Településügy

Létrehozva: 2015-11-24 / módosítva: 2018-07-30

A rendszerváltás után a helyi hatalomgyakorlás súlypontjaivá a települési önkormányzatok váltak, így előtérbe került a településügy. 

 

A településügy az emberi lét és társadalom működéséhez szükséges környezeti, társadalmi, gazdasági feltételeket biztosító ágazatközi közigazgatási településirányítási tevékenység-komplexum.

A településügy magába foglalja a település létesítését, megszüntetését, szervezését, anyagi és humán üzemeltetését (működtetését).

A településügy a településfejlesztési, -rendezési és –üzemeltetési tevékenységek, valamint az e feladatokat ellátó szervezetek viszonyai és az ezekre vonatkozó szabályok összessége.

 

A településfejlesztés feladata a településen élők számára a települési élet- és környezetminőség javítása, a környezetbiztonság erősítése, a települési erőforrásokra építő, az erőforrások fenntarthatóságát biztosító, hosszú és rövid távú fejlesztési irányok, célok és az azok elérését biztosító programok és eszközök meghatározása.

 

A településrendezés feladata, hogy a település területének, telkeinek felhasználására és az építés helyi rendjére vonatkozó szabályok kialakításával

- meghatározza a település összehangolt, rendezett fejlődésének térbeli-fizikai kereteit,

- a település adottságait és lehetőségeit hatékonyan kihasználva elősegítse annak működőképességét a környezeti ártalmak legkisebbre való csökkentése mellett,

- biztosítsa a település működéséhez szükséges infrastruktúra-hálózatot, valamint

- biztosítsa a település, településrészek megőrzésre érdemes jellegzetes, értékes szerkezetének, beépítésének, építészeti, természeti és tájképi arculatának védelmét.

 

A településüzemeltetés feladata a települési ügyeken belül a helyi közszolgáltatások szervezése, vagy másképpen: a települési infrastruktúra működtetése. A települési infrastruktúra szektorai anyagi és nem anyagi jellegű infrastruktúra, úgymint az ingatlan- és lakásgazdálkodás, a különféle infrastrukturális hálózatok (utak, közüzemi közművek), a vízgazdálkodás, a környezetvédelem, valamint az egészségügyi, szociális és művelődési szolgáltatások és ellátás.

 

scrollUp