Településrendezési kötelezések

Létrehozva: 2015-11-20 / módosítva: 2018-07-30

A településrendezési kötelezések (Étv. 29. §) is a sajátos jogintézmények közé tartoznak, amelynek több fajtája van. A településrendezési kötelezettségeket a település polgármestere önkormányzati hatósági döntéséről szóló határozatában írja elő és közli az érintettekkel. A kötelezettségről szóló határozat közlésével egyidejűleg a képviselő-testületnek meg kell keresnie az ingatlanügyi hatóságot a kötelezettség tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése érdekében. A kötelezettség megszűnését követően 15 munkanapon belül intézkedni kell a kötelezettség tényének

az ingatlan-nyilvántartásból való törlése érdekében. 


A beépítési kötelezettség

A beépítési kötelezettség előírásának lehetősége azt a célt szolgálja, hogy a település még beépítetlen építési telkeinek rendeltetésszerű felhasználása, azaz beépítése mielőbb megtörténjen, ezáltal kedvezőbb településkép alakuljon ki (nem lesz a beépítés örökkévalóságig „foghíjas”), a közüzemi közművek fajlagos kihasználtsága megfelelő legyen (ne maradjon fölöslegesen kapacitás), illetve a település fölöslegesen ne terjeszkedjen. A beépítési kötelezettség tehát a telek meghatározott időre történő beépítésének előírását jelenti a tulajdonos felé. Fontos tudni azonban, hogy ha a tulajdonos a kötelezettséget a megadott határidő lejártáig nem teljesíti az önkormányzat az ingatlant kisajátíthatja. Azt sem szabad elfelejteni, hogy amennyiben a tulajdonos nem tudja a beépítési kötelezettséget teljesíteni, akkor kérelmére az ingatlant az önkormányzatnak ki kell sajátítania. A határidő megállapítása során tehát célszerű megfelelő elegendő időt adni a tulajdonosnak. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ma már ilyen törvényi előírás alapján a kisajátítás kikényszeríthető az önkormányzattól.


A helyrehozatali kötelezettség

A helyrehozatali kötelezettség előírása azt a célt szolgálja, hogy a településképet rontó állapotú, kinézetű építmények meghatározott időn belül megfelelő állapotba kerüljenek. A helyrehozatali kötelezettség teljesítéséhez nem kötelező ugyan, de ajánlott az önkormányzatnak támogatást nyújtania, s jó példát mutatva az ügyben elől járnia (önkormányzati tulajdonú épületek helyrehozása). Ez ugyancsak alkalmazható a kedvezőbb településkép kialakítása érdekében, ami az idegenforgalom szempontjából fontos.


A beültetési kötelezettség

A beültetési kötelezettség előírása azt a célt szolgálja, hogy a települési környezet emberhez méltó, egészséges, esztétikus legyen. A beültetés nem utolsó sorban a település kedvezőtlen klímaviszonyait is mérsékelni tudja. Ha a kötelezettség a rendeltetésszerű használathoz szükséges mértékhez képest a tulajdonosnak többletráfordítást igényel (erdősítenie kell a lakótelkét), akkor az önkormányzatnak – rendeletben meghatározott mértékben a tulajdonos költségét meg kell térítenie.

 

scrollUp