Településrendezési szakértő

Létrehozva: 2015-11-19 / módosítva: 2018-07-30

A településrendezési szakértői vélemények elkészítése jogosultsághoz kötött. A településrendezési szakértő köteles megbízójának figyelmét felhívni minden olyan tényre, amely az általa ismert adatok alapján szakértői véleményének kialakítását befolyásolja, és amelynek ismerete a megbízónak érdeke. 

 

A településrendezési szakértői vizsgálatnak az ügy minden lényeges körülményére ki kell terjednie. A szakértői véleményen fel kell tüntetni a szakértő nevét, saját kezű aláírását, névjegyzéki jelölését, a szakértői szakterületének megnevezését.

 

A településrendezési szakértő felelős az általa elkészített szakértői vélemény tartalmának szakszerűségéért. A településrendezési szakértő feladatát megbízási szerződés alapján látja el.

A településrendezési szakértő nem végezheti olyan pályázati dokumentáció, településrendezési eszköz vizsgálatát, amelynek összeállításában vagy tervezésében maga vagy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója részt vett.

 

Településtervezési vagy szakági településtervezési jogosultságot szerzett és vezető tervezői címmel rendelkező személy kérelmére a területi kamara titkára az adott szakterületen településrendezési szakértői tevékenység folytatását engedélyezi a meghatározott feltétel mellett.

scrollUp