Településképi követelmények

Magyar Mária
Létrehozva: 2016-10-28 / módosítva: 2018-07-30

Az egyszerű bejelentésnél nem szükséges a polgármester településképi véleményének beszerzése (ezzel együtt nem szükséges a helyi tervtanács véleménye sem), nem alkalmazható egyszerű bejelentés esetén a településképi bejelentés sem. 

 

Viszont alkalmazható az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) által szabályozott főépítészi egyeztetés és mindaz, ami önkéntes:

Az Étv. 6/A. § (1) bekezdése szerint a törvényi feltételek teljesülése esetén és az ott meghatározottak szerint a települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat)

 • előzetes tájékoztatást ad az ügyfeleknek a helyi településrendezési előírások tartalmáról, ennek keretében javaslatot tehet a telek beépítésének feltételeire a településkép és az építészeti örökség megóvásával és minőségi alakításával kapcsolatban,
 • szakmai konzultációt biztosít a meghatározott követelmények teljesítése érdekében,

 

A településképi követelmények betartásának törvényi előírásai vannak, mely alól az egyszerű bejelentésnél sincs felmentés. Ha nincs hatályban helyi építési szabályzat vagy az nem szabályoz teljeskörűen, építési munkát és egyéb építési tevékenységet végezni csak az Étv, az építésügyi követelményekre vonatkozó egyéb jogszabályok megtartásával és csak akkor lehet, ha a

 1. célzott hasznosítás jellege,
 2. a kialakuló telek mérete,
 3. a tervezett beépítés
 • mértéke (beépítettség és építménymagasság)
 • módja,
 • rendeltetése (területfelhasználása)

illeszkedik a meglévő környezethez.

 

Mint korábban is jeleztük, a településképi követelményeit az önkormányzat a településrendezési szerződésébe is belefoglalhatja konkrét beruházások megvalósítása előtt.

 

A településképi követelményeket pedig részletesen szabályozza a már hatályba lépett településképi törvény. A törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy biztosítson széleskörű tájékoztatást a településképi követelményekről mind a tervezők, szakemberek, mind a lakosság számára.

 

A településképi követelmények teljesítése az építtető a tervező és a kivitelező egyetemleges felelőssége, tervező és kivitelező hiányában az építtető felelőssége.

 • A tervező mentesül az egyetemleges felelősség alól, ha kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a kivitelezési dokumentáció a településképi követelményeket figyelembe vette.
 • A kivitelező mentesül az egyetemleges felelősség alól, ha kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a részére átadott kivitelezési dokumentációban foglaltak szerint járt el.
 • Az építtető mentesül az egyetemleges felelősség alól, ha kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a felelősség a tervezőt vagy a kivitelezőt terheli

 

A világörökségi terület, valamint a Világörökség Jegyzékbe javasolt várományos terület esetében a világörökségi kezelési terv településképi követelményeit a településképi rendeletben megállapított településképi követelményektől függetlenül alkalmazni kell.

 

A településképi követelményeknek az egyedi építési beruházásoknál való alkalmazását önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök segítik elő:

 • az önkormányzat tájékoztatást ad és szakmai konzultációt biztosít a településképi követelményekről, ennek keretében javaslatot tehet a településképi követelmények érvényesítésének módjára,
 • az önkormányzat polgármestere (főpolgármester) az építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően véleményt adhat a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági engedélykérelemhez,
 • az önkormányzat polgármestere (főpolgármester) településképi bejelentési eljárást folytathat le az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött és az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek sem minősülő építési tevékenységek, reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások tekintetében

az önkormányzat polgármestere (főpolgármester) településképi kötelezést adhat ki és bírságot szabhat ki.

scrollUp