Szervízkönyv

Létrehozva: 2015-11-23 / módosítva: 2018-07-30

Az építési napló lezárását és a használatbavételt követően, az építmény fenntartása, üzemeltetése során szervizkönyvet kell, illetve lehet vezetni. Az építmény tulajdonosa vagy az általa megbízott személy az építmény szervizkönyvét az építési napló lezárásának, illetve legkésőbb a használatbavételi engedély megszerzésének vagy a használatbavétel tudomásulvételének a napján nyitja meg. Több tulajdonos esetén a szervizkönyv tartalmáért a tulajdonostársak egyetemlegesen felelnek. A szervizkönyv az építmény tartozéka, tulajdonosváltáskor az új tulajdonos részére át kell adni.


Az építmény szervizkönyve igazolja 

  • az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságára,
  • a meghatározott követelmények teljesülése érdekében végzett építési-szerelési munkákra, és
  • az építmény állapotára

vonatkozó tényeket, megállapításokat és szakértői véleményeket. Az elkészített energetikai tanúsítvány is a szervizkönyv mellékletét képezi. Az építmény felülvizsgálatát igazoló szakértői vélemények, javaslatok, megállapítások és az építmény fennállása alatt az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatát befolyásoló vagy a tartószerkezetét érintő építési-szerelési munkák elvégzésének igazolása, leírása a szervizkönyv részét képezik, ennek hiányában ezeket az ingatlan tulajdonosa köteles megőrizni.


Szervizkönyvet kötelező vezetni a tömegtartózkodásra szolgáló építményre, az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet szerinti I. bírságkategóriába sorolt műemlék építményre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény hatálya alá tartozó építményre, valamint a honvédelmi és katonai célú építményre vonatkozóan. Egyéb esetben a szervizkönyv vezetéséről az építmény tulajdonosa dönt.

 

 

scrollUp