Településrendezési szerződés

Létrehozva: 2015-11-20 / módosítva: 2018-07-30

Az Étv. 30/A. §-a 2006-ban vezette be új sajátos jogintézményként a településrendezési szerződést. Ez lehetőséget ad az önkormányzatnak arra, hogy amennyiben valamely magánfejlesztés megvalósítása településrendezési eszköz készítését, módosítását, vagy egyéb elő-, utó vagy kapcsolódó munkálatok elvégzését teszi szükségessé, akkor e jogintézmény révén egy kétoldalú szerződéssel azok költségét az önkormányzat a fejlesztőre hárítsa át megkímélve ezzel az önkormányzat költségvetését. Ezért cserébe az önkormányzat vállalja, hogy a településrendezési eszközzel kapcsolatos, jogszabályban előírt feladatokat haladéktalanul, a lehető leggyorsabban ellátja.

 
A településrendezési szerződés előfeltétele egy, az önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott tanulmányterv, amelyről a benyújtásától számított 30 napon belül kell döntenie a képviselő-testületnek. E feltétel biztosítja, hogy az önkormányzat csak a település érdekének megfelelő fejlesztést támogasson ily módon. A törvény ugyancsak feltételként előírja, hogy az áthárított kötelezettségnek és a fejlesztési célnak közvetlen összefüggésbe kell lennie. Ez a összefüggésben a fejlesztési céllal (pl. a település másik végében egy új infrastruktúra megépítése).

A fejlesztőt védi az a rendelkezés is, hogy a tanulmánytervvel kapcsolatban meghozott pozitív testületi döntést követő 30 napon belül az önkormányzatnak írásban meg kell kötnie a szerződést.

 

scrollUp