Dr. Bedő Katalin

Építészmérnök, jogász, építésügyi igazgatási szakértő, ügyvéd.

 

1999-2001 között vezette Sopron Megyei Jogú Város elsőfokú építésügyi hatóságát, majd 2003-ban egy főváros-közeli nagyközségben tapasztalta meg az elsőfokú hatósági munka iránt támasztott szakmai és egyéb elvárások természetét.

2003-2014 között a központi közigazgatásban dolgozott, végig kísérve az építésügy számos átszervezését mind a szakmai irányítás, mind az első- és másodfokú hatóságok területén. Ez idő alatt – a szakmai kommunikáció vidékére tett rövid kitérő után – az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok szakmai irányításáért felelt.

Erre az időszakra tehető az építésfelügyeleti tevékenység megismertetése a közvéleménnyel és a döntéshozókkal, minek következtében a felügyelők létszáma a kezdeti 10-15-ről 2013-ra 2-300-ra nőtt. Összevont ellenőrzéseken és a főhatóság által szervezett továbbképzéseken alakult ki a kivitelezés ellenőrzésének egységes módszertana, és vált ismertté az építésfelügyelet az építés szereplői előtt.

Ezzel egyidőben kollégáival rendszeres továbbképzéseket és konzultációs lehetőségeket biztosított, valamint a hatóságok számára hozzáférhető elektronikus felületet működtetett az építésügyi hatóságoknak, segítve eligazodásukat a változó jogszabályi és szervezeti környezetben.

Több szakkönyv társszerzője, szakmai cikkek szerzője. Az ELTE Jogi Továbbképző Intézet oktatója, számos szakmai előadás, oktatás, továbbképzés előadója.

A Mensa HungarIQa tagja.

2014. novemberétől ügyvédként tevékenykedik, elsősorban az építésügyi jog területén.

 

Az Építésügyi Tudás Műhelyben az általános építményekkel összefüggő építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokkal, továbbá a hatósági jogkörök telepítésével, a társhatósági, szakhatósági eljárásokkal és az ügyfelek érdeksérelmének orvoslása körében a jogorvoslati és polgárjogi lehetőségekkel összefüggő témakörök szerzője és gazdája.

A szerző cikkei az ÉTM oldalán

Engedélyezés építményfajtánként
Használatbavétel
Munkavédelem
Piacfelügyelet
Fogyasztóvédelem
Építésfelügyelet
Építésügyi hatóság
Ellenőrzés
Kereskedelmi építmények engedélyezése
Engedélyfajták
Általános építmények
Engedélyezés
Kéményseprő
Építésügyi Szolgáltatási Pontok
Közegészségügy
Tűzvédelem
Határozat javítása
Környezetvédelem
Természet- és tájvédelem
Vegyes beruházás engedélyezése
Katasztrófavédelem
Építésfelügyeleti Hatóságok
Általános építmények
Állategészségügy
Üzletnyitási engedély
Telepengedély, bejelentés
Működési engedély
Építésügyi Hatóságok
Általános építmények
Hatóságok
Határozat módosítása, visszavonása
scrollUp