Szankciók a sajátos építményfajtáknál

Magyar Mária
Létrehozva: 2017-01-18 / módosítva: 2017-01-18

Az építésügyi szankciórendszert alapvetően az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szabályozza. Azonban az Étv. 1. §-a a sajátos építményfajták esetében megengedi, hogy a rájuk vonatkozó/ jellemző speciális követelmények megléte miatt létesítési jogszabályaik kiegészítő, szükség szerint eltérő rendelkezést tartalmazzanak.

Ezért az előző menüpontokban megtalálható általánosan alkalmazandó szankciókon túlmenően a menüpont alpontjaiban a különböző sajátos építményfajták esetében egyes helyeken az általánostól eltérő szankciókat vagy szankciótételeket, jellemzően bírságokat találhatnak.

Az általános és a speciális szabályokat ezen építményfajtáknál együtt kell alkalmazni.

 

scrollUp