Szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések követelményei

Dr. Szakács György
Létrehozva: 2017-07-05 / módosítva: 2017-07-05

 

A szabályozást a 2009/125/EK „ökotervezési” irányelvhez[1] kapcsolódó, közvetlen hatályú, a szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezésekre vonatkozó 2015/1185 EU rendelet[2] tartalmazza.

Becslések szerint 2010-ben az Unióban a szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezéseknek betudható éves energiafogyasztás 627 petajoule (PJ) [15,0 millió tonna kőolaj-egyenérték (Mtoe)] volt, amely 9,5 millió tonna szén-dioxid (CO2) kibocsátásnak felel meg. Az előrejelzések azt mutatják, hogy külön beavatkozás nélkül a szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezéseknek betudható éves energiafogyasztás 2030-ig 812 PJ-ra (19,4 Mtoe) fog nőni, amely 8,8 millió tonna CO2-kibocsátásnak felel meg. A szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések energiafogyasztása csökkenthető.

Az e körbe tartozó tüzelőberendezések környezetszennyezőek. 2010-ben egy év alatt összesen 142 ezer tonna port (PM), 119 ezer tonna gáznemű szerves vegyületet (OGC) és 1,658 millió tonna szén-monoxidot (CO) bocsátottak ki. A tagállamok által alkalmazott konkrét intézkedéseknek és a műszaki fejlődésnek köszönhetően e mennyiségek értéke 2030-ban várhatóan 94 ezer tonna, 49 ezer tonna és 1,433 millió tonna lesz. A nitrogén-oxidok (NOx) éves kibocsátása ugyanakkor külön intézkedés nélkül nőne, mert az új tervezésű egyedi helyiségfűtő berendezések nagyobb égési hőmérsékleten működnek. A szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések szennyezőanyag-kibocsátása tovább csökkenthető.

A 2015/1185 EU rendelet a legfeljebb 50 kW névleges hőteljesítményű szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések környezettudatos tervezésére és forgalomba hozatalára állapít meg követelményeket.

A rendelet nem vonatkozik:

 • a kültéri használatra szánt szilárd tüzelésű egyedi fűtőberendezésekre;
 • a légfűtő berendezésekre;
 • a szaunakályhákra;
 • a kizárólag nem fás biomassza (pl. szalma, nád) égetésére szánt szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezésekre;
 • azokra a szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezésekre, amelyek esetében névleges hőteljesítmény mellett a közvetlen hőteljesítmény kisebb a közvetlen és a közvetett hőteljesítmény összegének 6%-ánál;
 • azokra a szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezésekre, amelyek több gyártó előre gyártott komponenseinek helyszíni összeszerelésével jönnek létre.

A fontosabb fogalmak a következők:

A 2. cikk 1. pontja szerint:

szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezés: olyan helyiségfűtő rendszer, amely vagy közvetlen hőátadással, vagy közvetlen hőátadással és azzal egyidejű folyadéknak való hőátadással annak érdekében bocsát ki hőt, hogy a berendezést magában foglaló zárt térben emberek számára meghatározott mértékű hőérzetet biztosítson és tartson fenn, esetenként más terek számára is bocsátva ki hőt, és egy vagy több olyan hőfejlesztő berendezéssel van felszerelve, amely szilárd tüzelőanyagot közvetlenül hővé alakít át.”

A 2. cikk 2. pontja szerint:

nyitott égésterű szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezés: olyan, kéményhez vagy kandallónyíláshoz légmentes módon csatlakozó vagy az égéstermékek elvezetéséhez füstgázelvezető csövet igénylő szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezés, amelyben a tűztér és az égés során keletkező gázok nincsenek légmentes módon elzárva attól a helyiségtől, amelybe a termék be van szerelve.”

A 2. cikk 3. pontja szerint:

zárt égésterű szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezés: olyan, kéményhez vagy kandallónyíláshoz légmentes módon csatlakozó vagy az égéstermékek elvezetéséhez füstgázelvezető csövet igénylő szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezés, amelyben a tűztér és az égés során keletkező gázok légmentes módon elzárhatók attól a helyiségtől, amelybe a termék be van szerelve.”

