Szilárd tüzelésű kazánok címkézése

Dr. Szakács György
Létrehozva: 2017-12-04 / módosítva: 2017-12-04

A szabályozást a 2010/30/EU „energiacímkézési” irányelvhez[1] kapcsolódó, közvetlen hatályú, a szilárd tüzelésű kazánokra, valamint a szilárd tüzelésű kazánokból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagokra vonatkozó 2015/1187 (EU) rendelet[2] tartalmazza. (Megjegyzés: a 2010/30/EU irányelvet 2017. augusztus 1-től felváltotta a 2017/1369 (EU) rendelet[3], a 2015/1187 (EU) rendelet a 2017/1369 (EU) rendelethez kapcsolódóan is érvényesnek tekintendő.)

A rendelet hatálya a következő berendezésekre terjed ki:

 • a legfeljebb 70 kW mért hőteljesítményű szilárd tüzelésű kazánok;
 • a legfeljebb 70 kW mért hőteljesítményű szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok.

A rendelet nem alkalmazandó a következő berendezésekre:

 • a kizárólag meleg ivóvíz és szaniter meleg víz biztosítása céljából hőt előállító kazánok;
 • a gáznemű hőhordozó közeg, például gőz vagy levegő melegítésére és elosztására használt kazánok;
 • az 50 kW és az annál nagyobb maximális elektromos teljesítményű kapcsolt üzemű szilárd tüzelésű kazánok;
 • a nem fás biomasszával működő kazánok.

A fontosabb fogalmak a következők:

A 2. cikk 1. pontja szerint:

szilárd tüzelésű kazán: egy vagy több szilárd tüzelésű hőfejlesztő berendezéssel felszerelt olyan eszköz, amely egy vagy több zárt helyiség beltéri léghőmérséklete kívánt szintjének elérése és fenntartása céljából egy melegvíz-üzemű központi fűtési rendszert hővel lát el, és mindeközben a mért hőteljesítményének legfeljebb 6 %-a távozik veszteségként a környezetbe;”

A 2. cikk 12. pontja szerint:

optimális tüzelőanyag: az az egyetlen szilárd tüzelőanyag, amely a szállító használati utasítása szerint a kazán üzemeltetésére lehetőleg használandó;”

A 2. cikk 13. pontja szerint:

további alkalmas tüzelőanyag: olyan szilárd tüzelőanyag, amelyet a szállító használati utasítása szerint a szilárd tüzelésű kazánban használni lehet; a fogalom magában foglalja mindazokat a tüzelőanyagokat, amelyek a beszerelést végző szakembereknek és a végfelhasználóknak szánt használati utasításban, a szállítók szabad hozzáférésű internetes oldalain, a műszaki promóciós anyagokban, valamint a reklámokban meg vannak említve;”

A szilárd tüzelésű kazánok energiahatékonysági osztályait mutatja az 1. táblázat. Az energiahatékonysági mutatót (EEI) a jogszabály IX. mellékletének megfelelően kell meghatározni.

1. táblázat: Szilárd tüzelésű kazánok energiahatékonysági osztályai

Energiahatékonysági osztály

Energiahatékonysági mutató (EEI)

A+++

EEI ≥ 150

A++

125 ≤ EEI < 150

A+

98 ≤ EEI < 125

A

90 ≤ EEI < 98

B

82 ≤ EEI < 90

C

75 ≤ EEI < 82

D

36 ≤ EEI < 75

E

34 ≤ EEI < 36

F

30 ≤ EEI < 34

G

EEI < 30

 

2017. április 1-jétől valamennyi szilárd tüzelésű kazánnak rendelkeznie kell egy, az 1. ábra szerinti formátumú és információtartalmú nyomtatott címkével.

