Wéber László

Okleveles (egyetemi szintű) építészmérnök, gazdasági mérnök, Eötvös Loránd-díjas, Lechner Ödön-díjas.

 

A Magyar Építő Zrt. vállalkozási igazgatója és a Wéber és Társa Tanácsadó, Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója.

Címzetes egyetemi docens és meghívott előadó a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karán és Építőmérnöki Karán.

Záróvizsga bizottsági elnök a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Tanácsának külső tagja.

A Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata elnökségének tagja.

Az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriumának tagja.

A Magyar Építéstechnika című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

Különösen gyakorlott az építőipari kivitelezés és a közbeszerzés témakörökben.

 

Az Építésügyi Tudás Műhelyben az építési-tervezési közbeszerzéssel, a beruházással, költségvetéssel, az árképzéssel, a vállalkozási díj kialakításával és a teljesítésigazolással, az építési folyamat szereplőivel, az építőipari kivitelezési tevékenységgel, továbbá a többletmunkával és pótmunkával összefüggő témakörök szerzője és gazdája.

A szerző hírei az ÉTM oldalán

2017. public.month. 18.
A Magyar Építész Kamara Elnöksége régi problémára hozott elnökségi állásfoglalást a hagyományos, természetes és bontott építési termékeknek az épületbe való betervezését és beépítését illetően.
2017. június 13.
Sajnos az idei év első négy-öt hónapjában a kiviteli tervdokumentációk formai és tartalmi követelményeinek meghatározásáról folytatott munka lényegében csakis a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara berkein belül zajlott.
2017. június 13.
Megjelent a Magyar Közlöny 2017. évi 82. számában (2017. június 7.) a Miniszterelnökséget vezető miniszter 15/2017. (VI. 7.) MvM rendelete a minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékéről.
2017. február 02.
​2017. január 1-től hatályba lépett több közbeszerzési jogszabály módosulása: a közbeszerzésekről szóló CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a hozzá kapcsolódó kormányrendeletek változtak meg.
2017. január 10.
Az elmúlt év utolsó napjaiban látott napvilágot az egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés körének kiterjesztésével és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet.
2017. január 10.
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvény újraszabályozta a közbeszerzési értékhatárokat, amelyek lényegében 10 éve változatlan mértékűek voltak.
2016. szeptember 05.
2016. július 25-től a műszaki alkalmasság igazolására szolgáló referenciák elfogadhatóságát illetően jelentős változás következett be: ekkor lépett hatályba 207/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet.
2016. május 17.
Mint ismeretes, a 2013. évi XXXIV. törvény által éltre hívott Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSzSz) nem csak az építészeti-műszaki tervezési, építési, kivitelezési szerződés teljesítéséből eredő vitás kérdésekben ad szakértői véleményt.
2016. április 11.
Nincs még fél esztendeje, hogy hatályba lépett a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és ezen relatíve rövid időszak alatt nem keletkezett sok tapasztalat a jogalkalmazók körében az új előírásokkal kapcsolatban.
2015. public.month. 03.
Az építési piacon az elmúlt időszak egyik legjelentősebb változása az új közbeszerzési törvény és a hozzá kapcsolódó kormányrendeletek, rendeletek 2015. november 1-i hatályba lépése.
2015. public.month. 03.
Változatlanul nagyon jelentős a fekete foglalkoztatás az építőiparban. Mint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal idei ellenőrzései megállapítják, ez az ágazat számít a leginkább „fertőzöttnek” a munkaügyi szabályok megsértése szempontjából.

A szerző cikkei az ÉTM oldalán

Kivitelezési terv
Elszámolás
Többletmunka
Pótmunka
A teljesítés - igazolás
A felmérési napló
A munkaterület
Vállalkozói díj
Kivitelező kiválasztása
Üzletszerű építőipari kivitelezési tevékenység
A generálkivitelező
Alvállalkozó
Fővállalkozó
Nagyvállalkozó
Középvállalkozó
Kisvállalkozó
Napjainkban világszerte átalakulóban van a jellemzően munkaerőpiac által vezérelt szakképzés, a szakmai oktatás. Az utóbbi években Európában a duális képzés került középpontba.
A megbízási szerződés minimális tartalma
A kivitelezési szerződés minimális tartalma
A tervezési szerződés minimális tartalma
Az ajánlatok összevetése
A közbeszerzési eljárások igen összetett szabályrendszere pontosan szabályozza a benne közreműködő szervezetek feladatait – nemegyszer előfordul azonban, hogy valamelyik szervezet hibát vét, vagy hibát vél felfedezni az eljárás során.
Az elektronikus eljárás
A teljesítés és a kifizetés
A teljesítés - igazolás
Szerződés
Eljárási típusok
A tervezés és kivitelezés beszerzése együtt
Alapelvek
Építési közbeszerzés
A teljesítésigazolás
Építési közbeszerzés esetén
A vállalkozási szerződések, különösen a nagy értékű épületek, építmények megvalósítására kötött, hosszú átfutási idejű kivitelezési szerződések természetszerűen kockázatokat tartalmaznak – általában mindkét félre nézve.
A lánctartozás kialakulásának egyik eredményes fékező eszköze a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ), mely a vállalkozások pénzügyi stabilitása érdekében a szerződésből eredő teljesítések után járó ellenszolgáltatás kikényszerítését gyorsítja meg p
Árazatlan költségvetési kiírás
Irreálisan alacsony ár
Konzorcium
Az építőipari termelés egyik alapvető sajátosságából, igen bonyolult műszaki feladat voltából fakadóan az épületek, építmények megvalósítsa roppant sok és sokféle szakember szabályozott együttműködését igényli – ebben a szócikkben felvázoljuk, hogy a hiva
Az építőanyag gyártója, beszállítója
A belsőépítészet (interior design) az épület belső tereinek (művészi) kialakítása, megtervezése – így fogalmaznak a különféle lexikonok, enciklopédiák.
Beruházáslebonyolító
Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor
Építési műszaki ellenőr
Felelős műszaki vezető
Tervezői művezető
Építtető
Költségvetés-készítő programok
A kivitelezés számlája
Az árat befolyásoló tényezők
Az építőipari árképzés
Költségvetés-készítés
Költségvetés
Költségtípusok
Költségvetés-típusok
Költségbecslés
Költségtervezés
Fedezet
Beruházási cél meghatározása
Építésügyi műszaki ellenőr
Vállalkozó építőipari kivitelező
A mesterképzés célja, hogy a megfelelő szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés lehetőségét.
scrollUp