Szilárd tüzelésű kazánok követelményei

Dr. Szakács György
Létrehozva: 2017-07-05 / módosítva: 2017-07-05

 

A szabályozást a 2009/125/EK „ökotervezési” irányelvhez[1] kapcsolódó, közvetlen hatályú 2015/1189 EU rendelet[2] tartalmazza.

A rendelet a legfeljebb 500 kW mért hőteljesítményű szilárd tüzelésű kazánok környezettudatos tervezésére, forgalombahozatalára és használatbavételére állapít meg követelményeket. A rendelet hatálya alá tartoznak a 2015/1187 EU rendelet[3] 2. cikke szerinti, szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok részét képező szilárd tüzelésű kazánok is. A 2015/1189 EU rendeletet a 2010/75/EU irányelv[4] sérelme nélkül kell alkalmazni.

A 2015/1189 EU rendelet nem vonatkozik:

 • a kizárólag meleg ivóvíz és szaniter melegvíz biztosítása céljából hőt előállító kazánokra;
 • a gáznemű hőhordozó közeg (például gőz vagy levegő) melegítésére és elosztására használt kazánokra;
 • az 50 kW és az annál nagyobb maximális elektromos teljesítményű kapcsolt üzemű szilárd tüzelésű kazánokra;
 • a nem fás biomasszával működő kazánokra.

A 2. cikk 1. pontja szerint:

szilárd tüzelésű kazán: egy vagy több szilárd tüzelésű hőfejlesztő berendezéssel felszerelt olyan eszköz, amely egy vagy több zárt helyiség beltéri léghőmérséklete kívánt szintjének elérése és fenntartása céljából egy melegvíz-üzemű központi fűtési rendszert hővel lát el, és mindeközben a mért hőteljesítményének legfeljebb 6 %-a távozik veszteségként a környezetbe;”

A szilárd tüzelésű kazánokra vonatkozó követelményeket a jogszabály II. melléklete tartalmazza. A kazánoknak a követelményeket 2020. január 1-jétől fogva kell teljesíteniük. A követelmények teljesülését a III. mellékletben megállapított módszereknek megfelelő mérések és számítások alapján kell ellenőrizni.

A szilárd tüzelésű kazánoknak 2020. január 1-jétől a II. melléklet (1) bekezdése szerint teljesíteniük kell a következő követelményeket:

 • a legfeljebb 20 kW mért hőteljesítményű kazánok szezonális helyiségfűtési hatásfoka nem lehet 75%-nál kisebb;
 • a 20 kW-nál nagyobb mért hőteljesítményű kazánok szezonális helyiségfűtési hatásfoka nem lehet 77%-nál kisebb;
 • a porra vonatkozó szezonális helyiségfűtési kibocsátás az automata kazánok esetében nem lehet 40 mg/m3-nél, a kézi fűtésű kazánok esetében pedig 60 mg/m3-nél nagyobb;
 • a gáznemű szerves vegyületekre vonatkozó szezonális helyiségfűtési kibocsátás az automata kazánok esetében nem lehet 20 mg/m3-nél, a kézi fűtésű kazánok esetében pedig 30 mg/m3-nél nagyobb;
 • a szén-monoxidra vonatkozó szezonális helyiségfűtési kibocsátás az automata kazánok esetében nem lehet 500 mg/m3-nél, a kézi fűtésű kazánok esetében pedig 700 mg/m3-nél nagyobb;
 • a nitrogén-oxidokra vonatkozó, nitrogén-dioxidban kifejezett szezonális helyiségfűtési kibocsátás a biomasszával működő kazánok esetében nem lehet 200 mg/m3-nél, a fosszilis tüzelőanyaggal működő kazánok esetében pedig 350 mg/m3-nél nagyobb.

Az előbbi követelményeket a szilárd tüzelésű kazánoknak az optimális tüzelőanyag esetében és a további alkalmas tüzelőanyagok bármelyikének esetében egyaránt teljesíteniük kell.

Az V. mellékletben megadott – a rendelet elfogadásának időpontjában (2015) hozzáférhető legjobb technológiák szerinti – indikatív referenciaértékek a szezonális helyiségfűtési hatásfok és az egyes kibocsátások tekintetében kedvezőbbek a követelményeknél.

Például léteznek olyan kazánok, amelyeknél a szezonális helyiségfűtési hatásfok:

 • kapcsolt üzemű szilárd tüzelésű kazánok esetében 96%;
 • kondenzációs kazánok esetében 90%;
 • más szilárd tüzelésű kazánok esetében 84%.

Bizonyos szilárd tüzelésű kazánoknál a szezonális kibocsátás:

 • por: biomasszával működő kazánok esetében 2 mg/m3, fosszilis tüzelőanyaggal működő kazánok esetében 10 mg/m3;
 • gáznemű szerves vegyületek: 1 mg/m3;
 • szén-monoxid: 6 mg/m3;
 • nitrogén-oxidok: biomasszával működő kazánok esetében 97 mg/m3, fosszilis tüzelőanyaggal működő kazánok esetében 170 mg/m3.

Azonban nem volt olyan kazán a piacon, amely az előbbiekben felsorolt összes, igen kedvező értéket egyszerre teljesítené. A referenciaértékekből nem következik tehát, hogy azok egyetlen szilárd tüzelésű kazán esetében egyidejűleg elérhetők.

Az V. mellékletben példaként megadnak egy olyan létező modellt, amelynek a szezonális helyiségfűtési hatásfoka:

 • 81%;

a szezonális helyiségfűtő kibocsátása pedig:

 • porra vonatkozóan 7 mg/m3;
 • gáznemű szerves vegyületekre vonatkozóan 2 mg/m3;
 • szén-monoxidra vonatkozóan 6 mg/m3;
 • nitrogén-oxidokra vonatkozóan 120 mg/m3.

A II. melléklet (2) bekezdése a termékinformációs követelményeket tartalmazza, és 1. táblázatában foglalja össze a különböző számszerű adatokat és a szövegesen megadandó információkat, amelyeket a használati utasításoknak és a szabad hozzáférésű internetes oldalaknak tartalmazniuk kell a beszerelést végző szakemberek és végfelhasználók számára.

A gyártók, azok meghatalmazott képviselői és az importőrök szakembereknek szánt szabad hozzáférésű internetes oldalain információkat kell szolgáltatni az életciklus végén elvégzendő szétszerelésre, újrafeldolgozásra és ártalmatlanításra vonatkozóan is.

 

 


[1] az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2009. október 21.)

[2] a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szilárd tüzelésű kazánok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2015/1189 bizottsági (EU) rendelet (2015. április 28.)

[3] a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szilárd tüzelésű kazánok, valamint a szilárd tüzelésű kazánokból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015/1187 felhatalmazáson alapuló bizottsági (EU) rendelet (2015. április 27.)

[4] az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (2010. november 24.)

scrollUp