Dr. Daczi Diána

Jogtanácsos, kodifikációs szakjogász, Európa szakértő.

 

18 év központi közigazgatási, azon belül jogalkotási gyakorlat, az általános építésügyi szabályozással 2 évig, azt követően 8 évig a sajátos építményfajták, különösen a közlekedési építmények szabályozási kérdéseivel is foglalkozott.

 

Specialitása a rendszerszemlélet, a több ágazaton átívelő kérdések megoldása, az innovatív látásmód.

 

Az Építésügyi Tudás Műhelyben a sajátos építményfajtákkal kapcsolatos építésügyi és építésfelügyeleti feladatokkal, eljárásokkal, valamint ezen építményfajták nyilvántartásával, az e területen előírt szakmagyakorlási követelményekkel, hatósági jogkörtelepítéssel összefüggő témakörök szerzője és gazdája.

A szerző cikkei az ÉTM oldalán

Vízilétesítmények esetén
Bányászati építmények nyilvántartása
Közlekedési építmények nyilvántartásai
Hírközlési építmények
Vízilétesítmények nyilvántartása
Energia előállításával összefüggő építmények nyilvántartása
Az atomenergia használatával összefüggő építmények
Energia előállításával összefüggő építmények
Közlekedési építmények szankciói
Bányászati építmények esetén
scrollUp