 

1. ábra: Szilárd tüzelésű kazánok címkéje 2017. április 1-jétől

 

Az 1. ábra szerinti címkén a következő adatoknak kell szerepelnie:

 • I. a szállító neve vagy védjegye;
 • II. a szállító által megadott modellazonosító;
 • III. a helyiségfűtési képesség jelzése;
 • IV. a II. mellékletnek megfelelően megállapított energiahatékonysági osztály; a szilárd tüzelésű kazán energiahatékonysági osztályának betűjelét tartalmazó nyíl hegyének egy magasságban kell lennie az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;
 • V. a mért hőteljesítmény kW-ban kifejezett és egész számra kerekített értéke;
 • VI. kombinált kazánok esetében a kiegészítő vízmelegítési képesség jelzése;
 • VII. kapcsolt üzemű szilárd tüzelésű kazánok esetében továbbá a kiegészítő villamosenergia-termelési képesség jelzése.

Ha a szilárd tüzelésű kazánt szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia készülékekből álló csomagban való használatra szánják, akkor rendelkeznie kell egy, a 2. ábra szerinti formátumú és információtartalmú második címkével.

 

2. ábra: Szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia készülékekből álló csomagban való használatra szánt szilárd tüzelésű kazánok második címkéje (és egyúttal a komplett csomagok címkéje) 2017. április 1-jétől

A 2. ábra szerinti címkén a következő adatoknak kell szerepelnie:

 • I. a szállító neve vagy védjegye;
 • II. a kereskedő vagy a szállító által megadott modellazonosító(k);
 • III. helyiségfűtési képesség jelzése;
 • IV. a szilárd tüzelésű kazán II. mellékletnek megfelelően megállapított energiahatékonysági osztálya;
 • V. arra vonatkozó jelzés, hogy a napkollektor, a melegvíz-tároló tartály, a hőmérséklet-szabályozó vagy a kiegészítő fűtőberendezés alkalmas-e arra, hogy szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomag részét képezze;
 • VI. a szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia- készülékekből álló csomagnak a IV. melléklet 2. pontjának megfelelően megállapított energiahatékonysági osztálya; a szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomag energiahatékonysági osztályának betűjelét tartalmazó nyíl hegyének egy magasságban kell lennie az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével.

Valamennyi szilárd tüzelésű kazánnak rendelkeznie kell egy, a IV. melléklet 1. pontja szerinti termékismertető adatlappal. Ha a szilárd tüzelésű kazánt szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia készülékekből álló csomagban való használatra szánják, akkor rendelkeznie kell egy, a IV. melléklet 2. pontja szerinti második termékismertető adatlappal.

2017. április 1-jétől valamennyi, szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia- készülékekből álló csomagnak rendelkeznie kell a 2. ábra szerinti formátumú és információtartalmú nyomtatott címkével. A teljes csomagnak rendelkeznie kell a IV. melléklet 2. pontja szerinti termékismertető adatlappal.

2019. szeptember 26-tól valamennyi szilárd tüzelésű kazánnak rendelkeznie kell egy, a 3. ábra szerinti formátumú és információtartalmú nyomtatott címkével.

 

3. ábra: Szilárd tüzelésű kazánok címkéje 2019. szeptember 26-tól

A 3. ábra címkéjén szereplő adatok értelmezése megegyezik azzal, amit az 1. ábrával kapcsolatban megadtunk. Értelemszerűen továbbra is érvényesek a 2017-től fennálló egyéb kötelezettségek. A változás annyi, hogy 2019-től a 3. ábra szerinti címke váltja fel az 1. ábra szerinti címkét.

Ez a látszólag kis változás azonban energetikai szempontból nagyon fontos! 2017-től ugyanis az energiahatékonysági osztályok A++-tól G-ig terjednek, míg 2019-től ez szigorodik, az energiahatékonysági osztályok új skálája A+++-tól D-ig terjed.

 

 

[1] az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (2010. május 19.) (2017. augusztus 1-től hatályát vesztette)

[2] a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szilárd tüzelésű kazánok, valamint a szilárd tüzelésű kazánokból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015/1187 felhatalmazáson alapuló bizottsági (EU) rendelet (2015. április 27.)

[3] az energiacímkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2017/1369 (EU) európai parlamenti és tanácsi rendelet (2017. július 4.)

scrollUp