Szankcionálási elvek

Létrehozva: 2015-11-23 / módosítva: 2017-01-02

A jogkövetkezményeket úgy kell megállapítani, hogy

  • figyelemmel kell lenni a fokozatosság elvére, az építésügyi szabályok ismételt vagy halmozott megsértése esetén súlyosabb jogkövetkezményt kell alkalmazni,
  • arányban álljon az elkövetett szabálytalanság súlyával és következményeivel,
  • ugyanazon szabálytalanság esetében kerülni kell a párhuzamos jogkövetkezményt,
  • figyelembe kell venni az építési folyamat különböző területein részt vevő személyek felelősségének mértékét,
  • figyelembe kell venni az építmény jellegét és rendeltetését, a szabálytalanság mértékét, a veszélyeztetés módját, nagyságát és a természetes és épített környezetre gyakorolt hatását.

 

Az eljárási bírság kiszabásánál a hatóság figyelembe veszi:

  • a jogellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét,
  • az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, továbbá
  • az eljárási bírságnak ugyanabban az eljárásban történő ismételt kiszabása esetén az előző bírságolások számát és mértékét.

 

scrollUp