A 2. cikk 4. pontja szerint:

sütő-főző berendezés: olyan, szilárd tüzelőanyaggal működő, kéményhez vagy kandallónyíláshoz légmentes módon csatlakozó vagy az égéstermékek elvezetéséhez füstgázelvezető csövet igénylő szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezés, amely egyetlen egységen belül tartalmazza a szilárd tüzelésű helyiségfűtő berendezés, valamint az ételkészítés céljára szolgáló főzőtűzhely, sütő vagy mindkettő funkciójának ellátásához szükséges alkotóelemeket.”

A szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezésekre vonatkozó követelményeket a jogszabály II. melléklete tartalmazza. A készülékeknek a követelményeket 2022. január 1-jétől fogva kell teljesíteniük. A követelmények teljesülését a III. mellékletben megállapított módszereknek megfelelő mérések és számítások alapján kell ellenőrizni.

A szezonális helyiségfűtési hatásfokra vonatkozó követelmények:

 • a nyitott égésterű szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések szezonális helyiségfűtési hatásfoka nem lehet 30%-nál kisebb;
 • a pelletté préselt faanyagtól különböző szilárd tüzelőanyaggal működő zárt égésterű szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések szezonális helyiségfűtési hatásfoka nem lehet 65%-nál kisebb;
 • a pelletté préselt faanyaggal működő zárt égésterű szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések szezonális helyiségfűtési hatásfoka nem lehet 79%-nál kisebb;
 • a sütő-főző berendezések szezonális helyiségfűtési hatásfoka nem lehet 65%-nál kisebb.

A kibocsátott por mennyisége (PM-kibocsátás) nem lehet nagyobb:

 • a nyitott égésterű szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések esetében 50 mg/m3-nél (13% O2 mellett), vagy más módszerrel mérve, a szárazanyag tömegegységére vetítve 6 g/kg-nál;
 • a pelletté préselt faanyagtól különböző szilárd tüzelőanyaggal működő zárt égésterű szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések és a sütő-főző berendezések esetében 40 mg/m3-nél (13% O2 mellett), vagy más módszerekkel mérve a szárazanyag tömegegységére vetítve 5 g/kg-nál, biomassza esetében 2,4 g/kg-nál, szilárd fosszilis tüzelőanyag esetében 5 g/kg-nál;
 • a pelletté préselt faanyaggal működő zárt égésterű szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések esetében 20 mg/m3-nél (13% O2 mellett), vagy más módszerekkel mérve a szárazanyag tömegegységére vetítve 2,5 g/kg-nál, illetve 1,2 g/kg-nál.

A kibocsátott gáznemű szerves vegyületek mennyisége (OGC-kibocsátás) nem lehet nagyobb:

 • a nyitott égésterű szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések, a pelletté préselt faanyagtól különböző szilárd tüzelőanyaggal működő zárt égésterű szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések és a sütő-főző berendezések esetében 120 mg/m3-nél (13% O2 mellett);
 • a pelletté préselt faanyaggal működő zárt égésterű szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések esetében 60 mg/m3-nél (13% O2 mellett).

A kibocsátott szén-monoxid mennyisége (CO-kibocsátás) nem lehet nagyobb:

 • a nyitott égésterű szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések esetében 2000 mg/m3-nél (13% O2 mellett);
 • a pelletté préselt faanyagtól különböző szilárd tüzelőanyaggal működő zárt égésterű szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések és a sütő-főző berendezések esetében 1500 mg/m3-nél (13% O2 mellett);
 • a pelletté préselt faanyaggal működő zárt égésterű szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések esetében 300 mg/m3-nél (13% O2 mellett).

A kibocsátott nitrogén-oxidok mennyisége (NOx-kibocsátás) nem lehet nagyobb:

 • a biomasszával működő nyitott égésterű szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések, zárt égésterű szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések és sütő-főző berendezések esetében NO2-ben kifejezve 200 mg/m3-nél (13% O2 mellett);
 • a szilárd fosszilis tüzelőanyaggal működő nyitott égésterű szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések, zárt égésterű szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések és sütő-főző berendezések esetében NO2-ben kifejezve 300 mg/m3-nél (13% O2 mellett).

