosítva: 2017-06-07

Az építményérték-számítás alapját – függetlenül attól, hogy az milyen eljárásban kerül felhasználásra - az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

A számított építményérték a tervezett, vagy elkészült, kivitelezés alatt álló, vagy elbontott

 • építményhez, építményrészhez, megmozgatott földmennyiséghez hozzárendelt, a Kormányrendelet 1. melléklete szerinti egységár, valamint
 • az építmény, építményrész, – építésügyi hatósági engedély, építészeti-műszaki tervdokumentáció vagy felmérés alapján számított – nettó alapterületének, bruttó (határoló szerkezetekkel együtt mért) térfogatának, felületének, hosszának vagy darabszámának, a megmozgatott földmennyiség tervdokumentáció vagy felmérés alapján számított térfogatának szorzata, több különböző mértékegységű vagy egységáru építményrész esetében e szorzatok összege.

A mennyiség meghatározáskor:

 • az alapozással, vagy terepszint alatti építéssel összefüggő földmunka mennyiségét figyelmen kívül kell hagyni;
 • a (szabálytalanul) elbontott építmény, építményrész térfogatát, felületét, alapterületét mindig a ténylegesen megsemmisült méretekből kell kiszámolni;
 • ha az engedélyezettnél kisebb vagy nagyobb mennyiségű, méretű a szabálytalanul megvalósult építmény (vagy tereprendezés), akkor a számítás alapja az engedélyezett és a ténylegesen elkészült mennyiség különbsége;
 • ha az engedélyezett és/vagy a létrehozott építmény (vagy tereprendezés) mérete, mennyisége megegyező, de kialakításában, vagy elhelyezésében tér el, akkor a számítás alapja:
  • az engedélytől eltérő részek alapterületének, felületének vagy térfogatának, vagy hosszának összege, vagy
  • az eredetileg engedélyezett befoglaló méreten, helyen kívül eső építményrész térfogata, alapterülete, felülete, illetve hossza;
 • ha az épület vegyes rendeltetésű és különböző egységár besorolás alá eső rendeltetéseket tartalmaz, akkor a nettó alapterületet az azonos egységár és készültségi fok besorolás alá eső rendeltetésenként összegezve kell meghatározni.

A számításhoz használt alapfogalmakhoz Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet [OTÉK] 1. számú mellékletének fogalom-meghatározásait vettük alapul.

A nettó alapterületbe csak a helyiség vagy épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér vízszintes vetületben számított területét számíthatjuk bele [ezért pl. a határoló falakkal részben határolt loggia vagy terasz területe is beleszámít], függetlenül attól, hogy mekkora a belmagasság.

Az építmény nettó alapterületének számításánál az összes építményszint nettó alapterületét figyelembe kell venni.

A bruttó alapterület: épületszerkezetek alapterületével növelt nettó alapterület.

A bruttó térfogat: határoló szerkezetek alapterületével  együtt mért térfogat. Építmény esetén a teljes külső határoló szerkezettel körbezárt tér mérete.

 

Építmény egységára

építmény (építési tevékenység)

figyelembe veendő méret és/vagy mértékegység

Egységár: ezer forint/mértékegység

 1.

Lakó, üdülő, kulturális, nevelési, oktatási, hitéleti, egészségügyi, szociális, igazgatási rendeltetésre szolgáló épület, épületrész

 nettó alapterület /m2

 140

 2.

Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, közösségi szórakoztató, sport, szállás, iroda, ipari rendeltetésre szolgáló, és egyéb közhasználatú épület, épületrész

 nettó alapterület/m2

 190

 3.

 mezőgazdasági munkavégzésre, tárolásra, raktározásra szolgáló épület, épületrész

 nettó alapterület /m2

 100

 4.

 Terepszint alatti építmény, építményrész

 nettó alapterület/m2

 10

 5.

 Egyéb - az 1-4. sorba nem sorolható - helyiséget tartalmazó építmény, építményrész

 nettó alapterület/m2

 100

 6.

 Felületben mért építmények, építményrészek, tartószerkezeti elemek

 a felület területe/m2

 40

 7.

 Homlokzati felületképzés, színezés

 a felület területe/m2

 5

 8.

 Hosszban mért építmények, építményrészek:

 

 

 8.1.

 tartószerkezeti elemek, pillér, áthidaló, koszorú, zászlótartó oszlop

 /fm

 90

 8.2.

 nyomvonal jellegű építmények,

 /fm

 15

 8.3.

 égéstermék elvezető, közmű-, híradástechnikai vezeték

 /fm

 5

 9.

 Fólia sátor

 nettó alapterület/m2

 5

 10.

 Nyílászáró

 -/db

 20

 11.

 Egyéb - az 1-10. és a 13-14. sorba nem sorolt - építmények

 -/db

 300

 12.

 Terepkialakítás

 megmozgatott földmennyiség
bruttó térfogata /m3

 13

 13.

 A honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági építmények esetén:

 

 

 13.1.

 Az építmények beépített berendezései (tűzjelző, őrzés-védelmi, üzemi technológiai)

 -/db

 500

 13.2.

 Az építményekhez kapcsolódó nyomvonal jellegű építmények:

 

 

 13.2.1.

 út, repülőtéri felszállópálya és gurulóút, térburkolat

 /m2

 15

 13.2.2.

 vasúti építmények

 /fm

 40

 13.2.3.

 közmű, híradástechnikai vezeték

 /fm

 10

 13.3.

 A nyomvonal jellegű építmények részeként megvalósuló műtárgyak

 

 

 13.3.1.

 hosszban mérhető műtárgy (áteresz, alagút)

 /fm

 25

 13.3.2.

 egyedi műtárgy (homlok- és oldalrakodó, vasúti és közúti üzemanyag lefejtő)

 -/db

 1000

 13.3.3.

 híd

 útpálya felület területe /m2

 200

 13.3.4.

 egyéb tartozékok

 -/db

 10

 13.4.

 A katonai vízi-közlekedési építmények (stégek, kikötők)

 -/db

 1000

 13.5.

 Üzemanyagtöltő állomás

 -/db

 5000

 13.6.

 Telepített konténerek (híradástechnikai, üzemanyagtöltő, speciális katonai célú, szociális, gépészeti)

 -/db

 750

 13.7.

 Katonai lőtér (a lőtéri épületek nélkül)

 /m2

 5

 13.8.

 Katonai kiképzés technikai eszközök:

 

 

 13.8.1.

 gyakorló- és akadálypályák elemei

 -/db

 350

 13.8.2.

 Trenazsőr, szimulátor

 -/db

 750

 14.

 Környezetvédelmi építmények

 

 

 14.1.

 szennyvíz egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény, egyedi szennyvíztisztító kisberendezés, szennyvízkezelő, egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény, egyedi szennyvíztisztító kisberendezés, egyedi zárt szennyvíztároló

 /m3

 20

 14.2.

 hulladék, hulladéklerakó, szemétégető mű, hulladékégető mű (égetőmű), hulladék együttégető mű (együttégető mű)

 /m2

 100

 

scrollUp