Szankciónyilvántartás

Létrehozva: 2015-11-23 / módosítva: 2017-01-02

A hatóság a szankcionálás fokozatosságának betratrthatósága céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza

 • az ügyfél nevét,
 • az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét,
 • a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és
 • a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre emelkedésének a napját.

 

A hatóság a meghatározott adatokat azok keletkezésétől számított két évig kezeli.

 

Az építés során kiszabott bírságok (építésfelügyeleti, építésügyi, szakmagyakorlókkal szembeni bírság) nyilvántartásával kapcsolatos rendelkezéseket az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

Nyilvántartás fogalma: az Országos Építésügyi Nyilvántartás, amely az építésügy, valamint a régészeti örökség és a műemléki érték védelme körébe tartozó hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások, dokumentációk és adatállományok egységes, elektronikus formában működtetett központi rendszere;

 

Nyilvántartás működését elősegítő elektronikus alkalmazások: az alábbi elektronikus alkalmazások:

E-bírság: az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok által kiszabott építésügyi, építésfelügyeleti, egyéb közigazgatási és eljárási bírságok megállapítását, behajtását, kezelését támogató és a végrehajtást követő, a Nyilvántartásnak adatot szolgáltató elektronikus alkalmazás,

 

Az e-bírság alkalmazásában az adatkezelő

 • elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi az általa kiszabott bírság adatainak nyilvántartásba kerülését, és szükség szerint gondoskodik
  • a döntés csatolásáról,
  • az építésügyi, építésfelügyeleti, egyéb közigazgatási és eljárási bírságok, valamint azok behajtására vonatkozó nyilvántartási adatok pótlásáról,
  • a jogorvoslati eljárásban hozott helybenhagyó másodfokú hatósági döntés adatainak rögzítéséről,
 • a másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi a másodfokú döntése adatainak nyilvántartásba kerülését, és szükség szerint gondoskodik
  • a jogorvoslati eljárásban megváltoztatott, megsemmisített vagy megsemmisített és új eljárásra utasító hatósági döntés csatolásáról,
  • a megváltozott adatok rögzítéséről.

 

Az e-szankció alkalmazásban, az adatkezelő első és másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok, valamint a területi mérnöki kamara, a területi építész kamara, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

 • a szankció megállapítását megelőzően ellenőrzi az adatállományban rögzített adatokat,
 • a figyelmeztetés esetén annak közlésekor, egyéb döntés esetén annak jogerőre emelkedését követően ellenőrzi a saját eljárásában alkalmazott, a jogkövetkezmény adatainak nyilvántartásba kerülését, és szükség szerint gondoskodik a döntése csatolásáról, és a jogkövetkezmény fajtájának, a szabálytalan tevékenységgel érintett ingatlan címadatainak, helyrajzi számának és a szankcionált személy vagy szervezet – rendelkezésre álló – cégnyilvántartási, adóazonosító és személyi azonosító adatainak rögzítéséről.

 

Az e-szankció alkalmazásban a honvédelmi és katonai célú, valamint a nemzetbiztonsági célú és rendeltetésű építmények tekintetében hatáskörrel rendelkező építésügyi és építésfelügyeleti hatóság

 • a szankció megállapítását megelőzően ellenőrzi az adatállományban rögzített adatokat,
 • a figyelmeztetés közlésekor vagy a döntés jogerőre emelkedését követően az adatállományban rögzíti a saját eljárásában alkalmazott, a jogkövetkezmény fajtáját, a szankcionált személy vagy szervezet – rendelkezésre álló – cégnyilvántartási és személyi azonosító adatait.
scrollUp