A II. melléklet részletes, táblázatba foglalt termékinformációs követelményeket tartalmaz. További, szembeötlő módon elhelyezendő külön termékinformációra található előírás a következő termékkategóriáknál:

 • az égéstermék-elvezetés nélküli szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések és a kémény felé nyitott szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések esetén elhelyezendő külön felirat: „A termék helyiségek elsődleges fűtésére nem alkalmas!”.

A 2. cikk 6. pontja szerint:

kémény felé nyitott szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezés: olyan, kémény alatt vagy kandallóban való elhelyezésre szánt szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezés, amely nem rendelkezik légmentes csatlakozással a kémény vagy kandallónyílás felé, és amely esetében az égéstermékek akadálytalanul jutnak a tűztérből a kéménybe, illetve a füstjáratba;

Az V. mellékletben minden követelménytípusra megadják – a rendelet hatálybalépésének időpontjában (2015) – a piacon beszerezhető legjobb technológiáknak megfelelő műszaki paramétereket. Ezek követelménytípusonként külön-külön nagyon jó értékek, azonban ezek összességét egyetlen készüléktípus sem tudta produkálni. Ezek részletes ismertetésétől eltekintünk.

Gyakorlati szempontból érdekesebb azonban néhány olyan konkrét (de márkával vagy gyártóval meg nem nevezett) készülék adatsora, amelyek az összes követelménytípust tekintve optimális kombinációt testesítettek meg.

Pelletté préselt faanyagtól különböző szilárd tüzelőanyaggal működő zárt égésterű egyedi helyiségfűtő berendezés:

 • szezonális helyiségfűtési hatásfok 83% (követelmény: ≥ 65%);
 • porkibocsátás 33 mg/m3 (követelmény: ≤ 40 mg/m3);
 • OGC-kibocsátás 69 mg/m3 (követelmény: ≤ 120 mg/m3);
 • szén-monoxid-kibocsátás 1125 mg/m3 (követelmény: ≤ 1500 mg/m3);
 • nitrogén-oxid-kibocsátás 115 mg/m3 (követelmény biomassza esetén: ≤ 200 mg/m3, fosszilis tüzelőanyag esetén: ≤ 300 mg/m3).

Pelletté préselt faanyaggal működő zárt égésterű szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezés:

 • szezonális helyiségfűtési hatásfok 91% (követelmény: ≥ 79%);
 • porkibocsátás 22 mg/m3 (követelmény: ≤ 20 mg/m3);
 • OGC-kibocsátás 6 mg/m3 (követelmény: ≤ 60 mg/m3);
 • szén-monoxid-kibocsátás 312 mg/m3 (követelmény: ≤ 300 mg/m3);
 • nitrogén-oxid-kibocsátás 121 mg/m3 (követelmény: ≤ 200 mg/m3).

Sütő-főző berendezés:

 • szezonális helyiségfűtési hatásfok 78% (követelmény: ≥ 65%);
 • porkibocsátás 38 mg/m3 (követelmény: ≤ 40 mg/m3);
 • OGC-kibocsátás 66 mg/m3 (követelmény: ≤ 120 mg/m3);
 • szén-monoxid-kibocsátás 1375 mg/m3 (követelmény: ≤ 1500 mg/m3);
 • nitrogén-oxid-kibocsátás 71 mg/m3 (követelmény biomassza esetén: ≤ 200 mg/m3, fosszilis tüzelőanyag esetén: ≤ 300 mg/m3).

A konkrét modellek műszaki paramétereinek és a követelményeknek az összehasonlításából az látható, hogy a – pelletté préselt faanyagtól különböző – szilárd tüzelőanyaggal működő zárt égésterű egyedi helyiségfűtő berendezések és a sütő-főző berendezések kategóriájában, a legjobb technológiák körében 2015-ben már léteztek olyan készülékek, amelyek teljesítették a 2022-es követelményeket.

A pellettel működő zárt égésterű egyedi helyiségfűtő berendezés igen kis mértékben túllépte a porkibocsátásra és a szén-monoxid-kibocsátásra vonatkozó határértékeket, de a többi követelménykategóriában bőven megfelelt.

 

 


[1] az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2009. október 21.)

[2] a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2015/1185 bizottsági (EU) rendelet (2015. április 24.)

scrollUp